משתמש:שמחה

מתוך ויקימילון, מיזם רב לשוני ליצירת מילון חופשי שיתופי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ערכי מונחים ימיים שיצרתי[עריכה]

מהפך (ימאות) | רפסודה | גוררת | מעבורת | ספינה | טְרוֹפֶת | אסדה | ספינה רוקדת | דּוּכָנִית | חִיבֵּל | קן העורב | תורן | סְקַרְיָה | טַרְפֶּדֶת | סַפְנָה | חובל | משחתת | נחתת | תְּרוּנָה | שַׁיִט |רִכְסָה | תְּפוּסָה | מַלָּח | שודד-ים | פיראט | ימאי | יורד ים | קורסאר | פריבטיר | סקיפר | ימאות | משיט | גליף החרטום | אופנוע ים (הרחבה) | נתב (ימאות) | ספנות | אניית סוחר | צי סוחר | סמוך | חיל ים (הרחבה) | כלי שיט | מלברית | טריארה | אונייה (הרחבה) | אוניית קיטור (הרחבה) | נווט ימאות | סִירַת כּוֹרֶת | סִירַת שְׁלָחִים | אֳנִי | שדרית | אוניית מנוע | לזבזת | גוררת אוקיינוס | טרירמה | משוט (הרחבה) | אונייה מחופת שריון | אוניית מטען כללי | אוניית מכולות | אוניית בית חולים | מכלית | אוניית צריח | בֹּלֶט | אוניית צובר | אוניית תפזורת | סירה (הרחבה) | שוקע | איש צפרדע | אוניית משחית | ספינת טורפדו | משוט הגה | אמודאי (הרחבה) | שולת מוקשים | שובר גלים | אוניית קירור | צלצל | צוללן | פריגטה | אסדת נחיתה | ספן | נושאת מטוסים | דוגית | סירת דוגה | צולל | שולה פנינים | דולה פנינים | קיאק (הרחבה) | אוניית מגדלור | שוברת קרח (הרחבה) | בוקעת קרח | אוניית מחפר | אוניית כבל | כבלרית | משוט אינדיאני | קנו (הרחבה) | אנית משוטה | אוניית משוטות | סירת פדלים | מדחף (הרחבה) | רפטינג | מזח | מבדוק | מבדוק צף | מבדוק יבש | סוּתִית | סירת קנים | סירת גומא | אנית אבה | רפסודת נאדות | רחפת (הרחבה) | סנפירית | רפסודת קנים | רפסודת הצלה | רפסודת הצלה מתנפחת | סירת הצלה | שולה ספוגים | קוקפיט (הרחבה) | בִּצִּית | אסכלה (הרחבה) | בוקניר | בקרת נזקים | משרוקית רב מלחים | מלח כשיר | מלח ראשון | רב מלח | קברניט (הרחבה) | רב מלחים | כסא רב מלחים | רב משמנים | דרוג | משמר דופנתי | כוות אדם | צוות השתלטות | כווה (הרחבה) | אוניית קיט | אוניית נופש | מלגז | תופש משוט | תא שיט | תא סכור | שיפוליים | שֶׁלָח | שטיל | דממת רוח | גליני | רציף (ימאות) | רוחבית | אמצעית | רוח צדדית | רוח מלאה | רוח נגדית | רוח נוחה | קשר ראש טורקי | אגרוף קוף | קצין דגל | קוער (ימאות) | קנפט | קו המים | קדמת הגוף | קדמה (ימאות) | צור החרטום | צי הים הפתוח | צי מלחמה | צי מלחמתי | צי סחר | צי מסחרי | פנדר | פיתה (ימאות) | עֵקֶל (ימאות) | עזקה (הרחבה) | טימבל | עוגן ירכתיים | עוגן אדמירלי | עֹגֶן (הרחבה) | סַפְנָה | סַפָּן | סיפון ראשי | סיפון עליון | סיפון בית הקדמה | סיפון בית האחרה | סיפון אחרה | סיפון (הרחבה) | סירת נתב | סינכרוליפט | נעורת | נס ראש התורן | נס השרות הפעיל | נס הקצין הבכיר | נמל רישום | משוטה | משאבת שיפוליים | מרינה | מעגנה | מצוף רתיקה | מצוף עוגן | מצוף התקשרות | מפרש רוחבי | מפרש משולש (הרחבה) | מפרש לטיני | מפרש אורכי | מפרש (הרחבה) | מערך מעטה | מעלית סירות | מעטה רוחבי | מעטה אורכי | מעטה | מעגן | מספנה | מנוע