ויקימילון:תחזוקה/HeWikiWarning.WARNING KTZARMAR WITHOUT KTZARMAR TEMPLATE

מתוך ויקימילון, מיזם רב לשוני ליצירת מילון חופשי שיתופי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סך הכל 1765 ערכים

 • КГБ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) КГБ
 • мощность :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רוסית
 • сила :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רוסית
 • скорость :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רוסית
 • א' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) א/
 • א-ו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) א־ו
 • א.א.וו. :(אין הגדרות) אפשרויות נוספות
 • א.א.וו. :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) א.א.וו.
 • א.ד. :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) א.ד.
 • א.ד.ג. :(אין הגדרות) אפשרויות נוספות
 • א.ד.ג. :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) א.ד.ג.
 • א.ת. :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) א.ת.
 • אב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָב ג
 • אבד את הראש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִבֵּד אֶת הָרֹאשׁ
 • אבד חסיד מן הארץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָבַד חָסִיד מִן הָאָרֶץ
 • אבדה תקותו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָבְדָה תִּקְוָתוֹ
 • אבדו עשתונותיו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָבְדוּ עֶשְׁתּוֹנוֹתָיו
 • אבובן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַבּוּבָן
 • אבוס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָבוּס
 • אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָבוֹת אָכְלוּ בֹּסֶר וְשִׁנֵּי בָּנִים תִּקְהֶינָה
 • אבזר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִבְזֵר
 • אבחת חרב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִבְחַת חֶרֶב
 • אבל וחפוי ראש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָבֵל וַחֲפוּי רֹאשׁ
 • אבן אכף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶבֶן אֶכֶף
 • אבן נגלה מעל לבו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶבֶן נָגֹלָּה מֵעַל לִבּוֹ
 • אבן שאין לה הופכין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶבֶן שֶׁאֵין לָהּ הוֹפְכִין
 • אבק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֻבַּק
 • אגב אורחא :(אין הגדרות) אַגַּב אוֹרְחַא
 • אגן השקה :(אין הגדרות) אַגַּן הַשָּׁקָה
 • אגן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֹגֶן
 • אגרא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַגְרָא ב
 • אד' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אד'
 • אדה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִדָּה
 • אדם מועד לעולם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָדָם מוּעָד לְעוֹלָם
 • אדם קרוב אצל עצמו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָדָם קָרוֹב אֵצֶל עַצְמוֹ
 • אדם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָדַם
 • אדממה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶדָמָמֶה
 • אדפטיבי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָדַפְּטִיבִי
 • אדר' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אדר'
 • אדרה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִדְרָה ב
 • אהבה מקלקלת את השורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַהֲבָה מְקַלְקֶלֶת אֶת הַשּׁוּרָה
 • אהה :(אין הגדרות) אָהַהּ א
 • אהל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִהֵל
 • אהל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָהַל
 • אובד עצות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוֹבֵד עֵצוֹת
 • אוג' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוג'
 • אוד עשן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוּד עָשֵׁן
 • אוזו :(אין הגדרות) אוּזוֹ
 • אוט' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוט'
 • אוטו זבל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוֹטוֹ זֶבֶל
 • אוטו' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוטו'
 • אוי לאזנים שכך שומעות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוֹי לָאָזְנַיִם שֶׁכָּךְ שׁוֹמְעוֹת
 • אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלמה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוֹי לָהּ לְאוֹתָהּ בּוּשָׁה אוֹי לָהּ לְאוֹתָהּ כְּלִמָּה
 • אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוֹי לִי מִיּוֹצְרִי וְאוֹי לִי מִיִּצְרִי
 • אוי לרשע אוי לשכנו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוֹי לָרָשָׁע אוֹי לִשְׁכֵנוֹ
 • אוירו' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוירו'
 • אוכ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוכ'
 • אולטמטיבי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוּלְטִימָטִיבִי
 • אולטר' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אולטר'
 • אונ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אונ'
 • אונאה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוֹנָאָה
 • אוני' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוני'
 • אוננות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוֹנְנוּת
 • אוס' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוס'
 • אוק' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוק'
 • אוקט' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוקט'
 • אוקיינוגרפיה ביולוגית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוֹקְיָאנוֹגְרַפְיָה בִּיוֹלוֹגִית
 • אוקיינוגרפיה כימית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוֹקְיָאנוֹגְרַפְיָה כִימִית
 • אור שבעת ימים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוֹר שִׁבְעַת הַיָּמִים
 • אורטוריה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוֹרָטוֹרְיָה
 • אורנוס :(אין הגדרות) אוּרָנוּס
 • אותיות דרבי עקיבא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוֹתִיוֹת דְּרַבִּי עֲקִיבָא
 • אותיות פורחות באויר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אוֹתִיּוֹת פּוֹרְחוֹת בָּאֲוִיר
 • אזהרה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַזְהָרָה
 • אזמל מנתחים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִזְמֵל מְנַתְּחִים
 • אזני חמור :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָזְנֵי חֲמוֹר
 • אזנים לכתל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָזְנַיִם לַכֹּתֶל
 • אזעקה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַזְעָקָה
 • אזר מתניו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָזַר מָתְנָיו
 • אח חורג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָח חוֹרֵג
 • אחד מני אלף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶחָד מִנִּי אֲלָפִים
 • אחז את החבל בשני ראשיו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָחַז אֶת הַחֶבֶל בִּשְׁנֵי רָאשָׁיו
 • אחז את השור בקרניו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָחַז אֶת הַשּׁוֹר בְּקַרְנָיו
 • אחז בקרנות המזבח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָחַז בְּקַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ (גם: הֶחֱזִיק בְּקַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ)
 • אחז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶחֶז
 • אחזו בלמוס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֲחָזוֹ בֻּלְמוּס
 • אחזו השבץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֲחָזוֹ הַשָּׁבָץ
 • אחזת אבות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֲחֻזַּת אָבוֹת
 • אחזת עולם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֲחֻזַּת עוֹלָם
 • אחזתו הארץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֲחָזַתּוּ הָאָרֶץ
 • אחזתו העין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֲחָזַתּוּ הָעַיִן
 • אחזתו חמה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֲחָזַתּוּ חַמָּה
 • אחר כבוד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַחַר כָּבוֹד
 • אחרון אחרון נשכר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן נִשְׂכָּר
 • אחרוני אחרונים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַחֲרוֹנֵי אַחֳרוֹנִים
 • אחרי בלותי היתה לי עדנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַחֲרֵי בְּלֹתִי הָיְתָה לִי עֶדְנָה
 • אחרי מות קדושים אמור :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַחֲרֵי מוֹת קְדוֹשִׁים אֱמוֹר
 • אחריות מיניסטריאלית :(אין הגדרות) אַחְרָיוּת מִינִיסְטֶרְיָאלִי
 • אחריתו מי ישורנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַחֲרִיתוֹ מִי יְשׁוּרֶנָּה
 • אחריתו עדי אובד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַחֲרִיתוֹ עֲדֵי אֹבֵד
 • אחת הנה ואחת הנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַחַת הֵנָּה וְאַחַת הֵנָּה
 • אטב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶטֶב
 • אטם אזנו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָטַם אָזְנוֹ
 • אטם שפתיו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָטַם שְׂפָתָיו
 • אטמ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אטמ'
 • איזה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵיזֶה
 • איזהו חכם הלומד מכל אדם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵיזֶהוּ חָכָם? הַלּוֹמֵד מִכָּל אָדָם
 • איזהו עשיר השמח בחלקו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵיזֶהוּ עָשִׁיר הַשָׂמֵחַ בְּחֵלֶקוֹ
 • איזוטרי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִיזוֹטֶרִי
 • איזוסטסיה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִיזוֹסְטַסְיָה
 • איכות הסביבה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵיכוּת הַסְּבִיבָה
 • אילה שלוחה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַיָּלָה שְׁלוּחָה
 • אילני סרק קולם הולך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִילָנֵי סְרָק קוֹלָם הוֹלֵךְ
 • אימרי שפר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִמְרֵי שֶׁפֶר
 • אימת יתוש על פיל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵימַת יַתּוּשׁ עַל הַפִּיל
 • אין אדם נתפס בשעת צערו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין אָדָם נִתְפַּס בִּשְׁעַת צַעֲרוֹ
 • אין בוכים על חלב שנשפך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין בּוֹכִים עַל חָלָב שֶׁנִּשְׁפַּךְ
 • אין דבר העומד בפני הרצון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין דָּבָר הָעוֹמֵד בִּפְנֵי הָרָצוֹן
 • אין הבישן למד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין הַבַּיְשָׁן לָמֵד
 • אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין הַבְּרָכָה מְצוּיָה אֶלָּא בְדָבָר הַסָּמוּי מִן הָעַיִן
 • אין הנדון דומה לראיה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין הַנִּדּוֹן דּוֹמֶה לָרְאָיָה
 • אין הצר שוה בנזק המלך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין הַצַּר שֹׁוֶה בְּנֶזֶק הַמֶּלֶךְ
 • אין הקמץ משביע את הארי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין הַקֹּמֶץ מַשְׂבִּיעַ אֶת הָאֲרִי
 • אין חמור נוהק אלא מתוך כפיפה של חרובין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין חֲמוֹר נוֹהֵק אֶלָּא מִתּוֹךְ כְּפִיפָה שֶׁל חָרוּבִים
 • אין יוצא ואין בא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין יוֹצֵא וְאֵין בָּא
 • אין כוחו אלא בפיו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין כּוֹחוֹ אֶלָּא בְּפִיו
 • אין לו אח ורע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין לוֹ אָח וָרֵעַ
 • אין נביא בעירו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין נָבִיא בְּעִירוֹ
 • אין סומכים על הנס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין סוֹמְכִים עַל הַנֵּס
 • אין סכין מתחדדת אלא בירך של חברתה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין סַכִּין מִתְחַדֶּדֶת אֶלָּא בְּיָרֵךְ שֶׁל חֲבֶרְתָּהּ
 • אין ספור :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לְאֵין סְפוֹר
 • אין עשן בלא אש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין עָשָׁן בְּלא אֵשׁ
 • אין פוצה פה ומצפצף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין פּוֹצֶה פֶּה וּמְצַפְצֵף
 • אין פרי בלא אילן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין פְּרִי ללֹא אִילָן
 • אין פרץ ואין צוחה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין פֶּרֶץ וְאֵין צְוָחָה
 • אין קול ואין עונה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין קוֹל וְאֵין עוֹנֶה
 • אין שטן ואין פגע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין שָׂטָן וְאֵין פֶּגַע רַע
 • אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵין שְׁנֵי נְבִיאִים מִתְנַבְּאִים בְּסִגְנוֹן אֶחָד
 • אין תחת אין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַיִן תַּחַת אַיִן
 • אינו יודע צורת אלף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵינוֹ יוֹדֵעַ צוּרַת אָלֶף
 • אינו נכוה אפילו ברותחין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵינוֹ נִכְוֶה אֲפִלּוּ בְּרוֹתְחִין
 • אינט' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אינט'
 • אינטגרטיבי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִינְטֶגְרָטִיבִי
 • אינסט' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אינסט'
 • אינסטינקט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִינְסְטִינְקְט
 • אינקרמנטלי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִינְקְרֶמֶנְטָלִי
 • איסר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִיסָּר
 • איפה ואיפה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵיפָה ואֵיפָה
 • איקוסידודקהדרון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) איקוסידודקהדרון
 • אירית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִירִית ב
 • איש אל רעהו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִישׁ אֶל-רֵעֵהוּ
 • איש אמנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִישׂ אֲמָנָה
 • איש בשורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִישׁ בְּשׂוֹרָה
 • איש הבינים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִישׁ הַבֵּינַיִם
 • איש הישר בעיניו יעשה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה
 • איש לאהלו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִישׁ לְאֹהֲלֹו
 • איש קש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִישׁ קַשׁ
 • איש רכיל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִישׁ רָכִיל
 • איש שפתים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִישׁ שְׂפָתַיִם
 • אישון עיני :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִישׁוֹן עֵינִי
 • איתן בדעתו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵיתָן בְּדַעְתּוֹ
 • איתני ארץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵיתָנֵי אָרֶץ
 • אכל בכל פה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָכַל בְּכָל פֶּה
 • אכל כמו חזיר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָכַל כְּמוֹ חֲזִיר
 • אכל פרי מעלליו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָכַל פְּרִי מַעֲלָלָיו
 • אל אשר תלכי אלך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶל-אֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵךְ
 • אל הנער הזה התפללתי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶל הַנַּעַר הַזֶּה הִתְפַּלַּלְתִּי
 • אל נכון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶל נָכוֹן
 • אל תגידו בגת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַל תַּגִּידוּ בְּגַת
 • אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַל תָּדִין (תָּדוּן) אֶת חֲבֵרְךָ עַד שֶׁתַּגִּיעַ לִמְקוֹמוֹ
 • אל תהי חכם בעיניך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַל תְּהִי חָכָם בְּעֵינֶיךָ
 • אל תהי מפליג לכל דבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַל תְּהִי מַפְלִיג לְכָל דָּבָר
 • אל תהי צדיק הרבה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַל תְּהִי צַדִּיק הַרְבֵּה
 • אל תירא ואל תחת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַל תִּירָא וְאַל תֵּחָת
 • אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַל תִּסְתַּכֵּל בַּקַּנְקַן, אֶלָּא בַמֶּה שֶׁיֵּשׁ בּוֹ
 • אל תפתח פה לשטן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַל תִּפְתַּח פֶּה לַשָּׂטָן
 • אליבא דכלי עלמא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַלִּיבָּא דְּכֻלֵּי עָלְמָא
 • אלף אלף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אלף-אלף
 • אלף כפרות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לְאֶלֶף כַּפָּרוֹת
 • אלק' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אלק'
 • אלקט' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אלקט'
 • אלרגי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָלֶרְגִּי
 • אם אין אני לי מי לי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִם אֵין אֲנִי לִי, מִי לִי?
 • אם נא מצאתי חן בעיניך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִם נָא מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ
 • אם פונדקאית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵם פּוּנְדְקָאִית
 • אם תלכי עמי והלכתי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִם-תֵּלְכִי עִמִּי וְהָלַכְתִּי
 • אמברקס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָמְבְּרֶקס, אַנְדְבְּרֶקְס
 • אמד בדעתו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָמַד בְדַעְתּוֹ
 • אמד הדעת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אׂמֶד הַדַּעַת
 • אמדן דעת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֻמְדַּן דַּעַת
 • אמה שוחקת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַמָּה שׂוֹחֶקֶת
 • אמה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַמָּה א
 • אמונה אמן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֱמוֹנָה אׂמֶן
 • אמונת היחוד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֱמוּנַת הַיִחוּד
 • אמוץ הלב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִמּוּץ הַלֵּב
 • אמוץ מתנים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִמּוּץ מָתְנֵיִם
 • אמור מעט ועשה הרבה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֱמֹר מְעַט וַעֲשֵׂה הַרְבֵּה
 • אמיסיה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶמִיסְיָה
 • אמיץ לב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַמִּיץ לֵב
 • אמן ואמן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָמֵן וְאָמֵן
 • אמן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֻמַּן
 • אמנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֲמָנָה ב
 • אמנון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַמְנוֹן
 • אמץ אל לבו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִמֵּץ אֶל לִבּוֹ
 • אמץ את המעים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִמֵּץ אֶת הַמֵּעַיִם
 • אמץ לב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אׂמֶץ לֵב
 • אמץ לבבו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִמֵּץ לְבָבוֹ
 • אמץ לבן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִמֵּץ לְבֵן
 • אמץ עצמו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִמֵּץ עַצְמוֹ
 • אמץ רוח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֹמֶץ רוּחַ
 • אמץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֻמַּץ
 • אמר מעתה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֱמֹר מֵעַתָּה
 • אמר נואש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָמַר נוֹאָשׁ
 • אמר קרא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָמַר קְרָא
 • אמרו על :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָמְרוּ עַל
 • אנאטקסיס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אנאטקסיס
 • אנדקס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֻנְדַקְס
 • אנדרופוביה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַנְדְּרוֹפוֹבְּיָה
 • אנה ואנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָנֶה וָאָנָה
 • אנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִנָּה
 • אנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֻנָּה
 • אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֲנִי אֶהֱיֶה לוֹ לְאָב, וְהוּא יִהְיֶה לִי לְבֵן
 • אני ואפסי עוד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֲנִי וְאַפְסִי עוֹד
 • אני חושב משמע אני קים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֲנִי חוֹשֵׁב מַשְׁמָע אֲנִי קַיָּם
 • אנית אם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֳנִיַּת אֵם
 • אנס קבוצתי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֹנֶס קְבוּצָתִי
 • אנסמבל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַנְסַמְבֵּל
 • אנשים ריקים ופוחזים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֲנָשִׁים רֵיקִים וּפוֹחֲזִים
 • אנתרופונומסטיקה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַנְתְּרוֹפּוֹנוֹמַסְטִיקָה
 • אסוך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָסוּךְ
 • אסון טבע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֲסוֹן טֶבַע
 • אסף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָסָף
 • אספקלריה :(אין הגדרות) אַסְפַּקְלַרְיָה
 • אסקלציה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶסְקָלַצְיָה
 • אסקפה נדרסת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַסְקֻפָּה נִּדְרֶסֶת
 • אסקפית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַסְקֻפִּית
 • אסר מלחמה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָסַר מִלְחָמָה
 • אפ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אפ'
 • אפדנא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַפַּדְנָא
 • אפי' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אפי'
 • אפי־ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶפִּי־
 • אפיקונטיננטלי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶפִּיקוֹנְטִינֶנְטָלִי
 • אפן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִפֵּן
 • אפר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֻפַּר א
 • אפר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֻפַּר ב
 • אפשר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִפְשֵׁר
 • אפשרות תעסוקה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אפשרות תעסוקה
 • אציל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָצִיל
 • אקדח סיכות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶקְדַּח סִכּוֹת
 • אקטיניד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַקְטִינִיד
 • אקלום :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִקְלוּם
 • ארבע על ארבע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַרְבַּע עַל אַרְבַּע
 • ארג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָרַג
 • ארוז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָרוּז
 • ארוניסט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָרוֹנִיסְט
 • ארז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אָרַז
 • ארטיק קרח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַרְטִיק קֶרַח
 • ארי שבחבורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֲרִי שֶׁבַּחֲבוּרָה
 • ארך ימים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֹרֶךְ יָמִים
 • ארכ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ארכ'
 • ארכאו־ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ארכאו־
 • ארכה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַרְכָּה
 • ארכני :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַרְכָנִי
 • אשפר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶשְׁפָּר
 • אשר בלבבו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֲשֶׁר בִּלְבָבוֹ
 • אשת חיל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֵשֶׁת חַיִל
 • את אחיי אנכי מבקש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶת אָחַי אָנֹכִי מְבַקֵּשׁ
 • את אשר יאהב יוכיח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב יוֹכִיחַ
 • את הנעשה אין להשיב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶת הַנַּעֲשֶׂה אֵין לְהָשִׁיב
 • את חטאי אני מזכיר היום :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶת-חֲטָאַי אֲנִי מַזְכִּיר הַיּוֹם
 • את צל ההרים אתה רואה כאנשים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶת צֵל הֶהָרִים אַתָּה רוֹאֶה כַּאֲנָשִׁים
 • אתה היית המוציא והמביא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַתָּה הָיִיתָ הַמּוֹצִיא וְהַמֵּבִיא
 • אתה שלום וביתך שלום :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) וְאַתָּה שָׁלוֹם וּבֵיתְךָ שָׁלוֹם
 • אתי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִתַּי
 • אתי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אֶתִּי
 • אתם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַתֶּם
 • אתן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אִתָּן
 • אתן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) אַתֶּן, אַתֵּן
 • ב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ב הַשִּמוּש
 • בא אל המנוחה ואל הנחלה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בָּא אֶל הַמְּנוּחָה וְאֶל הַנַּחֲלָה
 • בא אל קרבו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בָּא אֶל קִרְבּוֹ
 • בא בטרוניא עמו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בָּא בִּטְרוּנְיָא עִמּוֹ
 • בא בצל קורתו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בָּא בְּצֵל קוֹרָתוֹ
 • בא כשמן בעצמותיו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בָּא כְּשֶׁמֶן בְּעַצְמוֹתָיו
 • באו בנים עד משבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בָּאוּ בָּנִים עַד מַשְׁבֵּר
 • באו מים עד נפש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בָּאוּ מַיִם עַד נָפֶשׁ (גם: הִגִּיעוּ מַיִם עַד נָפֶשׁ)
 • באס את התחת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּאֵס אֶת הַתַּחַת
 • בגתן ותרש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּגְתָן וָתֶרֶשׁ
 • בד בבד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בַּד בְּבַד
 • בדחילו ורחימו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּדְחִילוּ וּרְחִימוּ
 • בה דום טס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בה דום טס
 • בהצלחה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בְּהַצְלָחָ֫ה
 • בוץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בּוּץ
 • בוק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בּוֹק
 • בור ועם הארץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בּוּר וְעַם-הָאָרֶץ
 • בור סוד שאינו מאבד טפה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בּוֹר סוּד שֶׁאֵינוֹ מְאַבֵּד טִפָּה
 • בז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בַּז ב
 • בזעת אפיך תאכל לחם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בְּזֵיעַת אַפֶּיךָ תֹּאכַל לֶחֶם
 • בטא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בֻּטָּא
 • בטן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּטֵּן
 • ביוטכ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ביוטכ'
 • ביוכימי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּיוֹכִימִי
 • ביז'ו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּיז'וֹ
 • בין ארבעה קירות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בֵּין אַרְבָּעָה קִירוֹת
 • בין הרועה ובין הזאב נבקע השה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בֵּין הָרוֹעֶה וּבֵין הַזְּאֵב נִבְקַע הַשֶּׂה
 • בירית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּירִִית
 • בית הסקילה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בֵּית הַסְקִילָה
 • בית הפרס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בית הפרס
 • בית ספר דתי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בֵּית סֵפֶר דָּתִי
 • בית ספר חקלאי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בֵּית סֵפֶר חַקְלָאִי
 • בית ספר שדה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בֵּית סֵפֶר שָׂדֶה
 • בכור שטן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בְּכוֹר שָׂטָן
 • בכל מחיר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בְּכָל מְחִיר
 • בכר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּכֵּר
 • בכר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בֶּכֶר
 • בכר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בֻּכַּר
 • בלון חמצן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בָּלוֹן חַמְצָן
 • בלי אומר ודברים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בְּלִי אׂמֶר וּדְבָרִים
 • בלי כחל ושרק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בְּלִי כָּחָל וְשָׂרָק
 • בלס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּלֵּס
 • בלע גלולה מרה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בָּלַע גְּלוּלָה מָרָה
 • בלשון המעטה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּלְשׁוֹן הַמְעָטָה
 • במד' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) במד'
 • במה דברים אמורים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים
 • במחילה מכבודך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) במחילה מכבודך
 • במיל' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) במיל'
 • בן אמנותו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בֶּן אֻמָּנוּתוֹ
 • בן טיבוגה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בֵּן טִיבּוֹגָה
 • בן ערבה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בֶּן עֲרֻבָּה
 • בסיסט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בָּסִיסְט
 • בעדנא דרתחא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בְּעִדָּנָא דְרִתְחָא
 • בעילת קטין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בְּעִילַת קָטִין
 • בעל אמצעים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בַּעַל אֶמְצָעִים
 • בעל זמורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בַּעַל זְמוֹרָה
 • בעתה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בְּעָתָה
 • בקטריולוג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בַּקְטֶרְיוֹלוֹג
 • בקק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בָּקַק
 • בקר נמוך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בָּקָר נָמוּךְ
 • בקרת תצורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בַּקָּרַת תְּצוּרָה
 • בר אמודאי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בַּר־אָמוֹדַאי
 • בר' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בר'
 • בר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בָּר א
 • בראש ובראשונה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בָּרֹאשׁ וּבָרִאשׁוֹנָה
 • ברהמה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בְּרַהְמָה
 • ברך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בֹּרַךְ
 • ברכיה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּרְכִּיָּה
 • ברכת אירוסין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּרְכַּת אֵרוּסִין
 • ברכת הגומל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּרְכַּת הַגּוֹמֵל
 • ברכת חמצון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בְּרֵכַת חִמְצוּן
 • ברמן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּרְמֵן
 • בשר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּשֵּׂר
 • בשרו נעשה חידודים חידודים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בשרו נעשה חידודים חידודים
 • בתיה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) בִּתְיָה
 • בתר־ :(אין הגדרות) בָּתַר־
 • ג'חנון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גַ'חְנוּן
 • גאו־ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גֵּאוֹ־
 • גאון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גָּאוֹן
 • גאות אדם תשפילנו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גַּאֲוַת אָדָם תַּשְׁפִּילֵנוּ
 • גאל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גֹֹּאֶל
 • גב' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גב'
 • גב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גֵּב ב
 • גבולות אושוויץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גבולות אושוויץ
 • גבח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גִּבֵּחַ
 • גבח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גִּבַּח (גם: גִּבֵּחַ)
 • גבישון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גְּבִישׁוֹן
 • גבן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גֶּבֶן
 • גבס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גִּבֵּס
 • גבר גבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גֶּבֶר־גֶּבֶר
 • גדיד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גָּדִיד
 • גדיים נעשו תישים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גְּדָיִים נַעֲשׂוּ תְּיָשִׁים
 • גדיל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גְּדִיל
 • גדיש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גָּדִישׁ
 • גדל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גִּדֵּל
 • גדש את הסאה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גָּדַשׁ אֶת הַסְּאָה (וגם: הִגְדִּישׁ אֶת הַסְּאָה)
 • גוב' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גוב'
 • גוגולפלקס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גוגולפלקס
 • גופני :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גּוּפָנִי
 • גזר אומר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גָּזַר אׂמֶר
 • גזרת המרבעים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גִּזְרַת הַמְּרֻבָּעִים
 • גזרת ירי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גִּזְרַת יֶרִי
 • גט שחרור :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גֵּט שִׁחְרוּר
 • גיס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גִּיֵּס
 • גיס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גַּיָּס
 • גירסא דינקותא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גִּרְסָא דְּיַנְקוּתָא
 • גל' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גל'
 • גלה את אזנו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גִּלָּה אֶת אָזְנוֹ
 • גלה את קלפיו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גִּלָּה אֶת קְלָפָיו
 • גלה פנים בתורה שלא כהלכה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גִּלָּה פָּנִים בַּתּוֹרָה שֶׁלּא כַּהֲלָכָה
 • גלה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גִּלֹה
 • גלוי וידוע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גָּלוּי וְיָדוּעַ
 • גלוי נאות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גִּלּוּי נאוׂת
 • גלוי סוד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גִּלּוּי סוֹד
 • גלוסטרא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גלוּסטרַא
 • גלוסקה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גְּלוּסְקָה
 • גליון דפוס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גִּלְיוֹן דְּפוּס
 • גלנטריה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גַּלֶנְטֶרְיָה
 • גם תרנגול עיוור מוצא לעתים גרגר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גם תרנגול עיוור מוצא לעתים גרגר
 • גמ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גמ'
 • גמול מחלב :(אין הגדרות) גָמֹל מֵחָלָב
 • גמל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גֶּמֶל
 • גנב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גֻּנַּב
 • גנדר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גֻּנְדַּר
 • גנן :(אין הגדרות) גִּנֵּן
 • גנן :(אין הגדרות) גָּנַן
 • גנן :(אין הגדרות) גֻּנַּן
 • גסטרוליט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גסטרוליט
 • גר' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גר'
 • גרב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גָּרָב
 • גרבצן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גַּרְבְּצָן
 • גרופי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גְּרוּפִּי
 • גרם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גֵּרֵם
 • גרעינון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גַּרְעִינוֹן
 • גרף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גְּרָף א
 • גרף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גֵּרֵף (גם: גֵּרַף)
 • גרף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גָּרַף
 • גרש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) גֹּרַשׁ
 • דא עקא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דָּא עָקָא
 • דביר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דְּבִיר ב
 • דבלה :(אין הגדרות) דְּבֵלָה
 • דבר אחר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דָבָר אַחֵר
 • דבר דבור על אפניו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דָּבָר דָּבוּר עַל אָפְנָיו
 • דבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דִּבֵּר ג
 • דברה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דִּבְרָה
 • דברי חכמים בנחת נשמעים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דִּבְרֵי חֲכָמִים בְּנַחַת נִשְׁמָעִים
 • דברי תורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דִּבְרֵי תּוֹרָה
 • דבש וחלב תחת לשונו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דְּבַשׁ וְחָלָב תַּחַת לְשׁוֹנו
 • דבש מצאת אכל דיך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דְּבַשׁ מָצָאתָ אֱכֹל דַּיֶּךָּ
 • דבשית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דִּבְשִׁית
 • דג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דָּג
 • דגוש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דִּגּוּשׁ
 • דגוש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דָּגוּשׁ
 • דגלול :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דִּגְלוּל
 • דגם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דָּגַם
 • דגש לתפארת הקריאה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דָּגֵשׁ לְתִפְאֶרֶת הַקְּרִיאָה
 • דה מיתולוגיזציה :(אין הגדרות) דה-מיתולוגיזציה
 • דהר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דֹּהַר (גם: דַּהַר)
 • דוגר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דוֹגֶר
 • דוד שמש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דּוּד שֶׁמֶשׁ
 • דור אחרון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דוֹר אַחֲרוֹן
 • דחי :(אין הגדרות) ראו גם
 • דיה לצרה בשעתה :(אין הגדרות) דַּיָּהּ לְצָרָה בִּשְׁעָתָהּ
 • דימוס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דִּימוֹס
 • דין תורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דִּין תּוֹרָה
 • דיפרנציאציה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דִּיפֶרֶנְצְיַאצְיָה
 • דם חימוד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דָּם חימוד
 • דם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דֹּם
 • דמדומי חמה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דִּמְדּוּמֵי חַמָּה
 • דמה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דָּמָה
 • דמוק' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דמוק'
 • דמי אבטלה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דְמֵי אַבְטָלָה
 • דמי בטוח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דְמֵי בִּטוּחַ
 • דמי חבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דְּמֵי חָבֵר
 • דמי כיס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דְמֵי כִּיס
 • דמי כניסה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דְמֵי כְּנִיסָה
 • דמי מנוי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דְּמֵי מָנוּי
 • דמי מפתח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דְמֵי מַפְתֵּחֲ
 • דמי נזק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דְמֵי נֶזֶק
 • דמי תווך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דְּמֵי תִּוּוּך
 • דמים תרתי משמע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דָּמִים תַּרְתֵּי מַשְׁמַע
 • דמעות שליש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דְמָעוֹת שָׁלִישׁ
 • דן ברותחין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דָּן בְּרוֹתְחִין
 • דנגדנג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דִּנְגְדֵנְג א
 • דנגדנג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דִּנְגְדֵנְג ב
 • דעתו גסה עליו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דַּעְתּוֹ גַּסָּה עָלָיו
 • דפדפת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דַּפְדֶּפֶת
 • דפוס בלט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דְּפוּס בֶּלֶט
