משתמש:שמחה

מתוך ויקימילון, מיזם רב לשוני ליצירת מילון חופשי שיתופי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ערכים שיצרתי: מהפך (ימאות) | רפסודה | גוררת | מעבורת | ספינה | טְרוֹפֶת | אסדה | ספינה רוקדת | דּוּכָנִית | חִיבֵּל | קן העורב | תורן | סְקַרְיָה | טַרְפֶּדֶת | סַפְנָה | חובל | משחתת | נחתת | תְּרוּנָה | שַׁיִט |רִכְסָה | תְּפוּסָה | מַלָּח | שודד-ים | פיראט | ימאי | יורד ים | קורסאר | פריבטיר | סקיפר | ימאות | משיט | גליף החרטום | אופנוע ים (הרחבה) | נתב (ימאות) | ספנות | אניית סוחר | צי סוחר | סמוך | חיל ים (הרחבה) | כלי שיט | מלברית | טריארה | אנייה (הרחבה) | אניית קיטור (הרחבה) | נווט ימאות | סִירַת כּוֹרֶת | סִירַת שְׁלָחִים | אֳנִי | שדרית | אנית מנוע | מנוע דיזל | לזבזת | גוררת אוקיינוס | טרירמה | משוט (הרחבה) | אנייה מחופת שריון | אניית מטען כללי | אניית מכולות | אניית בית חולים | מכלית | אניית צריח | בֹּלֶט | אניית צובר | אניית תפזורת | סירה (הרחבה) | שוקע | איש צפרדע | אניית משחית | ספינת טורפדו | משוט הגה | אמודאי (הרחבה) | שולת מוקשים | שובר גלים | אניית קירור | צלצל | צוללן | פריגטה | אסדת נחיתה | ספן | נושאת מטוסים | דוגית | סירת דוגה | צולל | שולה פנינים | דולה פנינים | קיאק (הרחבה) | אנית מגדלור | שוברת קרח (הרחבה) | בוקעת קרח | אנית מחפר | אנית כבל | כבלרית | משוט אינדיאני | קנו (הרחבה) | אנית משוטה | אנית משוטה ירכתית | אנית משוטות צדיות | סירת פדלים | מדחף (הרחבה) | רפטינג | מזח | מבדוק | מבדוק צף | מבדוק יבש | סוּתִית | סירת קנים | סירת גומא | אנית אבה | רפסודת נאדות | מנוע רדיאלי | מנוע סובב | מנוע סיבובי (הרחבה)| מנוע בוכנאי | מכונאי (הרחבה) | רוטור (הרחבה) | רחפת (הרחבה) | סנפירית | מנוע קיטור | רפסודת קנים | רפסודת הצלה | רפסודת הצלה מתנפחת | סירת הצלה | שולה ספוגים | קוקפיט (הרחבה) | בִּצִּית | אסכלה (הרחבה) | זרנוק | צובל | בוקניר | מזנק | בקרת נזקים | משרוקית רב מלחים | מלח כשיר | מלח ראשון | רב מלח | קברניט (הרחבה) | רב מלחים | כסא רב מלחים | רב משמנים | דרוג | קליבר (הרחבה) | גשש (הרחבה) | מד זחיח | זחון |משמר דופנתי | מעצד | קרקש | כוות אדם | צוות השתלטות | כווה (הרחבה) | אבק תיחול | קרן אבק שריפה | אניית קיט | אניית נופש | דקר תיחול | אגן תיחול | חור הצתה | תיחול | אציל (הרחבה) | מוט הצתה | מתחב | סינר (הרחבה) | קדח הקנה | בוקסה | ידית קרקש | מברג קרקש | מקדחת קרקש | מחגר | מלגז | מפתח גביע | מפתח קרקש | רצ'ט | תופש משוט | תא שיט | תא סכור | שיפוליים | שְׁלָח | שטיל | דממת רוח | גליני | רציף (ימאות) | רוחבית | אמצעית | רוח צדדית | רוח מלאה | רוח נגדית | רוח נוחה | קשר ראש טורקי | אגרוף קוף | קצין דגל | קוער (ימאות) | קנפט | קו המים | קדמת הגוף | קדמה (ימאות) | צור החרטום | צי הים הפתוח | צי מלחמה | צי מלחמתי | צי סחר | צי מסחרי | פנדר | פיתה (ימאות) | עֵקֶל (ימאות) | עזקה (הרחבה) | טימבל | עוגן ירכתיים | עוגן אדמירלי | עֹגֶן (הרחבה) | סַפְנָה | סַפָּן | סיפון ראשי | סיפון עליון | סיפון בית הקדמה | סיפון בית האחרה | סיפון אחרה | סיפון (הרחבה) | סירת נתב | סינכרוליפט | נעורת | נס ראש התורן | נס השרות הפעיל | נס הקצין הבכיר | נמל רישום | משוטה | משאבת שיפוליים | מרינה | מעגנה | מצוף רתיקה | מצוף עוגן | מצוף התקשרות | מפרש רוחבי | מפרש משולש (הרחבה) | מפרש לטיני | מפרש אורכי | מפרש (הרחבה) | מערך מעטה | מעלית סירות | מעטה רוחבי | מעטה אורכי | מעטה | מעגן | מספנה | מנוע ראשי | מנוע פנימי | מנוע עזר | מנוע חיצון | מִמְשֶׁה | מלח פשוט | מימי חופים | מים טריטוריאליים | מי שיפוליים | מדחף פסיעה משתנה | לב ים | כננת עוגן | כנן | כדום | כבש (ימאות) | ימיה | טרידה | חרטומית | חרטום (הרחבה) | חותר | חבל רתיקה | חבל מנילה | חבל זריקה | חבל התקשרות | חבל הצלה | זקן (ימאות) | ונטה | הים הפתוח | הטיל עוגן | דף הירכתיים | גשר (ימאות) | גלרית ירכתיים | יציע ירכתיים | גלגל הצלה (הרחבה) | גוות מנוף | גוות אסורים | גווה | בית קדמה | בית הסיפון | בית ההגה | בית הגשר | בית אחרה | בינת סיפונים | בטן האנייה | בונה אניות | בויה | אניה טרופה | אחרת הגוף | אחרה | אולם התוויה | אדמירליות | אדמירל | אדם בים | סירת גומי | סירת גומי קשיחה | סירת מנוע | סירת מפרשים | מפרשית | סירת תעלות | ספינת אהבה | ספינת דגל | אנית דגל | ספינת מפרשים | ספינת משא | ספינת קיטור | ספינת קרב | ספינת רפאים | קווית | אניית עזר | אניית קו | ספינת הבערה | ספינת הרעשה | מחגר משונן | צפורן חוגרת | אדן התורן | עקב התורן | מתליים | אידן (תורן) | אור ראש תורן | כלונס (ימאות) | אור צד | אור ירכתיים | נמצא בדרך | אור סביב | עושה דרכו במים | טרידת זרם | טרידת רוח | בית מצפן | פומפה | מעבוראי | זְבוֹרִית | מי נטל | צי | חובל ראשי | דור | דּוּרָה | פרח כהונה | פרח קצונה | פרח קצינים | צנפה | שטיחה | דוללה | גובתת מילוא | ספינת מפרש | גליאה | ספינת מפרשים | אניה כלילת מעטה | אנית מפרשים | גליאון | מוט החרטום | קרוולה | קרוול | קוג | ליווח מרועף | ליווח משווה | אניית חופים | ספינת נהר | ספינת נהרות | ספינת דיג | סירת משוטים | סירת חתירה | סירת משוט | אנית ים | סירת דייגים | מובלת צבא | מובלת גייסות | מקשת | יוקשת | מובלת פחם | אנית פחם | משאבה טבילה | מובלת עפרות | גאות ושפל | עוגן חרטום | חבל חרטום | שונית (הרחבה) | מנור | מנור לסירות |קנה החרטום | מועדי ים | חיבל נייח | חיבל נייד | חבלר | חבלריה | אניית סקר | אגן שמן | קרטר | דחיף | נדנד | שסתום אל חוזר | שסתום חד כווני | מגוף (הרחבה) | תותח חרטום | מפרש עילי | מפרשי הקדמה | מפרש גף עילי | סלופ | ספינת תותחים | דיפלומטיה של ספינות תותחים | סקונר | בריג | דגל ימי לאומי | סיפון משווה | חרב (ימאות) | מדלה יד | ספינת אשגר | אניית דואר מלכותי | אניית דואר | אניית אוקיינוס | חברת ספנות | חברת אניות | סוכנות אניות | עוגן צף | חברת שיט | גלגלת נקבים | סלופ מלחמתי | עוגן חתול | עוגן משקולת | אנית מדחף | צידת מוקשים | רב חובלים | מצית חלמיש | חליל שלושה נקבים | פגיון אונות | קלמית | עצמותיים | אנך עומק | ציפוי בפחי נחושת | בריג כליל מעטה | עוגן הצלה | ארגז חרב | בית חרב | הגאי | גלגל הגה | עוגן פטנטי | עוגן חסר מטה | עוגן פטריה | משקוע | סינקר | עוגן מחרשה | עוגן מבטח | חרב סלסלית | נגידה | עוגן נגידה | סבסוב | זחיה | טלטול | מלח מתחיל | דוד צנורות אש | דוד צנורות מים | מדלה עוגן | מרתק | משאבת מי נטל | ספינת גרר | שולית מלחים | צילינדר פנאומטי | בוכנה פנאומטית | הלם מים | נושאת מסוקים | נושאת אוירונים | סקסטנט | גרם שמימי | דוד קיטור | פרח חובלים | מפתח פתוח | חותך צינורות | מלחצי צינורות | צמדה | מברז | מחרוקת | מפתח אנגלי | מפתח צרפתי | מפתח מתכוונן | נחתת טנקים | אגן הצתה | מצית פתיל | מספן | מבדוק רטוב | שרשרת עוגן | חבל עוגן | הוריד עוגן | חברת דיג | בוכנה הידראולית | מדלה | אור עגינה | אור גרירה | ברוז (ימאות) | משחיתה | מספן בניה | קוטר קדח הקנה | סיירת (הרחבה) | מגדלור | תרגום שאילה | אניה מלאת מעטה | אניית מעטה רוחבי | מכולה מקוררת | מכולת קרור | תורן עילי | ספינת טילים | ספינת תותחים נושאת טורפדות | מותחן בורגי | בקבוק מתיחה | אנית תענוגות | חמש חתרית | רב חתרית | כלי גומא | דרומון | תותחנית | עמד על עוגן | הרים עוגן | מעטה מפרשי זרוע | סחב עוגן | גרר עוגן | מפרש זרוע רכין | איש חרטום | מיתר (ימאות) | עלה על שרטון | על שרטון | סמוך קדמי תחתון | יתר קדמי תחתון | יתר זוטא | פרח טיס | פרח טייסים | חליל טמבורין | מכונאות ימית | דגל לאומי | כוות איש | דגל בית | דגל מועדון | פולשת | ספינת נחיתה | דגלון חרטום (הרחבה) | דגל מדינה | ליבורנה | סַוָר (הרחבה) | ממצא ארכאולוגי (הרחבה) | עבודת הים | אסדת הצלה | אסדת הצלה מתנפחת | כבאית (הרחבה) | רכב כיבוי | ספינת כיבוי | דגל חרטום | כבאות (הרחבה) | כבאי (הרחבה) | קו טעינה | פונטון | פונטית | דנגית | סמפור (הרחבה) | מספן תיקונים | אספנה | השקה | גשר פונטונים | גשר סירות | מכל | לימן | מנוע ראש צלב | פרופלור | אנית תיקונים | מדחף ימני | מדחף שמאלי | בוכנאי | משאבה בוכנאית | רפליקה | מלגזה (הרחבה) | מלגזן | סירת פונטונים | אנית מכל | מכסה האניה | דיליז'נס (הרחבה) | מנוע בוכנה | מְשַׁמֵן | חברת אניות קיטור | פדל | דוושה | בית צף | עפרה (הרחבה) | ספינת מגורים | מבחנה (הרחבה) | רוח קדים (הרחבה) | הפלגה (הרחבה) | קרפיף (הרחבה) | כלי רכב (הרחבה) | מחלת ים (הרחבה) | מחלת נסיעה (הרחבה) | הדחק | ספנות חופית | כף העוגן | מסילת ברזל (הרחבה) | הפלגת בתולין | הפלגת בכורה | פדום | גשוש | צלצלן | משמר החופים | משמר הגבול (הרחבה) | צוללת אטומית | מוּשָׁט | דגלן | הדחק בריק | הדחק בטעון | כלי שיט חסר הדחק | רספ"ן | דגלול | דגל צי הסוחר | סיראי | דגל חיל הים | קישט בדגלים | קישוט רב | קישוט מועט | חבל קישוט | שומשום | שמן שומשומין | ראש התורן | התפלה | בלם פגוש |אנשי אניות | התנזרות (הרחבה) | חברה בת | סמל מסחרי | מכל שקיעה | אשגרית | מפרש ברמודי | מפרש סטי | אניית מפרשים קלאסית | שמר פיו | עקב אכילס (הרחבה) | מרכבת דאר | דקלום (הרחבה) | אבן דרך (הרחבה) | אבך (הרחבה) | משט | נקודה מתה עליונה | נקודה מתה תחתונה | מכונת אמת (הרחבה) | חד לשון (הרחבה) | מנהיג (הרחבה) | שיוט | פוספור | סוקל (הרחבה) | אוקינוס (הרחבה) | דרש טוב לו | שמר פיו | הים הגדול | ים פלשתים | מפץ (הרחבה) | יושב אוהל | תם (הרחבה) | איש לאהלו | אשרי המאמין (הרחבה) | אצעדה (הרחבה) | הגמון (הרחבה) | הגמונות (הרחבה) | בישוף (הרחבה) | בישופות (הרחבה) | חופש השיט | ספינת משמר | הגמוניה (הרחבה) | אור שיט | דיוקסיה (הרחבה) | ספינת סיור (הרחבה) | בעל זמורה | זמורה (הרחבה) | בת (הרחבה) | חצאית הבכנה | כתר הבכנה | יחס דחיסה | נקודה מתה | ספינת רחף | מרחפה | דקר חבלים | אגן השקה | ספנות חופים | מים פנימיים | מטה העוגן | מפרש זרוע עומד | דגל הצי המלחמתי | נס התשובה | דגל הצי המסחרי | חצי התורן | כפתור התורן | דגל קוד | אור תמרון | העוגן נגרר | העוגן נסחב | העלה עוגן | עוגן הרם | גזע העוגן | סיראי הצלה | זרוע העוגן | מכונה | חבלאי | טבעת העוגן | סולם יעקב | מבנה עילי | טבעת דחיסה | משאבת טבילה | משאבת דחיקה | משאבת הדחק | משאבת שינוי נפח | גונדולייר | גונדולה (הרחבה) | משאבת גלגלי שיניים | אמת ים | אניית רפאים | יחידת שיטור ימי | נמל דיג | נמל דייגים | ספינת עבדים | אניית עבדים | מכלית ענק | אנית ענק | צריח ניהוג | צריח נחיה |סופר טנקר | תפרושת | מפרש חלוץ | ספינת חילוץ | חלצת | אילפה | אספנה רטובה | אספנה יבשה |פמפמת | דירת סטודיו | הפלגת מבחן | כדור תותח | מדרון בניה | חדר מכונות | חדר מכונת ההגה | בית תותח | דוכנית ירי | ראש נפץ | בית תותחים | אנית גלנוע | אנית מוזאון | סיירת ממוגנת |שוטר ימי | משוטאי | דגל צי הסחר | אות דגל | איתות דגלים | הרכין דגל | הוריד דגל | הוריד דגל לחצי התורן | הרכין דגל לחצי התורן | דגל שסוע | משאבת כנף חצי סבובית | משאבת כנפים גמישות | משאבת ג'בסקו | משאבת שבשבים גמישים | זודיאק (הרחבה) | סירה מתנפחת | מנעל (הרחבה) | כלי יד | כושר תמרון | פלוקה | גרירה | ספינת הימורים | ספינת המדבר | נחותי ימא | איש ים | הדגל בחצי התורן | חבק התורן | גזע התורן | רגל התורן | תורן אחורי | תורן קדמי | תורן ראשי | תורן מאסף | תורן מבונה | תורן מוט | תורן מרקיע | תורן רכין | תורן מתקפל | תורן דו־רגלי | תורן שחיל | תורן טלסקופי | חובל משמרת | מקל חובלים | קצין סיפון | טורפדו (הרחבה) | טרפד | אנית שטח | תָּרְנִי | עזר ניווט | כלי שטח | סיפונאי | יתר צד | תפוסה ברוטו | תפוסה נטו | טון תפוסה | תסבולת | כשיר לשיט | כושר שיט | נווה שיט | עבודת המים | שיט מפרשים | נתיב ספנות | נתיב מים | ארחות ימים | שיט תעלות | עביר לשיט | רב ספן | שיט תענוגות | שיט ענוגים | תחרות שיט | פירטי | פירטיות | עובד ים | זוט | זוטו של ים | איי הים | כרכי הים | אנית סחר | אניה מסחרית | אניית סוחר מזוינת | אניית מסחר מזוינת | אנייה מסחרית מזוינת | סיירת סוחר חמושה | סיירת עזר | אנית Q | אנית שוד | שוד ימי | שוד ים | אניה סוערה | שיט תחרותי | נושאת צבא | נושאת גייסות | שיט נהרות | אי כשירות לשיט | המסך הגדול | המסך הקטן | אנית קרב | גַּמְלָה | צלבנית | הים הדרומי | אנית כיס | אנית מערכה זוטה | אנית פאר | מְפָרֵשׁ יָמִּים | בר־שיט | לבב ימים | אנית מערכה | ספינת מערכה | אניה ראשית | דְּרֶדְנוֹט | קְדַם־דְּרֶדְנוֹט | מוניטור | גנגווי | ספינה אלכסנדרית | אנית נוסעים ומשא | אניה מעורבת |אניה משוריינת | אנית שריון | חישבה להישבר | אני תרשיש | מדינת הים | צפחת אבק שרפה | אבק שרפה | נטרפה ספינה | ספינה טרופה | מי ים | שסתום מי ים | מים מתוקים | מים מלוחים | מים מליחים | מים שפירים | מי שתיה | עמיל מכס | סוכן מכס | מתקן התפלה | קטמרן | בית סירות | אורך בין הניצבים | אורך קו המים | אורך כולל | צי מילואים | דיונון הרוקחים | אנטיפאולינג | צבע נוגד צמדה | נוגד צמדה | סיירת מערכה | סיירת כבדה | סיירת קלה | סיירת קרב | סיירת משוריינת | ספינת אסירים | סירונת | בלוט ים | תופר מפרשים | שונר | הנדיקפ | צפת הירכתיים | מזוזת הירכתיים | שדרית מדומה | סין וגרז | שכמה | בורג חף | גוז'ון | בורג אלן | בורג פיליפס | צֶפֶת | חולץ בורגי חף | ראש חיבל | שדרון | קורת רוחב | צלעית | צלעית עליונה | צלעית תחתונה | פסיס דופן | פסיס הלזבזת | צלבנית קלה | צלבנית כבדה | אינץ' | אינצ'י | מילימטרי | מטרי | הזרקת דלק | צלבן | נושא הצלב | נוסעי הצלב | שוקע קדמי | שוקע אחורי | סימני שוקע | שוות שוקע | שקועת חרטום | שקועת ירכתיים | שוקע ממוצע | שֹׁפַע | שפועת חרטום | שפועת ירכתיים |כסית תפירה | אריג מפרשים | צדרה | משמרת כלב | קשר ראש התורן | רֶכֶס ב | תורן דְּחָק | קליפר | אינדיאמן | זָקֵף | סמוך קדמי | יתר קדמי | סמוך פנים | אינדיאמן מערבי | אנית הודו המערבית | אינדיאמן מזרחי | אנית הודו המזרחית | יומן האניה | יומן כלי שיט | כלי שיט קטן | כלי שיט חד גופי | כלי שיט רב גופי | פֶּנְטֶרָה | קווינקוורמה | רוח גבית | ציפוי חלק | ציפוי מרועף | אבק הצתה | דקר הצתה | צור ירכתים | צור אחורי | צור קדמי | אדמירלות | מובלת חיילים | חבל האנך | אורך כללי | קרוז | אסקדרון (הרחבה) | אניית גרר | אנייה אוקיינית | רפסודת | רפסדן | רפסודאי | מעבורת נוסעים | דרכי הים | נתיבות הים | פעמונר | קשר הצלה | קרש הצלה | מנוע תא להט | מנוע שני מהלכים | מנוע שתי פעימות | מנוע ארבעה מהלכים | מנוע ארבע פעימות | קשר אנך | קשר אורגים | רכס מיתר | קשר חוטי חבל | אשקף | כריכה | כריכה משולשת | כריכת חצאי ענדים | עֶנֶד | חצי ענד | חוט משיחה | אנית חמישים | פנטקונטר | תלת טורית | דו טורית | בירמה | אנית נוד | אניה שוטטת | נודדת | סחר נוד | מלא קדימה! | במלוא הקיטור | תריס אשקף | פקודות למכונה | לוג | קונטיינר | קשר בוהן | קשר אצבע | קשר בוהן מהיר התרה | קשר בוהן חליץ | לולאת בוהן | לולאת הצלה | לולאת הצלה כפולה | קשר הצלה כפול | קשר דייגים | קשר דייגים כפול | קשר בוהן כפול | קשר השחלה | קשר מהיר התרה | דבקה לשונו לחיכו | קשר חכה | חוף אניות | דברי קילוסין | כדב שכול (בשדה) | מבוא ים | מנוע זחלן | זחלן צלבי | קשר עצר | ענד מוט | ענד עצר | חבל עצר | מקפיא | מקר | קשר קולר | קשר שטוח | קשר שטוח מהיר התרה | קשר שטוח חליץ | קשר שמונה | קשר שמונה כפול | קשר סבתא | קשר מרובע | קשר עצירה | ענד עצירה | קשר שרשה | קשר שרשרת | אנית משוט | סירת נפץ | סירת מרוץ | אנית הודו | מכמורתן | ספינת מכמורת | כמרת | ספינת ציד לווייתנים | אניית ציד לווייתנים | ספינת לווייתנים | ציידת לווייתנים | סירת לווייתנים | לווייתנית | שסתום הצפה | סיפון גלוי | ציידת ספינות סוחר | ציידת אניות סוחר | צי הבית | סיפון תותחים | נער סיפון | אניית ביון | אניית ריגול | אניית אימונים | בית ספר צף | אניית חרושת | סיפון ביניים | צוות הספינה | צור קדמי | צור אחורי | סיפון תחתון | סיפון אמצעי | קרקע הספינה | קרקע האניה | אנייה משוות סיפון | סיפון מצעה | ראש צלב | תופש הגה | סיפון מחסה | מקור החרטום | ספנות נוד | בד מפרשים | ירדה | רגטה | טלגרף למכונה | תא ההגאי | עמדת ההגאי | סולם הירדה | קבינה | צואר הסקריה | כתף הסקריה | זרוע הסקריה | חפת הירדה | כוות הירדה | רכס עוגן | מלחמת תנופה | מלחמת מגן | צי דיג | פאדום | אולם סימון | ספינת משמר חופים | חרטום בולבוסי | רדדה | עמוק שוקע | נמוך שוקע | אשנב תותח | אנית משוטים | חרש אניות | פורקת | אשגר | קסרקט | מושכה (הרחבה) | כן התורן | פרש נס | תבת מצפן | צינור דיבור | שפופרת דיבור | עבות רתיקה | חברת סיווג | תורן תחתי | תורן עלעילי | סיפון התחתית | מספון | ברקנטינה | ברקנית | בריגנטינה | בריגנית | ליווח מלוכסן | ציפוי תחילה | שלד תחילה | חוט שפגט | חוט שמשון | חורש רע | מלח בכיר | קצין משנה | ידית הגה | מאריך ידית הגה | רב נשק | קפיטן | קפטן | לוטננט (הרחבה) | סרן (הרחבה) | דגל חברה | צות האניה | חבר אניה | חבר מלחים | כַּלְכַּל | בָּב | סֶדֶק (הרחבה) | צלילה (הרחבה) | ספינת לימוד | יומון (הרחבה)| סטיבדור | כַּתָּף־ים | בארק | בַּרְקָה | סירה חצי קשיחה | בב כניסה | בב מטען | אנית פחמים | חבלנית | מוטס | מטען כללי | אנית משא כללי | אס־או־אס | מפרשית מנוע | מפרשית ממונעת | ספינת מוטור מפרשית | חלקת המים | אנית מלכות | יכטה מלכותית | יציע אחורי | גלריה אחורית | מזח צף | סולם הבב | ארבה שומטת | חומת מים | יכטה נשיאותית | אנית טיול | צֹבֶר | תוסף | מפרש תוסף | שפה אחורית | שפה קדמית | סירת משוט | חבל שוליים | מגורי חרטום | מספנה צפה | ספינת סחב | בטן המפרש | כרס המפרש | אנית כלא | בית כלא צף | תורן הראש | מפסלת סתימה | איש ראש התורן | קָשַׁר (מפרש)| הִפְרִישׁ | הִפְרִישׂ | (מיני) חבלים | צמצם (מפרש) | צמצום (מפרש) | פס צמצום | פתיל צמצום | מדחפי | ספינת מנוע | כלי עבודה (הרחבה) | ספינת מוטור | דגל הצי המלכותי הבריטי | דגל חיל הים הבריטי | דגל צי הסוחר הבריטי | דגל הצי המסחרי הבריטי | קאטר | פוסט קפטן | שר הצי | אמיר הים | אמירל | שר של ים | הלורד הראשון של האדמירליות | הלורד הימי הראשון | שר הימיה | סקציה ימית | סירת מלכות | סירה מלכותית | סוחבת | עצם קיום הצי | מסקר הצי | יכטונר | מועדון יכטות | קומודור | השחין | מעשנה | סירת משא | סרגל מקביל | איש ההגה | ספינת מפרשים ממונעת | אנית מלאכות | ימי | ימית | אלמנך ימי | משבר גלים | ארכאולוגיה ימית | היסטוריה ימית | בודק ימי | ציי | עוצמה ציית | עוצמה ימית | משטרה ימית | פלוגה ימית | ארבאי | תחנת צי | מעצמה ימית | שיט יכטות | גוף מים |