ראשי | מנוע פנימי | מנוע עזר | מנוע חיצון | מִמְשֶׁה | מלח פשוט | מימי חופים | מים טריטוריאליים | מי שיפוליים | מדחף פסיעה משתנה | לב ים | כננת עוגן | כנן | כדום | כבש (ימאות) | ימיה | טרידה | חרטומית | חרטום (הרחבה) | חותר | חבל רתיקה | חבל מנילה | חבל זריקה | חבל התקשרות | חבל הצלה | זקן (ימאות) | ונטה | הים הפתוח | הטיל עוגן | דף הירכתיים | גשר (ימאות) | יציע ירכתיים | גלגל הצלה (הרחבה) | גוות מנוף | גוות אסורים | גווה | בית קדמה | בית הסיפון | בית ההגה | בית הגשר | בית אחרה | בינת סיפונים | בטן האנייה | בונה אניות | בויה | אניה טרופה | אחרת הגוף | אחרה | אולם התוויה | אדמירליות | אדמירל | אדם בים | סירת גומי | סירת גומי קשיחה | סירת מנוע | סירת מפרשים | מפרשית | סירת תעלות | ספינת אהבה | ספינת דגל | אונית דגל | ספינת מפרשים | ספינת משא | ספינת קיטור | ספינת קרב | ספינת רפאים | קווית | אוניית עזר | אוניית קו | ספינת הבערה | ספינת הרעשה | אדן התורן | עקב התורן | מתליים | אידן (תורן) | אור ראש תורן | כלונס (ימאות) | אור צד | אור ירכתיים | נמצא בדרך | אור סביב | עושה דרכו במים | טרידת זרם | טרידת רוח | בית מצפן | מעבוראי | זְבוֹרִית | מי נטל | צי | חובל ראשי | דור | דּוּרָה | פרח קצונה | פרח קצינים | צנפה | שטיחה | דוללה | ספינת מפרש | גליאה | ספינת מפרשים | אניה כלילת מעטה | אוניית מפרשים | גליאון | מוט החרטום | קרוולה | קרוול | קוג | ליווח מרועף | ליווח משווה | אוניית חופים | ספינת נהר | ספינת נהרות | ספינת דיג | סירת משוטים | סירת חתירה | סירת משוט | אונית ים | סירת דייגים | מובלת צבא | מובלת גייסות | מקשת | יוקשת | מובלת פחם | אנית פחם | מובלת עפרות | גאות ושפל | עוגן חרטום | חבל חרטום | שונית (הרחבה) | מנור | מנור לסירות |קנה החרטום | מועדי ים | חיבל נייח | חיבל נייד | חבלר | חבלריה | אוניית סקר | תותח חרטום | מפרש עילי | מפרשי הקדמה | מפרש גף עילי | סלופ | ספינת תותחים | דיפלומטיה של ספינות תותחים | סקונר | בריג | דגל ימי לאומי | סיפון משווה | חרב (ימאות) | ספינת אשגר | אוניית דואר מלכותי | אוניית דואר | אוניית אוקיינוס | חברת ספנות | חברת אניות | סוכנות אניות | עוגן צף | חברת שיט | גלגלת נקבים | סלופ מלחמתי | עוגן חתול | עוגן משקולת | אונית מדחף | צידת מוקשים | רב חובלים | אנך עומק | ציפוי בפחי נחושת | בריג כליל מעטה | עוגן הצלה | ארגז חרב | בית חרב | הגאי | גלגל הגה | עוגן פטנטי | עוגן חסר מטה | עוגן פטריה | משקוע | סינקר | עוגן מחרשה | עוגן מבטח | נגידה | עוגן נגידה | סבסוב | זחיה | טלטול | מלח מתחיל | מדלה עוגן | מרתק | משאבת מי נטל | ספינת גרר | שולית מלחים | נושאת מסוקים | נושאת אוירונים | סקסטנט | פרח חובלים | צמדה | נחתת טנקים | מספן | שרשרת עוגן | חבל עוגן | הוריד עוגן | חברת דיג | מדלה | אור עגינה | אור גרירה | ברוז (ימאות) | משחיתה | מספן בניה | סיירת (הרחבה) | מגדלור | אניה מלאת מעטה | אוניית מעטה רוחבי | מכולה מקוררת | מכולת קרור | תורן עילי | ספינת טילים | ספינת תותחים נושאת טורפדות | מותחן בורגי | בקבוק מתיחה | אוניית תענוגות | חמש חתרית | רב חתרית | כלי גומא | דרומון | תותחנית | עמד על עוגן | הרים עוגן | מעטה מפרשי זרוע | סחב עוגן | גרר עוגן | מפרש זרוע רכין | איש חרטום | מיתר (ימאות) | עלה על שרטון | על שרטון | סמוך קדמי תחתון | יתר קדמי תחתון | יתר זוטא | מכונאות ימית | דגל לאומי | כוות איש | דגל בית | דגל מועדון | פולשת | ספינת נחיתה | דגלון חרטום (הרחבה) | דגל מדינה | ליבורנה | סַוָר (הרחבה) | עבודת הים | אסדת הצלה | אסדת הצלה מתנפחת | ספינת כיבוי | דגל חרטום | קו טעינה | פונטון | פונטית | דנגית | סמפור (הרחבה) | אספנה | השקה | גשר פונטונים | גשר סירות | לימן | פרופלור | אוניית תיקונים | מדחף ימני | מדחף שמאלי | סירת פונטונים | אונית מכל | מכסה האניה | מְשַׁמֵן | חברת אניות קיטור | בית צף | ספינת מגורים | הפלגה (הרחבה) | מחלת ים (הרחבה) | הדחק | ספנות חופית | כף העוגן | הפלגת בתולין | הפלגת בכורה | פדום | גשוש | צלצלן | משמר החופים | צוללת אטומית | מוּשָׁט | הדחק בריק | הדחק בטעון | כלי שיט חסר הדחק | רספ"ן | דגלול | דגל צי הסוחר | סיראי | דגל חיל הים | קישט בדגלים | קישוט רב | קישוט מועט | חבל קישוט | ראש התורן | אנשי אניות | מכל שקיעה | אשגרית | מפרש ברמודי | מפרש סטי | אוניית מפרשים קלאסית | משט | מנהיג (הרחבה) | שיוט | אוקינוס (הרחבה) | הים הגדול | ים פלשתים | חופש השיט | ספינת משמר | אור שיט | ספינת סיור (הרחבה) | ספינת רחף | מרחפה | דקר חבלים | אגן השקה | ספנות חופים | מים פנימיים | מטה העוגן | מפרש זרוע עומד | דגל הצי המלחמתי | נס התשובה | דגל הצי המסחרי | חצי התורן | כפתור התורן | דגל קוד | אור תמרון | העוגן נגרר | העוגן נסחב | העלה עוגן | עוגן הרם | גזע העוגן | סיראי הצלה | זרוע העוגן | מכונה | חבלאי | טבעת העוגן | סולם יעקב | מבנה עילי | גונדולייר | גונדולה (הרחבה) | אמת ים | אוניית רפאים | יחידת שיטור ימי | נמל דיג | נמל דייגים | ספינת עבדים | אוניית עבדים | מכלית ענק | אונית ענק | צריח ניהוג | צריח נחיה |סופר טנקר | תפרושת | מפרש חלוץ | ספינת חילוץ | חלצת | אילפה | אספנה רטובה | אספנה יבשה | הפלגת מבחן | מדרון בניה | חדר מכונות | חדר מכונת ההגה | בית תותח | דוכנית ירי | בית תותחים | אוניית גלנוע | אוניית מוזאון | סיירת ממוגנת |שוטר ימי | משוטאי | דגל צי הסחר | אות דגל | איתות דגלים | הרכין דגל | הוריד דגל | הוריד דגל לחצי התורן | הוריד דגל לאות כניעה | דגל שסוע | זודיאק (הרחבה) | סירה מתנפחת | כושר תמרון | פלוקה | גרירה | ספינת הימורים | נחותי ימא | איש ים | הדגל בחצי התורן | חבק התורן | גזע התורן | רגל התורן | תורן אחורי | תורן קדמי | תורן ראשי | תורן מאסף | תורן מבונה | תורן מוט | תורן מרקיע | תורן רכין | תורן מתקפל | תורן דו־רגלי | תורן שחיל | תורן טלסקופי | חובל משמרת | מקל חובלים | קצין סיפון | טורפדו (הרחבה) | טרפד | אוניית שטח | תָּרְנִי | עזר ניווט | כלי שטח | סיפונאי | יתר צד | תפוסה ברוטו | תפוסה נטו | טון תפוסה | תסבולת | כשיר לשיט | כושר שיט | נווה שיט | עבודת המים | שיט מפרשים | נתיב