 • דפק את הראש בקיר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דָּפַק אֶת הָרֹאשׁ בַּקִיר
 • דצ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דצ'
 • דציליטר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דֶּצִילִיטֶר
 • דצמ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דצמ'
 • דק' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דק'
 • דקדוקי עניות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דִּקְדּוּקֵי עֲנִיּוּת
 • דקדנטי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דֵּקָדֶנְטִי
 • דקליטר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דֶקָלִיטֶר
 • דרדלה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דַּרְדָּלֶה
 • דרוג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דֵּרוּג
 • דרך אמצעית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דֶּרֶך אֶמְצָעִית
 • דרך המלך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דֶּרֶך הַמֶּלֶך
 • דרך כוכב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דָּרַךְ כּוֹכָב
 • דרכי האמורי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דַּרְכֵי הָאֲמוֹרִי
 • דרמטולוג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) דֶּרְמָטוֹלוֹג
 • ה' :(אין הגדרות) ה'
 • הא בהא תליא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הָא בְּהָא תַּלְיָא
 • הא ותו לא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הא ותו לא
 • האבסה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַאֲבָסָה
 • האוחז ביד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הָאוֹחֵז בְּיָד
 • האומר אלף יאמר גם בית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הָאוֹמֵר אָלֶף יאׁמַר גַם בֵּית
 • האחד בא לגור וישפוט שפט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הָאֶחָד בָּא לַגּוּר וַיִּשְׁפּוט שָׁפוֹט
 • האחיז את שמורות העיניים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֶאֱחִיז אֶת שְׁמוּרוֹת הָעֵינַיִם
 • האמיד בדעתו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֶאֱמִיד בְדַעְתּוֹ
 • האמין אותו על דבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֶאֱמִין אוֹתוֹ עַל דָּבָר
 • הבדיל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִבְדִיל
 • הבחין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִבְחִין
 • הבין דבר לאשורו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֵבִין דָּבָר לַאֲשׁוּרוֹ
 • הגליד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִגְלִיד
 • הדבק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֻדְבַּק
 • הדג מסריח מהראש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַדָּג מַסְרִיחַ מֵהָרֹאשׁ
 • הדם עלה לו לראש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַדָּם עָלָה לוֹ לָרֹאשׁ
 • הדף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִדֵּף
 • הדר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֻדַּר
 • הדרבי הגדול :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַדֵּרְבִּי הַגָּדוֹל
 • הדרבי הקטן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַדֵּרְבִּי הַקָּטָן
 • הדשא של השכן תמיד ירק יותר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַדֶּשֶׁא שֶׁל הַשָּׁכֵן יָרֹק יוֹתֵר
 • הוה זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֱוֵה זָנָב לָאֲרָיוֹת, וְאַל תְּהִי רֹאשׁ לַשּׁוּעָלִים
 • הוחל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הוּחַל א
 • הוי אומר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֲוֵי אוֹמֵר
 • הונג' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הונג'
 • הוצ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הוצ'
 • הוציא לו מוניטין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הוֹצִיא לוֹ מוֹנִיטִין
 • הורדה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַוְרָדָה
 • הושר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הוּשַׁר
 • החזיק טובה לעצמו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֶחְזִיק טוֹבָה לְעַצְמוֹ
 • החזיק טובה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) החזיק טובה
 • החיל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֵחִיל א
 • החיל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֵחִיל ב
 • החלונות הגבוהים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַחַלּוֹנוֹת הַגְּבוֹהִים
 • החפזון מהשטן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַחִפָּזוֹן מְהַשָּׂטָן
 • החרה החזיק אחריו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֶחֱרָה הֶחֱזִיק אַחֲרָיו
 • החשכה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַחְשָׁכָה
 • הטיל את מימיו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הטיל את מימיו
 • הטרופוביה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הטרופוביה
 • הטרמה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַטְרָמָה
 • הידראו' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הידראו'
 • היהלום שבכתר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַיַּהֲלוֹם שֶׁבַּכֶּתֶר
 • היום קצר והמלאכה מרובה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) היום קצר והמלאכה מרובה
 • היטיב את לבו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֵיטִיב אֶת לִבּוֹ
 • היסטוריזציה :(אין הגדרות) ראה גם
 • היפוכונדר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִיפּוֹכוֹנְדֶּר
 • היפופוטומונסטרוססקויפדליופוביה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִיפּוֹפּוֹטוֹמוֹנְסְטְרוֹסֶסְקְוִיפֵּדַלְיוֹפוֹבְּיָה
 • הכ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הכ'
 • הכביד עליו אכפו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִכְבִּיד עָלָיו אַכְפּוֹ
 • הכדור במגרש שלו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַכַּדּוּר בַּמִּגְרָשׁ שֶׁלּוֹ
 • הכה באצבע צרדה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִכָּה בְּאֶצְבַּע צְרֵדָה
 • הכצעקתה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַכְּצַעֲקָתָהּ?
 • הל' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הל'
 • הלבין פני חברו ברבים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הלְבִּין פְּנֵי חֲבֵרוֹ בָּרַבִּים
 • הלו' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הלו'
 • הליז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִלִּיז
 • הלך בתלם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הָלַךְ בַּתֶּלֶם
 • הלך מדחי אל דחי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הָלַךְ מִדֶּחִי אֶל דֶּחִי
 • הלך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַלָּךְ
 • הלכה חמורך, טרפון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הָלְכָה חֲמוֹרְךָ, טַרְפוֹן
 • הלכה למעשה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֲלָכָה לְמָעֲשֶׂ֫ה
 • הלל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הָלַל
 • הלל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֻלַּל ב
 • הלל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֻלָּל א
 • הלשין :(אין הגדרות) הִלְשִין
 • המבורגריה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַמְבּוּרְגֶּרִיָּה
 • המו־ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֶמוֹ־
 • המוציא והמביא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַמּוֹצִיא וְהַמֵּבִיא
 • המטרה מקדשת את האמצעים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַמַּטָּרָה מְקַדֶּשֶׁת אֶת הָאֶמְצָעִים
 • המתיק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִמְתִּיק
 • הן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֵן א
 • הנד' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הנד'
 • הנוטל שכר לדון דיניו בטלים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַנּוֹטֵל שָׂכָר לָדוּן דִּינָיו בְּטֵלִים
 • הנוטל שכר להעיד עדותיו בטלין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הָנוֹטֵל שָׂכָר לְהָעִיד עֵדוּתַיו בְּטֵלִין
 • הנחה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַנָּחָה, הֲנָחָה א
 • הנחה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַנָּחָה, הֲנָחָה ב
 • הנפצה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַנְפָצָה
 • הנץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֵנֵץ א
 • הס :(אין הגדרות) הַס (גם: הָס)
 • הסתודד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִסְתּוֹדֵד
 • הסתפר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִסְתַּפֵּר
 • העביר באש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֶעֱבִיר בָּאֵש
 • העלה חרס בידו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֶעֱלָה חֶרֶס בְּיָדוֹ
 • העלים אזנו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֶעֱלִים אָזְנוֹ
 • העראה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַעֲרָאָה
 • הערכת מצב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַעֲרָכַת מַצָּב
 • הפ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הפ'
 • הפט' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הפט'
 • הפנקס פתוח והיד רושמת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַפִּנְקָס פָּתוּחַ וְהַיָּד רוֹשֶׁמֶת
 • הפקדה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַפְקָדָה
 • הפקיד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִפְקִיד
 • הפתיע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִפְתִּיעַ
 • הצהיב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִצְהִיב
 • הציל :(אין הגדרות) הִצִּיל
 • הצל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֵצֵל
 • הקדיחה תבשילו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הקדחה תבשלו
 • הקטל בכבישים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַקֶּטֶל בַּכְּבִישִׁים
 • הקיף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִקִּיף ב
 • הקלדה עורת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַקְלָדָה עִוֶּרֶת
 • הקלה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֲקַלָה
 • הקשאה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַקְשָׁאָה
 • הקשבה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַקְשָׁבָה
 • הרים את הכפפה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֵרִים אֶת הַכְּפָפָה
 • הרס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הֵרֵס (גם: הֵרַס)
 • הרף עין :(אין הגדרות) הֶרֶף עַיִן
 • השביע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִשְׂבִּיעַ
 • השליך את יהבו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) השליך את יהבו
 • השליש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִשְׁלִישׁ
 • השתדל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִשְׁתַּדֵּל אצל/בפני מישהו
 • השתמנמן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִשְׁתְּמַנְמֵן
 • השתפנפן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִשְׁתְּפַנְפֵן
 • השתפנפנות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִשְׁתְּפַנְפְנוּת
 • השתרמט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִשְׁתַּרְמֵט
 • השתתק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִשְׁתַּתֵּק
 • הת' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הת'
 • התבאס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְבָּאֵס
 • התגולל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְגּוֹלֵל
 • התודע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְוַדֵּעַ (גם: הִתְוַדַּע)
 • התחפשש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְחַפְשֵׁשׁ, הִתְחַפְשֵׁ"שׁ
 • התכלבלב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְכְּלַבְלֵב
 • התכלבלבות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְכְּלַבְלְבוּת
 • התלהלה :(אין הגדרות) הִתְלַהְלֵהַּ
 • התנול :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְנַוֵּל
 • התניד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְנַיֵּד
 • התפכחות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְפַּכְּחוּת
 • התפקד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְפַּקֵּד
 • התפקדות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְפַּקְּדוּת
 • התפקחות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְפַּקְּחוּת
 • התפשטות חפשית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְפַּשְּׁטוּת חָפְשִׁית
 • התקלס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְקַלֵּס
 • התקמבק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְקַמְבֵּק
 • התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הַתְקֵן עַצְמְךָ בַּפְּרוֹזְדוֹר כְּדֵי שֶׁתִּכָּנֵס לַטְּרַקְלִין
 • התראה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְרָאָה
 • התרפא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְרַפֵּא
 • התרצה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) הִתְרַצָה
 • ואהבת לרעך כמוך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
 • ואידך זיל גמר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) וְאִידָךְ זִיל גְּמֹר
 • וגו' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) וגו'
 • ווט ווז ווז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) וֹוט וֹוז וֹוז
 • וולטאג' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ווֹלְטָאג'
 • וירולוגיה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) וִירוֹלוֹגְיָה
 • וירוס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) וִירוּס
 • וירטואוז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) וִירְטוּאוֹז
 • ולא תהא כוהנת כפנדקית? :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) וְלֹא תְּהֵא כּוֹהֶנֶת כְּפֻנְדָקִית?