ספנות | נתיב מים | ארחות ימים | שיט תעלות | עביר לכלי שיט | רב ספן | שיט תענוגות | שיט ענוגים | תחרות שיט | פירטי | פירטיות | עובד ים | זוט | זוטו של ים | איי הים | כרכי הים | אוניית סחר | אניה מסחרית | אוניית סוחר מזוינת | אוניית מסחר מזוינת | אנייה מסחרית מזוינת | סיירת סוחר חמושה | סיירת עזר | אונית Q | אונית שוד | שוד ימי | שוד ים | אניה סוערה | שיט תחרותי | נושאת צבא | נושאת גייסות | שיט נהרות | אי כשירות לשיט | אנית קרב | גַּמְלָה | צלבנית | הים הדרומי | אוניית כיס | אוניית מערכה זוטא | אוניית פאר | מְפָרֵשׁ יָמִּים | בר־שיט | לבב ימים | אוניית מערכה | ספינת מערכה | אניה ראשית | דְּרֶדְנוֹט | קְדַם־דְּרֶדְנוֹט | מוניטור | גנגווי | ספינה אלכסנדרית | אוניית נוסעים ומשא | אניה מעורבת |אניה משוריינת | אוניית שריון | חישבה להישבר | אני תרשיש | מדינת הים | נטרפה ספינה | ספינה טרופה | מי ים | שסתום מי ים | עמיל מכס | סוכן מכס | קטמרן | בית סירות | אורך בין הניצבים | אורך קו המים | אורך כולל | צי מילואים | צבע אנטיפאולינג | צבע נוגד צמדה | נוגד צמדה | סיירת מערכה | סיירת כבדה | סיירת קלה | סיירת קרב | סיירת משוריינת | ספינת אסירים | סירונת | בלוט ים | תופר מפרשים | הנדיקפ | צפת הירכתיים | מזוזת הירכתיים | שדרית מדומה | סין וגרז | ראש חיבל | שדרון | קורת רוחב | צלעית | צלעית עליונה | צלעית תחתונה | פסיס דופן | פסיס הלזבזת | צלבנית קלה | צלבנית כבדה | שוקע קדמי | שוקע אחורי | סימני שוקע | שוות שוקע | שקועת חרטום | שקועת ירכתיים | שוקע ממוצע | שֹׁפַע | שפועת חרטום | שפועת ירכתיים |כסית תפירה | אריג מפרשים | צדרה | משמרת כלב | קשר ראש התורן | רֶכֶס ב | תורן דְּחָק | קליפר | אינדיאמן | זָקֵף | סמוך קדמי | יתר קדמי | סמוך פנים | אינדיאמן מערבי | אוניית הודו המערבית | אינדיאמן מזרחי | אוניית הודו המזרחית | יומן האניה | יומן כלי שיט | כלי שיט קטן | כלי שיט חד גופי | כלי שיט רב גופי | פֶּנְטֶרָה | קווינקוורמה | רוח גבית | ציפוי חלק | ציפוי מרועף | צור ירכתים | צור אחורי | צור קדמי | אדמירלות | מובלת חיילים | חבל האנך | אורך כללי | קרוז | אסקדרון (הרחבה) | אוניית גרר | אנייה אוקיינית | רפסודת | רפסדן | רפסודאי | מעבורת נוסעים | דרכי הים | נתיבות הים | קשר הצלה | קרש הצלה | קשר אנך | קשר אורגים | רכס מיתר | קשר חוטי חבל | אשקף | כריכה | כריכה משולשת | כריכת חצאי ענדים | עֶנֶד | חצי ענד | חוט משיחה | אוניית חמישים | פנטקונטר | תלת טורית | דו טורית | בירמה | אונית נוד | אניה שוטטת | נודדת | סחר נוד | מלא קדימה! | במלוא הקיטור | תריס אשקף | פקודות למכונה | לוג | קונטיינר | קשר בוהן | קשר אצבע | קשר בוהן מהיר התרה | קשר בוהן חליץ | לולאת בוהן | לולאת הצלה | לולאת הצלה כפולה | קשר הצלה כפול | קשר דייגים | קשר דייגים כפול | קשר בוהן כפול | קשר השחלה | קשר מהיר התרה | קשר חכה | חוף אניות | מבוא ים | קשר עצר | ענד מוט | ענד עצר | חבל עצר | קשר קולר | קשר שטוח | קשר שטוח מהיר התרה | קשר שטוח חליץ | קשר שמונה | קשר שמונה כפול | קשר סבתא | קשר