 • ולן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) וַלָּן
 • ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) וּמָרְדֳּכַי לֹא יִכְרַע וְלֹא יִשְׁתַּחֲוֶה
 • וסת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) וִסֵּת
 • וסת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) וַסָּת
 • ושות' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ושות'
 • זאב הים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זְאֵב הַיָּם
 • זבד הבת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זֶבֶד הַבַּת
 • זבלן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זַבְּלָן
 • זד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זָד
 • זה לא באג, זה פיצ'ר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זה לא באג, זה פיצ'ר
 • זה סינית בשבילי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זֶה סִינִית בִּשְׁבִילִי
 • זהב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זָהֹב
 • זואוטומיה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זוֹאוֹטוֹמְיָה
 • זוג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זִוֵּג
 • זורע רוח יקצר סופה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זורע רוח יקצר סופה
 • זיז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זִיז ב
 • זיז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זִיז ג
 • זכ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זכ'
 • זכה מן ההפקר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זָכָה מִן הַהֶפְקֵר
 • זכינות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זַכְיָנוּת
 • זכר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זָכַר ב
 • זכרון וירטואלי :(אין הגדרות) זִכָּרוֹן וִירְטוּאָלִי
 • זלח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זֶלַח
 • זלח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זָלֵחַ
 • זנב אוד עשן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זְנַב אוּד עָשֵׁן
 • זנק הידרולי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זֶנֶק הִידְרוֹלִי
 • זפק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זֶפֶק
 • זקר אזנו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זָקַר אָזְנוֹ
 • זר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זָר
 • זרה מלח על הפצעים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זָרָה מֶלַח עַל הַפְּצָעִים
 • זרוע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זָרוּעַ
 • זרועות פתוחות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זרועות פתוחות
 • זרם חשמלי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זֶרֶם חַשְׁמַלִּי
 • זרע אל קוצים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זָרַע אֶל קוֹצִים
 • זרע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זָרַע
 • זרק בו מרה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) זָרַק בּוֹ מָרָה
 • חבוש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָבוּשׁ
 • חבל על הזמן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֲבָל עַל הַזְּמַן
 • חבק אשפתות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חִבֵּק אַשְׁפָּתוֹת
 • חבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֶבֶר ב
 • חבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָבַר א
 • חבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָבַר ב
 • חברה קדישא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֶבְרָה קַדִּישָׁא
 • חגורת צניעות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֲגוֹרַת צְנִיעוּת
 • חגים וזמנים לששון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַגִּים וּזְמַנִּים לְשָׂשׂוֹן
 • חד גיסא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חד גיסא
 • חד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָד
 • חדל אישים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֲדַל אִישִׁים
 • חדר בקרה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֲדַר בַּקָּרָה
 • חדר מצב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֲדַר מַצָּב
 • חדרון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַדְרוֹן
 • חדש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֻדַּשׁ
 • חה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חה
 • חוה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַוָּה
 • חוט דנטלי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חוּט דֶּנְטָלִי
 • חוטא ומחטיא את הרבים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חוֹטֵא וּמַחְטִיא אֶת הָרַבִּים
 • חולל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חוֹלֵל א
 • חולל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חוֹלֵל ב
 • חולל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חוֹלַל
 • חורו פניו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָוְרוּ פָּנָיו
 • חושך שבטו שונא בנו :(אין הגדרות) חוֹשֵׂךְ שִׁבְטוֹ שׂוֹנֵא בְּנוֹ
 • חזן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חִזֵּן
 • חזר לאיתנו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָזַר לְאֵיתָנוֹ
 • חזרה הקשיה למקומה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָזְרָה הַקֻּשְׁיָה לִמְקוֹמָהּ
 • חח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָח
 • חט' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חט'
 • חטט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֲטָט
 • חטט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חִטֵּט
 • חטיבה צעירה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חטיבה צעירה
 • חטף קמץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֲטַף קָמָץ
 • חט״ב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חט״ב
 • חי בחטא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַי בְּחֵטְא
 • חיובים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חִיּוּבִים
 • חייו תלואים לו מנגד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַיָּיו תְּלוּאִים/תְּלוּיִים לוֹ מִנֶּגֶד
 • חיריק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חִירִיק (גם: חִירֶק)
 • חכם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָכַם
 • חל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָל
 • חלה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חִלָּה
 • חלה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָלָה
 • חלט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חִלֵּט
 • חלילה לי מעשות זאת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֲלִילָהּ לִי מֵעֲשׂוֹת זֹאת
 • חלל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָלָל ג
 • חלפן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַלְפָן
 • חלקת אלהים הקטנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֶלְקַת אֱלֹהִים הַקְּטַנָּה
 • חלשה דעתו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָלְשָׁה דַּעְתּוֹ
 • חם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָם ב
 • חמאם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַמָּאם
 • חמגשית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַמְגָּשִׁית
 • חמור חמורתים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֲמוֹר חֲמוֹרָתַיִם
 • חמור נושא ספרים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֲמוֹר נוֹשֵׂא סְפָרִים
 • חמות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָמוֹת
 • חמישית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חמישִית
 • חמר טהור :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֹמֶר טָהוֹר
 • חמר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חִמֵּר
 • חמר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַמָּר
 • חמר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָמַר
 • חמש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חִמֵּשׁ א
 • חמש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֻמָּשׁ
 • חמשוש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַמְשׁוּשׁ
 • חן מקום על יושביו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֵן מָקוֹם עַל יוֹשְׁבָיו
 • חנוך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֲנוֹךְ
 • חנן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָנָן
 • חס ושלום :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָס וְשָׁלוֹם
 • חסה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָסָה
 • חף מפשע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַף מִפֶּשַׁע
 • חפש בנרות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חִפֵּשׂ בְּנֵרוֹת
 • חצות הלילה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֲצוֹת הַלַּיְלָה (גם:חֲצוֹת הַלַיִל)
 • חק האזרחות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֹק הַאֶזְרָחוּת
 • חקה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חִקָּה
 • חקין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַקְיָן
 • חקלאי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַקְלָאִי
 • חקת עולם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֻקַּת עוֹלָם
 • חר באוזון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֹר בְּאוֹזוֹן
 • חרב חדה מונחת על צוארו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֶרֶב חַדָּה מֻנַּחַת עַל צַוָּארוֹ
 • חרה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָרָה ב
 • חרוז אסוננטי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חרוז אסוננטי
 • חרוז לבן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חרוז לבן
 • חרוז קרוב עצורי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָרוּז קָרוֹב עִצּוּרִי
 • חרוז קרוב תנועתי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָרוּז קָרוֹב תְּנוּעָתִי
 • חרוץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָרוּץ ג
 • חרוץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָרוּץ ד
 • חרם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָרֻם
 • חרף נפשו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֵרַף נַפְשׁוֹ
 • חרץ את לשונו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָרַץ אֶת לְשׁוֹנוֹ
 • חרק שיניו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חָרַק שִׁנָּיו
 • חרש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֶרֶשׁ א
 • חרשן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַרְשָׁן
 • חש' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חש'
 • חשב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חִשֵּׁב
 • חשבה להשבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חִשְּׁבָה לְהִשָּׁבֵר
 • חשור :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חִשּׁוּר
 • חשמלאי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַשְׁמַלַּאי
 • חשן משפט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חשֶׁן מִשְׁפָּט
 • חשק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חֵשֶׁק
 • חתך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) חַתָּךְ
 • טב' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טב'
 • טבין ותקילין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טָבִין וּתְקִילִין
 • טבל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טֶבֶל
 • טבלר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טַבְלָר
 • טבעוני :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טִבְעוֹנִי ב
 • טבען :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טִבְעֵן
 • טגון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טִגּוּן
 • טגן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טֻגַּן
 • טוב אחרית דבר מראשיתו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טוֹב אַחֲרִית דָּבָר מֵרֵאשִׁיתוֹ
 • טוב כלב חי מן האריה המת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טוֹב כֶּלֶב חַי מִן הָאַרְיֵה הַמֵּת
 • טוב שם משמן טוב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טוֹב שֵׁם מִשֶּׁמֶן טוֹב
 • טוח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טִוַּח (גם: טִוֵּחַ)
 • טופ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טופ'
 • טופונומסטיקה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טופונומסטיקה
 • טוקבקיסט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טוֹקְבֵּקִיסְט
 • טחו עיניו מראות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טָחוּ עֵינָיו מֵרְאוֹת
 • טחינה מלאה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טְחִינָה מְלֵאָה
 • טחן קמח טחון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טָחַן קֶמַח טָחוּן
 • טיח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טִיַּח (גם: טִיֵּחַ)
 • טיט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טִיֵּט
 • טל קורה מבין עיניך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טֹל קוֹרָה מִבֵּין עֵינֶיךָ
 • טל' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טל'
 • טלא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טֻלָּא