מרובע | קשר עצירה | ענד עצירה | קשר שרשה | קשר שרשרת | אוניית משוט | סירת נפץ | סירת מרוץ | אוניית הודו | מכמורתן | ספינת מכמורת | כמרת | ספינת ציד לווייתנים | אוניית ציד לווייתנים | ספינת לווייתנים | ציידת לווייתנים | סירת לווייתנים | לווייתנית | שסתום הצפה | סיפון גלוי | ציידת ספינות סוחר | ציידת אניות סוחר | צי הבית | סיפון תותחים | נער סיפון | אוניית ביון | אוניית ריגול | אוניית אימונים | בית ספר צף | אוניית חרושת | סיפון ביניים | צוות הספינה | צור קדמי | צור אחורי | סיפון תחתון | סיפון אמצעי | קרקע הספינה | קרקע האניה | אנייה משוות סיפון | סיפון מצעה | תופש הגה | סיפון מחסה | מקור החרטום | ספנות נוד | בד מפרשים | ירדה | רגטה | טלגרף למכונה | תא ההגאי | עמדת ההגאי | סולם הירדה | קבינה | צואר הסקריה | כתף הסקריה | זרוע הסקריה | חפת הירדה | כוות הירדה | רכס עוגן | צי דיג | פאדום | אולם סימון | ספינת משמר חופים | חרטום בולבוסי | רדדה | עמוק שוקע | נמוך שוקע | אשנב תותח | אוניית משוטים | חרש אניות | פורקת | אשגר | מושכה (הרחבה) | כן התורן | פרש נס | תבת מצפן | צינור דיבור | שפופרת דיבור | עבות רתיקה | חברת סיווג | תורן תחתי | תורן עלעילי | סיפון התחתית | מספון | ברקנטינה | ברקנית | בריגנטינה | בריגנית | ליווח מלוכסן | ציפוי תחילה | שלד תחילה | חוט שפגט | חוט שמשון | מלח בכיר | קצין משנה | ידית הגה | מאריך ידית הגה | קפיטן | קפטן | לוטננט (הרחבה) | דגל חברה | צות האניה | חבר האניה | חבר מלחים | כַּלְכַּל | בָּב | סֶדֶק (הרחבה) | צלילה (הרחבה) | ספינת לימוד | סטיבדור | כַּתָּף־ים | בארק | בַּרְקָה | סירה חצי קשיחה | בב כניסה | בב מטען | אוניית פחמים | חבלנית | מוטס | מטען כללי | אוניית משא כללי | אס־או־אס | מפרשית מנוע | מפרשית ממונעת | חלקת המים | אוניית מלכות | יכטה מלכותית | יציע אחורי | מזח צף | סולם הבב | ארבה שומטת | חומת מים | יכטה נשיאותית | אוניית טיול | תוסף | מפרש תוסף | שפה אחורית | שפה קדמית | סירת משוט | חבל שוליים | מגורי חרטום | מספנה צפה | ספינת סחב | בטן המפרש | כרס המפרש | אוניית כלא | בית כלא צף | תורן הראש | מפסלת סתימה | איש ראש התורן | קָשַׁר (מפרש)| הִפְרִישׁ | הִפְרִישׂ | (מיני) חבלים | צמצם (מפרש) | צמצום (מפרש) | פס צמצום | פתיל צמצום | מדחפי | ספינת מנוע | ספינת מוטור | דגל הצי המלכותי הבריטי | דגל חיל הים הבריטי | דגל צי הסוחר הבריטי | דגל הצי המסחרי הבריטי | קאטר | פוסט קפטן | שר הצי | אמיר הים | אמירל | שר של ים | הלורד הראשון של האדמירליות | הלורד הימי הראשון | שר הימיה | סקציה ימית | סירת מלכות | סירה מלכותית | סוחבת | עצם קיום הצי | מסקר הצי | יכטונר | מועדון יכטות | קומודור | מעשנה | סירת משא | סרגל מקביל | איש ההגה | ספינת מפרשים ממונעת | אוניית מלאכות | ימי | ימית | אלמנך ימי | משבר גלים | ארכאולוגיה ימית | היסטוריה ימית | בודק ימי | ציי | עוצמה ציית | עוצמה ימית | משטרה ימית | פלוגה ימית | ארבאי | תחנת צי | מעצמה ימית | שיט יכטות | גוף מים | עוגן בעל מטה | צינור המכנס | צינור שרשרת העוגן | שייטת | בית השרשרת | מחסן השרשרת | פלוטילה | צינור בית השרשרת | צינור מחסן השרשרת | פתח שרשרת העוגן | חבל עבות | אימרת צינור המכנס | קומודור אויר | קומנדר | אוניית מחסן | אוניית בסיס | כבל חבלים | שיבוש הסחר הימי | ארמדה | צי משלוח | בית ספר ימי | לוחמה ימית | אוניית תיקונים | נאומכיה | מלחמת ים | מלחמת ציים | מלחמת אניות | אוניית סוחר חמושה | משא כללי | ציידת סוחר | זרוע אויר של הצי | מֵעֵבֶר לַיָם | מֵעֵבֶר לַדֹפֶן | היטה (אניה על צִדה) | חופשת חוף | אוניית ניעומים | ספינת שעשועים | בריג מלא מעטה | זאב ים | מושך ספינות | שביל מושכי הספינות | שומר מגדלור | חבל רכסה | מִפְנֶה | מעלן | נף | מפקם | שלל ימי | תפרושת יתר | טור לוחות | טור ראשון | טור עליון | צד הגלי | צד גלוי לרוח | צד החסי | צד חסוי מן הרוח | משוטי | עמדת הגלי | פקם | מורד הרוח | מעלה הרוח | מבוא הרוח | מוצא הרוח | לפאת רוח | מעל הרוח | מתחת לרוח | חוף החסי | חוף הגלי | חרטום מול חרטום | פקימה | גַּלְס | העגין | עגבה | לחי החרטום | איל ניגוח | סיפון הקדמה | איש צור החרטום | חיל צי | חֵיל אֳנִיּוֹת | חַיָּל אֳנִיּוֹת | צבא הים | הגה לגלוי | נטיה למעלה הרוח | מותני האונייה | איש המותניים | עונש מלקות לעיני הצי | עונש גרירה מתחת לשדרית | עונש גרירה לאורך קוער הספינה | גרוד זקן | החתול בעל תשעת הזנבות | נטיה למורד הרוח | אנטיליה (הרחבה) | מצעה | מצעת הגוף | גוף (של כלי שיט) | קצין ניווט | משמרת עוגן | תחנת עגינה | הטייה | גַּלְגֶּלֶת (הרחבה) | מְגֻלָּה | גַּלְגִּלָּה | מערכת גלגלות | אוניית מתים | שָׁרְשָׁה | פסיס מפרש | שְׁחִיף (הרחבה) | סין (הרחבה) | שלשלאות התורן | איש חבל האנך | מכונת ההגה | גֶּרֶז | מטה ההגה | אונייה ארוכה | אונייה עגולה | יוֹל | אילא דספינתא | פָּרַשׂ (מפרש) | איסקופה | ספינת תותחים לנהרות | מילואי הצי | הרים מפרשים | הטביע בכוונה תחילה | הטביע במכוון | הטבעה במכוון | הטבעה בכוונה תחילה | ספינה משולשת | בית ספינות | סירת נמל | חרש ספינות | סירת שרות | מעטפת תחילה | מצלעת תחילה | אסקריה | קשר לולאה | מנהרת הציר | רתיקה | כלונס רתיקה | רתיקה לכלונס | אוניית תרשיש | כפיס רכיסה | רוכס | קליעת עין | ספינת ים | ספינת אוקינוס | סְפֻנָּה | סולם חבלים | חבל קוקוס | חבל קנבוס | חבל נרגיל | חבל סיזל | חבל פשתן | חבל כותנה | חבל קלוע | תקופת המפרשים | מַשען־משוט | יתד (הרחבה) | רע־לספינה | תא מגורים | עוזר רב חובלים | התקין תרן | כיוון (מפרשים) | מפרש מרקיע | אוניית סיפון אחרה מוגבה | סיפון המותניים | מובלת עצים | עוזר רב מלחים | הנחת שדרית | אונית מחסה | ספינת סקר | ספינת מחקר | ספינה שטוחת תחתית | אוניית תובה | ספינת גרירה חולצת | אוניית אספקה | סַפֶּקֶת מַיִם | מתקן ימי | הנדסת מתקנים ימיים | קליעה | קליעה קצרה | קליעה ארוכה | קליעה חוזרת | ציידת צוללות | נגד משמעת | מסקה | מַסִּיק | חדר דודים | כפילת התורן | מחתך אורכי | מחתך רוחבי | מחתך אופקי | סרטוט קוי האניה | קמרה | כפף | צֵרָה | מעלה התחתית | פשיקה | נטי | דופן | שִׁדְרָן | ספינה לציד כלבי