 • טלג' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טלג'
 • טלוויזיה אינטראקטיבית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טלוויזיה אינטראקטיבית
 • טלית שכלה תכלת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טַלִּית שֶׁכֻּלָּהּ תְּכֵלֶת
 • טלפ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טלפ'
 • טלפון צבורי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טֶלֶפוֹן צִבּוּרִי
 • טמא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טָמֵא
 • טמטום :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טִמְטוּם
 • טמפ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טמפ'
 • טמפרטורה קריטית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טֶמְפֶּרָטוּרָה קְרִיטִית
 • טסקא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טַסְקָא
 • טפין טפין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טִפִּין טִפִּין
 • טקס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טִקֵּס
 • טקס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טֻקַּס
 • טקסו־ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טַקְסוֹ־
 • טרוף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טֵרוּף
 • טריגו' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טריגו'
 • טריליון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טְרִילְיוֹן
 • טרם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טָרַם
 • טרנסמיסיה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טרנסמיסיה
 • טרסקל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טְרַסְקָל א
 • טרסקל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טְרַסְקָל ב
 • טרק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טָרַק
 • טשטוש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טִשְׁטוּשׁ
 • טשטוש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) טֻשְׁטוּשׁ
 • י-ם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) י־ם
 • יבם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יִבֵּם
 • יבש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יִבֵּשׁ
 • יבש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יֻבַּשׁ
 • יד הגורל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יד הגורל
 • יד לפה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יָד לַפֶּה
 • ידע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יִדַּע (גם: יִדֵּעַ)
 • יהרג ובל יעבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יֵהָרֵג וּבַל יַעֲבור (וגם: יֵהָרֵג וְאַל יַעֲבור)
 • יו' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יו'
 • יודע צדיק נפש בהמתו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶשׁ בְּהֶמְתּוֹ
 • יול' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יול'
 • יומולדת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יוֹמוּלֶדֶת
 • יונ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יונ'
 • יוני :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יוֹנִי ד
 • יופי טופי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יוֹפִי טוֹפִי
 • יוצא דפן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יוֹצֵא דֹּפֶן
 • יורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יוֹרֶה ב
 • יוריספרודנציה :(אין הגדרות) יוריספרודנציה
 • יותר קתולי מהאפיפיור :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יוֹתֵר קָתוֹלִי מֵהָאַפִּיפְיוֹר
 • יח' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יח'
 • יחף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יִחֵף
 • יחף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יָחֵף
 • יחצנות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יַחְצָנוּת
 • יין בן חמץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יַיִן בֶּן חֹמֶץ
 • יין ישמח לבב אנוש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יַיִן יְשַׂמַּח לְבַב־אֱנוֹשׁ
 • יין קדוש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יֵין קִדּוּשׁ
 • יין קוסס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יַיִן קוֹסֵס
 • ילד טוב ירושלים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יֶלֶד טוֹב יְרוּשָׁלַיִם
 • ילד שמנת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יֶלֶד שַׁמֶּנֶת
 • ילד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יֻלַּד
 • ינון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יִנּוֹן ב
 • ינשוף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יַנְשׁוּף ב
 • יעד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יָעַד
 • יער :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יִעֵר
 • יפה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יָפָה
 • יצא ואזניו מקטפות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יָצָא וְאָזְנָיו מְקֻטָּפוֹת
 • יצא קצפו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יָצַא קצפו
 • יקיצה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יקיצה
 • יקר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יֹקֶר
 • יקר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יֻקַּר
 • יר' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יר'
 • ירא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יָרֵא ב
 • ירד לחייו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יָרַד לְחַיָּיו
 • ירוש' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ירוש'
 • ישב על המדוכה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יָשַׁב עַל הַמְּדוֹכָה
 • ישלם ביוקר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ישלם ביוקר
 • ישמעו אזניך מה שפיך מדבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יִשְׁמְעוּ אָזְנֶיךָ מַה שֶׁפִּיךָ מְדַבֵּר
 • ישן מפני חדש תוציאו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יָשָׁן מִפְּנֵי חָדָשׁ תּוֹצִיאוּ
 • ישן נושן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יָשָׁן נוֹשָׁן
 • ישן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יֻשַׁן
 • ית' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ית'
 • יתד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) יָתַד
 • כאויר לנשימה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כַּאֲוִיר לִנְשִׁימָה
 • כאחד האדם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּאַחַד הָאָדָם
 • כאין וכאפס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּאַין וּכְאֶפֶס
 • כאיש אחד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּאִישׁ אֶחָד
 • כאשר אבדתי אבדתי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כַּאֲשֶׁר אָבַדְתִּי, אָבַדְתִּי
 • כב' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כב'
 • כבד אזן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּבַד אֹזֶן
 • כבד את אביך ואת אמך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ
 • כבד ממנו הדבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כָּבֵד מִמֶּנּוּ הַדָּבָר
 • כבד פה וכבד לשון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּבַד פֶּה וּכְבַד לָשׁוֹן
 • כביש בין עירוני :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּבִישׁ בֵּין־עִירוֹנִי
 • כבכורה בטרם קיץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּבִכּוּרָה בְּטֶרֶם קַיִץ
 • כבר מלתך אמורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּבָר מִלָּתְךָ אֲמוּרָה
 • כבשה שחרה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִּבְשָׂה שְׁחֹרָה
 • כדלקמן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּדִלְקַמָּן
 • כהל :(אין הגדרות) כֹּהַל
 • כו' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כו'
 • כובע הנזיר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כּוֹבַע הַנָּזִיר
 • כוון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִּוּוּן א
 • כוון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִּוּוּן ג
 • כוזי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כּוּזֵי
 • כוחלה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כּוּחלֵה
 • כוכב הבקר :(אין הגדרות) כּוֹכַב הַבֹּקֶר
 • כונן תקליטורים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כּוֹנַן תַּקְלִיטוֹרִים
 • כחל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּחָל (גם: כֹּחַל, כָּחָל, כְּחָלָא)
 • כי האדם עץ השדה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִּי הָאָדָם עֵץ־הַשָּׁדֶה
 • כיב :(אין הגדרות) כִּיב
 • כיזאן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כיזאן
 • כימואינפורמטיקה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִימוֹאִינְפוֹרְמָטִיקָה
 • כיר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִּיֵּר
 • ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ אֲשֶׁר הַמֶּלֶךְ חָפֵץ בִּיקָרוֹ
 • כל דאלים גבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כָּל דְּאַלִּים גָּבַר
 • כל כלב ביג'י יומו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כֻּל כַּלְבּ בִּיגִ'י יוֹמוֹ
 • כלאחר יד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִּלְאַחַר יָד
 • כלאחר פה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִלְאַחַר פֶּה
 • כלביה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כַּלְבִּיָּה
 • כלבת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כַּלֶּבֶת
 • כלה קוצים מן הכרם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִּלָּה קוֹצִים מִן הכֶּרֶם
 • כלה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כָּלָה א
 • כלו אזן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כֻּלּוֹ אֹזֶן
 • כלו כל הקצין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כָּלוּ כָּל הַקִּצִּין
 • כלח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כֶּלַח
 • כלי נגינה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּלִי נְגִינָה
 • כליב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּלִיב
 • כלים סניטריים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כֵּלִים סָנִיטָרִיִּים
 • כלנתריזם :(אין הגדרות) כָּלַנְתֶרִיזְם
 • כלתה פרוטה מן הכיס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כָּלְתָה פְּרוּטָה מִן הַכִּיס
 • כמוס :(אין הגדרות) כָּמוּס
 • כמכחול בשפופרת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּמִכְחוֹל בִּשְׁפוֹפֶרֶת
 • כמר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִּמֵּר
 • כמר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כָּמַר
 • כנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִּנָּה
 • כנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כֻּנָּה
 • כנף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כֻּנַּף
 • כנר בפני האבוקה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּנֵר בִּפְנֵי הָאֲבוּקָה
 • כסא אליהו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִּסֵּא אֵלִיָּהוּ
 • כספר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כַּסְפָּר
 • כסת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כסת
 • כף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כָּף
 • כפר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כָּפַר ב
 • כפר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כֹּפֶר ב
 • כפר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כֻּפַּר
 • כפתור ופרח :(אין הגדרות) כַּפְתוֹר וָפֶרַח
 • כקלפת השום :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִּקְלִפַּת הַשּׁוּם
 • כרבלת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כַּרְבֶּלֶת
 • כרגא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כַּרְגָּא
 • כרונו־ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְרוֹנוֹ־
 • כרות שפכה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּרוּת שָׁפְכָה
 • כרחוק מזרח ממערב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִּרְחוק מִזְרַח מִמַּעֲרָב
 • כרחם אב על בנים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּרַחֵם אָב עַל בָּנִים
 • כריזמטי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כָּרִיזְמָטִי
 • כרכושתא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כַּרְכּוּשְׁתָא (גם: כִּרְכּוּשְׁתָּא)
 • כרכי הים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּרַכֵּי הַיָּם
 • כרכר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִּרְכָּר
 • כשבגרוש היה חר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּשֶׁבַּגְּרוּשׁ הָיָה חֹר
 • כת' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כת'
 • כתב ראי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּתַב רְאִי
 • כתב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כֻּתַּב
 • כתיב מלא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כְּתִיב מָלֵא
 • כתל המזרח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כֹּתֶל הַמִּזְרָח
 • כתת את רגליו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) כִּתֵּת אֶת רַגְלָיו
 • ל.ג. :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ל.ג.
 • ל־ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לְ־
 • לא אלמן ישראל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לֹא אַלְמָן יִשְׂרָאֵל
 • לא דק פורתא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לֹא דָּק פּוּרְתָּא
 • לא הבישן למד ולא הקפדן מלמד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לֹא הַבַּיְשָׁן לָמֵד, וְלֹא הַקַּפְּדָן מְלַמֵּד
 • לא ידע את יוסף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לֹא יָדַע אֶת יוֹסֵף
 • לא יסולא בפז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לא יְסֻלָּא בַּפָּז
 • לא כל הנראה ללב נראה לעין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לא כל הנראה ללב נראה לעין
 • לא לעולם חסן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לא לְעוֹלָם חֹסֶן
 • לא מאהבת מרדכי אלא משנאת המן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לֹא מֵאַהֲבַת מָרְדְּכַי, אֶלָּא מִשִּׂנְאַת הָמָן
 • לא מעלה ולא מוריד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לא מַעֲלֶה וְלא מוֹרִיד
 • לא מצא ידיו ורגליו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לא מָצָא יָדָיו וְרַגְלָיו
 • לא שם זין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לֹא שָׂם זַיִן
 • לא שם קצוץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לֹא שָׂם קָצוּץ
 • לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לֹא תִּהְיֶה תִּפְאַרְתְּךָ עַל הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר אַתָּה הוֹלֵךְ
 • לאין מספר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לְאֵין מִסְפָּר
 • לה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לָה
 • להק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לַהַק
 • להת' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) להת'
 • לו' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לו'
 • לוז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לוּז ב
 • לוז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לוּז ג
 • לוח זמנים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לוּחַ זְמַנִּים
 • לועזית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לוֹעֲזִית
 • לחם חק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לֵחֵם חֹק
 • לחם צר ומים לחץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לֶחֶם צָר וּמַיִם לָחַץ
 • לחץ אדים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לַחַץ אֵדִים
 • לט' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לט'
 • ליפופיליות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ליפופיליות
 • ליש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לַיִשׁ ב
 • ליש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לַיָּשׁ
 • לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לֵךְ אֶל-נְמָלָה עָצֵל, רְאֵה דְרָכֶיהָ וַחֲכָם
 • לכב' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לכב'
 • לכל מאן דבעי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לְכָל מָאן דְּבָעֵי
 • לכל מטבע יש שני צדדים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לכל מטבע יש שני צדדים
 • למד שיעור חשוב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) למד שיעור חשוב
 • למד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לָמֵד
 • למד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לֻמַּד
 • לפק' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לפק'
 • לפת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לִפֵּת
 • לפת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לָפַת
 • לק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לֵק
 • לקוח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לָקוּחַ
 • לקט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לֶקֶט
 • לרבע את המעגל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לְרַבֵּע אֶת הַמַּעְגָּל
 • לתך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) לתך
 • מ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מ'
 • מאום :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מאום
 • מאור :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מָאוֹר
 • מאי נפקא מינה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַאי נָפְקָא מִינָּה
 • מאין הפוגות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֵאֵין הֲפוּגוֹת
 • מאין הרגליים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֵאַיִן הָרַגְלַיִם
 • מאין ולאן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֵאַיִן וּלְאָן
 • מאית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֵאִית
 • מאלף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְאַלֵּף
 • מאמן :(אין הגדרות) מְאַמֵּן
 • מבזקת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִבְזֶקֶת
 • מגהץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְגֹהָץ
 • מגור :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מָגוֹר
 • מגלה טפח ומכסה טפחים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מגלה טפח ומכסה טפחים
 • מגרפה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֶגְרָפָה
 • מגרפה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַגְרֵפָה ב
 • מדבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְדַבֵּר
 • מדחן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַדְחָן
 • מדינת תל אביב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְדִינַת תֵּל־אָבִיב
 • מדמה :(אין הגדרות) מַדְמֶה
 • מדף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִדָּף
 • מדקדק עמו כחוט השערה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְדַקְדֵּק עִמּוֹ כְּחוּט הַשַּׂעֲרָה
 • מה הועילו חכמים בתקנתם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַה הוֹעִילוּ חֲכָמִים בְּתַקָּנָתָם
 • מה שהיה הוא שיהיה :(אין הגדרות) מַה שֶּׁהָיָה הוּא שֶׁיִּהְיֶה
 • מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מָה שֶׁשָּׂנוּא עָלֶיךָ אַל תַּעֲשֶׂה לַחֲבֵרְךָ
 • מהביל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַהְבִּיל
 • מהד' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מהד'
 • מהול חשבוני :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִהוּל חֶשְׁבּוֹנִי
 • מהלך באמצע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְהַלֵּךְ בָּאֶמְצֵע
 • מהפכת קטיפה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַהְפֵּכַת קְטִיפָה
 • מולק' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מולק'
 • מוסר כליות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מוּסַר כְּלָיוֹת
 • מועדון חברים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מוֹעֲדוֹן חֲבֵרִים
 • מועט המחזיק את המרבה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מוּעָט הַמַּחֲזִיק אֶת הַמְרֻבֶּה
 • מורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מוֹרֶה ב
 • מורשת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מוֹרֶשֶׁת
 • מותח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מוֹתֵחַ
 • מותח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מוֹתֵחַ
 • מותר האדם מן הבהמה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מוֹתַר הָאָדָם מִן הַבְּהֵמָה
 • מז' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מז'
 • מזלג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִזְלָג
 • מזנונאי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִזְנוֹנַאי
 • מזקנקן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְזְקֻנְקָן
 • מח' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מח'
 • מחיבות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְחֻיָּבוּת
 • מחיר מחירון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְחִיר מְחִירוֹן
 • מחסר אמצעים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְחֻסַּר אֶמְצָעִים
 • מחקר ארך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֶחְקַר אֹרֶךְ
 • מחקר רחב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֶחְקַר רֹחַב
 • מחתל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְחַתֵּל
 • מטבעה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִטְבָּעָה
 • מי גבאים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מי גבאים
 • מי יתן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִי יִתֵּן
 • מי שנכוה ברותחין נזהר בצוננין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִי שֶׁנִכְוָה בְּרוֹתְחִין נְזְהָר בְּצוֹנְנִין
 • מי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִי ב
 • מיזע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְיֻזָּע
 • מיטוכונדריה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִיטוֹכוֹנְדְרִיָּה
 • מיל' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מיל'
 • מיליונית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִילְיוֹנִית
 • מילתא דעבידא לאיגלויי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מילתא דעבידא לאיגלויי
 • מים מגולים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מים מגולים
 • מימים ימימה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִיָּמִים יָמִימָה
 • מין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֻיַּן
 • מינ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מינ'
 • מיניבוס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִינִיבּוּס
 • מיתד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֵיתָד
 • מיתת נשיקה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִיתַת נְשִׁיקָה
 • מכ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מכ'
 • מכבנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַכְבֵּנָה
 • מכה מתחת לחגורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַכָּה מִתַּחַת לַחֲגוֹרָה
 • מכונאי ימי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְכוֹנַאי יַמִּי
 • מכונת צלום :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְכוֹנַת צִלּוּם
 • מכנס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִכְנָס א
 • מכראגרף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְכֻרְאַגְרָף
 • מכרה זהב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִכְרֵה זָהָב
 • מכתב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְכֻתָּב
 • מלאוח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְלַאוַח
 • מלוא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִלּוֹא
 • מלון ממחשב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִלּוֹן מְמֻחְשָׁב
 • מלונה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְלוּנָה
 • מלח פשוט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַלָּח פָּשׁוּט
 • מלך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מָלַךְ
 • מלכה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִלְכָּה
 • מלעיל דמלעיל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִלְעֵיל דְמִלְעֵיל
 • מלקחיים :(אין הגדרות) מלקחיים
 • ממ״ק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ממ״ק
 • מנא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מנא
 • מנה אחת אפים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מָנָה אַחַת אַפָּיִם
 • מנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מָנֶה
 • מנהג :(אין הגדרות) מִנְהָג
 • מנצ'סטר יונייטד :(אין הגדרות) מנצ'סטר יונייטד
 • מנצ'סטר יונייטד :(אין הגדרות) שחקני הרכב
 • מס' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מס'
 • מסמר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִסְמֵר
 • מסמר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֻסְמֵר
 • מסנדל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְסֻנְדָּל
 • מסע כמתה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַסַּע כֻּמְתָּה
 • מספר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְסַפֵּר
 • מספר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִסְפֵּר
 • מספר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֻסְפַּר
 • מע' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מע'
 • מע. :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מע.