ים | דרגש שינה | עמדות קרב | מפרש ראשי | נער אבק שריפה | כילול | חבלל | עָצֶה (הרחבה) | כיוון השיט ביחס לרוח | רוח למצעה | הציף (הרחבה) | מזחילה | אדן שלשלאות התורן | מעטר | איש יבשה | נער תא | גולם יבשה | עכבר יבשה | מֶס | חבר הספינה | משרת הקברניט | משרת הקפטן | טונאז' | חדר התותחן | פלג קורה | ספון כלונסאות | פין עץ | מסמר עץ | מפרש רוח | בנין אניות | קורס | מושכה (הרחבה) | מִשְׁוָר | עינה | חרושת אוניות | חרושת ספינות | עוקה | סוס פלמי | ארכוף (הרחבה) | עָגִיל הַמִפְרָשׂ | אניה שוטטת | אוניית נוסעים | איש האחרה | מפרשי האחרה | נמל פקידה | גלגלת עין | חדר הקצינים | דמי שלל | בית דין ימי | בית משפט לימאות | בית משפט למלקוח ימי | מלקוח ימי | בית דין של האדמירליות | בית דין למלקוח ימי | ערסלה | עריבה (הרחבה) | גוחה | ציד לויתנים | אוניית לווייתנים | ספינת נופש | אוניית נחיתה | אוניית בקר | אוניית משלוחים חיים | אוניית שלל | אוניית מלקוח | יבשתן | מחסה אוניות | בניית אוניות | בניין ספינות | בניית ספינות | גַּלְגַּל (הרחבה) | גלגלת נפתחת | מערך קרב טורי | דגל ימי לאומי אזרחי | הטיל לים | הטלה לים | הניף מפרש | הסיר תורן | שבר תורן | הפלגת נופש | זחיל | דוחפן | חבל חרטומי | חבל סינתטי | חבל שזור | הרכין דגל לחצי התורן | חבל משיכה | חבק משוט | רצועת משוט | חבק מוט החרטום | חובל ראשון | קצין ראשון | חווק חבל | חווקי התורן | כלכל ראשי | כנת כדורי תותח | כפילה | צי מלכותי | צי קיסרי | שגם ומגרעת | כפת מוט החרטום | חבל הלוג | לולאת הצלה זחיחה | ציפוי מלוכסן | מעגן סָכוּר | בריכת עגינה | סיפון שינה | מדרון השקה | מוזאון ימי | מוט הדגל | ספק צורכי אוניות | בית מסחר לצורכי אוניות | מוט הירכתיים | מוסרה | חבל ירכתיים | מזקף | מחיצת התנגשות | מטח דופן | מכונן | מנוען | מכשיר ניווט | מנוען | מנוף אספנה נע | מספן כילול | אחורי | מוֹתָר | מפרש מאסף | מפרש מוט החרטום | מפרש סערה | מפרש עילי ראשון | מפרש עילי שני | מפרש עלעילי | מפרשנות | מפרש עליון | ספינה מטרפת בים | מעבורת רכבות | מעבורת גלנוע | רוהטה | אדרא | ספינת משמר החופים | מפרש תחתי | מפרש גף מאסף | מָצוֹף (הרחבה) | גלגל משוטים | נושאת הליקופטרים | נושא אבק שריפה | ידוע סער | נף הצוואר | נף הקודקוד | נף אותות | מעלן אותות | נקודת מצפן | נתיב שיט | נתיב ימי | סוכן צורכי אוניות | סיראות | יתד ספינות | סירת האונייה | סירת יחיד | סירת מוטור | שוטטה | משוט ירכתיים | בור ספינה | ספינת גרירה וחילוץ | אוניית הימורים | קזינו צף | מידשיפמן | ספסל (ימאות) | אוניית משמר | סקריית אותות | סירת משמר | עמדת החסי | ענב למשוט | עניד | מצוף נגידה | טבעת חבל | פין שליבה | פסיעת מדחף |

ערכי מונחים אחרים שיצרתי[עריכה]

מנוע רדיאלי | מנוע סובב | מנוע סיבובי (הרחבה)| מנוע בוכנאי | מכונאי (הרחבה) | רוטור (הרחבה) | מנוע קיטור | זרנוק | צובל | מזנק | מעצד | קרקש | אבק תיחול | קרן אבק שריפה | דקר תיחול | אגן תיחול | חור הצתה | תיחול | אציל (הרחבה) | מוט הצתה | מתחב | סינר (הרחבה) | קדח הקנה | בוקסה | ידית קרקש | מברג קרקש | מקדחת קרקש | מחגר | מפתח גביע | מפתח קרקש | רצ'ט | מחגר משונן | צפורן חוגרת | פומפה | גובתת מילוא | משאבה טבילה | אגן שמן | קרטר | דחיף | נדנד | שסתום אל חוזר | שסתום חד כווני | מגוף (הרחבה) | מצית חלמיש | חליל שלושה נקבים | פגיון אונות | קלמית | עצמותיים | חרב סלסלית | דוד צנורות אש | דוד צנורות מים | צילינדר פנאומטי | בוכנה פנאומטית | הלם מים | גרם שמימי | דוד קיטור | מפתח פתוח | חותך צינורות | מלחצי צינורות | מברז | מחרוקת | מפתח אנגלי | מפתח צרפתי | מפתח מתכוונן | אגן הצתה | מצית פתיל | בוכנה הידראולית | קוטר קדח הקנה | תרגום שאילה | חליל טמבורין | ממצא ארכאולוגי (הרחבה) | כבאית (הרחבה) | רכב כיבוי | כבאות (הרחבה) | כבאי (הרחבה) | מכל | בוכנאי | משאבה בוכנאית | רפליקה | מלגזה (הרחבה) | מלגזן | דיליז'נס (הרחבה) | מנוע בוכנה | קליבר (הרחבה) | גשש (הרחבה) | מד זחיח | זחון | פדל | דוושה | עפרה (הרחבה) | מבחנה (הרחבה) | רוח קדים (הרחבה) | קרפיף (הרחבה) | כלי רכב (הרחבה) | מחלת נסיעה (הרחבה) | מסילת ברזל (הרחבה) | משמר הגבול (הרחבה) | דגלן | שומשום | שמן שומשומין | התפלה | בלם פגוש | התנזרות (הרחבה) | חברה בת | סמל מסחרי | שמר פיו | עקב אכילס (הרחבה) | מרכבת דאר | דקלום (הרחבה) | אבן דרך (הרחבה) | אבך (הרחבה) | נקודה מתה עליונה | נקודה מתה תחתונה | מכונת אמת (הרחבה) | חד לשון (הרחבה) | פוספור | סוקל (הרחבה) | דרש טוב לו | שמר פיו | מפץ (הרחבה) | יושב אוהל | תם (הרחבה) | איש לאהלו | אשרי המאמין (הרחבה) | אצעדה (הרחבה) | הגמון (הרחבה) | הגמונות (הרחבה) | בישוף (הרחבה) | בישופות (הרחבה) | הגמוניה (הרחבה) | דיוקסיה (הרחבה) | בעל זמורה | זמורה (הרחבה) | בת (הרחבה) | חצאית הבכנה | כתר הבכנה | יחס דחיסה | נקודה מתה | טבעת דחיסה | משאבת טבילה | משאבת דחיקה | משאבת הדחק | משאבת שינוי נפח | משאבת גלגלי שיניים | פמפמת | דירת סטודיו | כדור תותח | ראש נפץ | משאבת כנף חצי סבובית | משאבת כנפים גמישות | משאבת ג'בסקו | משאבת שבשבים גמישים | מנעל (הרחבה) | כלי יד | ספינת המדבר | המסך הגדול | המסך הקטן | צפחת אבק שרפה | אבק שרפה | מים מתוקים | מים מלוחים | מים מליחים | מים שפירים | מי שתיה | מתקן התפלה | דיונון הרוקחים | שונר | שכמה | בורג חף | גוז'ון | בורג אלן | בורג פיליפס | צֶפֶת | חולץ בורגי חף | אינץ' | אינצ'י | מילימטרי | מטרי | הזרקת דלק | צלבן | נושא הצלב | נוסעי הצלב | אבק הצתה | דקר הצתה | פעמונר | מנוע תא להט | מנוע שני מהלכים | מנוע שתי פעימות | מנוע ארבעה מהלכים | מנוע ארבע פעימות | דבקה לשונו לחיכו | דברי קילוסין | כדב שכול (בשדה) | מנוע זחלן | זחלן צלבי | מקפיא | מקר | ראש צלב | מנוע ראש צלב | מונרך | דד לוק | פלונטר | השחין | צֹבֶר | יומון (הרחבה)| סרן (הרחבה) | מלחמת תנופה | מלחמת מגן | חורש רע | בכלי טיס | קטר קיטור | קטר דיזל | קטר חשמלי | כלי עבודה (הרחבה) | זפף | הניף | עובד פשתים | התקין | מנוע דיזל | פרח כהונה | פרח טיס | פרח טייסים | קסרקט | נטען לוע | נטען מכנס | מתקן | התקן | יצקת ברזל | מגורה |