 • מעברה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַעְבָּרָה ב
 • מעטה מפרשי גף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַעֲטֶה מִפְרְשֵׂי גַּף
 • מעלה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַעֲלֶה
 • מעלין בקודש ואין מורידין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מעלין בקודש ואין מורידין
 • מערכות קיום החיים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַעֲרָכוֹת קִיּוּם הָחַיִּים
 • מערכת גוף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַעֲרֶכֶת גּוּף
 • מערכת הפעלה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַעֲרֶכֶת הַפְעָלָה
 • מערכת של מערכות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַעֲרֶכֶת שֶׁל מַעֲרָכוֹת
 • מעשה סדום בהסכמה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַעֲשֵׂה סְדוֹם בְּהַסְכָּמָה
 • מפה לאזן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִפֶּה לָאֹזֶן
 • מפני שיבה תקום :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מפני שיבה תקום
 • מפנק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְפַנֵּק
 • מפנק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְפֻנָּק
 • מפקדה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִפְקָדָה
 • מפרנס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְפַרְנֵס
 • מפתח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִפְתָּח
 • מצא מין את מינו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מָצָא מִין אֶת מִינוֹ
 • מצב הדברים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַצַּב הַדְּבָרִים
 • מצב כפית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַצַּב כַּפִּית
 • מצה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מָצָה
 • מצנח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִצְנָח
 • מצנח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֻצְנָח
 • מצפון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַצְפּוּן
 • מצרי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִצְרִי
 • מקבל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְקֻבָּל ב
 • מקוה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְקֻוֶּה
 • מקוה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִקְוֶה
 • מקל חובלים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַקֵּל חוֹבְלִים
 • מקל כביסה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַקֵּל כְּבִיסָה
 • מקלחת צרפתית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִקְלַחַת צָרְפָתִית
 • מקלט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֻקְלָט
 • מקמורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מקמורה
 • מקמפלקס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְקֻמְפְּלָקְס
 • מקס' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מקס'
 • מקסים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַקְסִים
 • מקשה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִקְשָׁה
 • מראה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַרְאֶה
 • מראשות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְרַאֲשוֹת
 • מרבע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְרֻבָּע
 • מרחב תמרון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֶרְחַב תִּמְרוּן
 • מרטיט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַרְטִיט
 • מרכזי :(אין הגדרות) מֶרְכָּזִי
 • מרק עדשים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מָרָק עֲדָשִׁים
 • מרק :(אין הגדרות) מֵרֵק
 • משבר זהות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַשְׁבֵּר זֶהוּת
 • משבר חוף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִשְׁבַּר חוֹף
 • משואה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְשׁוֹאָה
 • משט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַשָּׁט
 • משיח שקר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מָשִׁיחַ שֶׁקֶר
 • משיכה עמקה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְשִׁיכָה עֲמֻקָּה
 • משל :(אין הגדרות) מָשָׁל
 • משלוח מנות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת
 • משמרטף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְשְׁמֻרְטָף
 • משנה תוקף :(אין הגדרות) משנה תוקף
 • משסה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְשִׁסָּה
 • משעטנז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְשֻׁעַטְנָז
 • משפ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) משפ'
 • משפכטל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֶשְׁפֻּכְטָל
 • משפמפם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְשְׂפֻמְפָם
 • משפנפן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְשְׁפֻנְפָן
 • משק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֻשָּׁק
 • משתנה כמותי בדיד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִשְׁתַּנֶּה כַּמּוּתִי בָּדִיד
 • משתנה כמותי רציף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מִשְׁתַּנֶּה כַּמּוּתִי רָצִיף
 • מתהפך בקברו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) התְהַפֵּך בְּקִבְרוֹ
 • מתודולוגיה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מֶתוֹדוֹלוֹגְיָה
 • מתחב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מַתְחֵב
 • מתכנת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְתֻכְנָת
 • מתקתק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְתַקְתַּק
 • מתרגם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מְתֻרְגָּם
 • מ״א :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) מ״א
 • ן' :(אין הגדרות) ן'
 • נ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נ'
 • נאה דורש נאה מקים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָאֵה דוֹרֵש נָאֵה מְקַיֵּם
 • נאחז בסבך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֶאֱחַז בַּסְּבַךְ
 • נאחז בקש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֶאֱחַז בְּקַשׁ
 • נאחזו שמורות עיניו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֶאֱחַזוּ שְׁמוּרוֹת עֵינָיו
 • נאסף אל אבותיו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֶאֱסַף אֶל אֲבוֹתָיו
 • נאקה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָאקָה
 • נבוך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָבוֹךְ
 • נבח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִבֵּחַ
 • נבח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֶבַח
 • נבחה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִבְחָה
 • נבחן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נַבְחָן
 • נבעת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִבְעַת
 • נגה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָגַהּ
 • נגיף מחלש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נְגִיף מֻחְלָשׁ
 • נגיף רדום :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נְגִיף רָדוּם
 • נגלה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נַגְלָה
 • נגר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִגֵּר
 • נדה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֵדֶה
 • נדוש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָדוֹשׁ
 • נדר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָדַר
 • נהג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִהֵג
 • נהג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֹהַג
 • נהמת לב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נְהָמַת לֵב
 • נהפכו פניו כשולי קדרה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֶהֶפְכוּ פָּנָיו כְּשׁוּלֵי קְדֵרָה
 • נו' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נו'
 • נו :(אין הגדרות) נוֹ
 • נואל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נוֹאָל
 • נובחני :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נוֹבְחָנִי
 • נוגה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נוּגֶה
 • נודע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נוֹדַע
 • נול :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִוֵּל
 • נולד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נוֹלַד
 • נוליפארה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נוליפארה
 • נופף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נוֹפֵף
 • נורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נוֹרָה
 • נושב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נוֹשָׁב
 • נזל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִזַּל
 • נחו' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נחו'
 • נחירה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נְחִירָה ב
 • נחן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֵחַן
 • נחס :(אין הגדרות) נִחֵס
 • נחר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נַחַר
 • נחש גומי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָחָשׁ גּוּמִי
 • נחש עקלתון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָחָשׁ עֲקַלָּתוֹן
 • ניסל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִיסָל (גם: נֵסֶל)
 • ניר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִיר ג
 • נכאת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נְכֹאת
 • נכיון שטרות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִכְּיוֹן שְׁטָרוֹת
 • נכנס באזן אחת ויצא דרך האזן השניה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִכְנַס בְּאֹזֶן אַחַת וְיָצָא דֶּרֶךְ הָאׂזְן הַשְּׁנִיָּה
 • נכנס בעובי הקורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נכנס בעובי הקורה
 • נכנס עם הראש בקיר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִכְנַס עִם הָרֹאש בַּקִּיר
 • נכש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֻכַּשׁ
 • נמלט בעור שניו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִמְלַט בְּעוֹר שִׁנָּיו
 • ננה בננה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָנָה בָּנָנָה
 • נס על נפשו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נס על נפשו
 • נס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָס
 • נספר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִסְפַּר
 • נסקל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִסְקַל
 • נעדר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֶעְדַּר (גם: נֶעֱדַר) א
 • נעדר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֶעְדַּר (גם: נֶעֱדַר) ב
 • נעדר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֶעְדָּר (גם: נֶעֱדָר)
 • נעו אמות הספים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָעוּ אַמּוֹת הַסִּפִּים
 • נעלי גולדה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נַעֲלֵי גּוֹלְדָּה
 • נענע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִעְנֵעַ
 • נער :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֹעַר
 • נפ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נפ'
 • נפח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִפַּח (גם: נִפֵּחַ)
 • נפט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִפֵּט
 • נפל בין הכסאות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָפַל בֵּין הַכִּסְאוֹת
 • נפנף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נַ‏‏פְנַ‏ף
 • נפרד כידידים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִפָּרֵד כִּידִידִים
 • נפש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָפַשׁ
 • נצה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִצָּה ד
 • נצה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֻצָּה
 • נצח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִצָּח
 • נצח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֵצַח
 • נק' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נק'
 • נקב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִקַּב א
 • נקב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִקַּב ב
 • נקב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִקַּב ג
 • נקב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֻקַּב
 • נקדת נזול :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נְקֻדַּת נִזּוּל
 • נקודתי הוכחה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נקודתי הוכחה
 • נקטע באבו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִקְטַע בְּאִבּוֹ
 • נקטף באבו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִקְטַף בְּאִבּוֹ
 • נקל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָקֵל
 • נקם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִקַּם
 • נקע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָקַע
 • נר לאחד נר למאה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֵר לְאֶחָד נֵר לְמֵאָה
 • נר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָר
 • נרצה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִרְצָה
 • נש' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נש'
 • נשא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִשָּׂא
 • נשא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֶשֶׂא
 • נשיאים ורוח וגשם אין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נְשִׂיאִים וְרוּחַ וְגֶשֶׁם אָיִן
 • נשים דעתן קלה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָשִׁים דַּעְתָּן קַלָּה
 • נשך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָשַׁךְ
 • נשס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָשַׁס
 • נשפכו מים על שוקיו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִשְׁפְּכוּ מַיִם עַל שׁוֹקָיו
 • נשתק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נִשְׁתַּק
 • נתז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נֶתֶז
 • נתיב מסחרי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָתִיב מִסְחָרִי
 • נתיך :(אין הגדרות) נָתִיךְ
 • נתן אמנתו לו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָתַן אֱמוּנָתוֹ לוֹ
 • נתן בכוס עינו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָתַן בַּכּוֹס עֵינוֹ
 • נתן גז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נָתַן גָּז
 • נתן תרופה למכה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) נתן תרופה למכה
 • סבב אותו בכחש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סָבַב אוֹתוֹ בְּכַחַשׁ
 • סבב הופעות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סֶבֶב הוֹפָעוֹת
 • סביבה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סְבִיבָה
 • סבר פנים יפות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סבר פנים יפות
 • סגולה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סְגוּלָה
 • סגוף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סִגּוּף
 • סגוף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סָגוּף
 • סגלגל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סְגַלְגַּל א
 • סדנא דארעא חד הוא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סָדְנָא דְאָרְעָא חַד הוּא
 • סדר פסח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סֵדֶר פֶּסַח
 • סו' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סו'
 • סואן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סוֹאֵן
 • סובב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סוֹבֵב
 • סוג א' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סוּג א'
 • סוג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סִוֵּג
 • סוג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סֻוַּג
 • סוג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סוּג ב
 • סוגה בשושנים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סוּגָה בַּשּׁוֹשַׁנִּים
 • סוהר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סוֹהֵר
 • סוף גנב לתליה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סוֹף גַּנָּב לִתְלִיָּה
 • סופרות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סוֹפְרוּת
 • סורית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סוּרִית
 • סחלב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סָחְלֶבּ
 • סטלן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סַטְלָן
 • סי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סי
 • סיגד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סִיגְד
 • סים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סְיָם
 • סים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סֻיַּם
 • סיניור :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סִינְיוֹר
 • סינקורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סִינֶקוּרָה
 • סינקרטיזם דתי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סִינְקְרֶטִיזְם דָּתִי
 • סיעה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סִיעָה
 • סך הרב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סָךְ הָרֹב
 • סך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סַךְ א
 • סכל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סֶכֶל
 • סכל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סֻכַּל
 • סכרזית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סֻכְּרָזִית
 • סל' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סל'
 • סלון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סַלּוֹן (וגם:סִלּוֹן)
 • סלם גנבים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סֻלַּם גַּנָּבִים
 • סלסול :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סִלְסוּל
 • סמ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סמ'
 • סמן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סֻמַּן
 • סמס' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סמס'
 • סנדל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סִנְדֵּל
 • סערה בכוס תה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סערה בכוס תה
 • ספ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ספ'
 • ספונג'ה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סְפּוֹנְגָ'ה
 • ספור :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סִפּוּר ב
 • ספור :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סָפוּר
 • ספורטאי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סְפּוֹרְטַאי
 • ספורי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סִפּוּרִי
 • ספט' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ספט'
 • ספטימה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סֶפְּטִימָה
 • ספינה רוקדת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סְפִינָה רוֹקֶדֶת
 • ספינת הרעשה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סְפִינַת הַרְעָשָׁה
 • ספירת העמר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סְפִירַת הָעֹמֶר
 • ספק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סָפַק
 • ספק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סֻפַּק
 • ספקטרו' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ספקטרו'
 • ספקטרומטר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ספקטרומטר
 • ספר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סְפָר
 • ספרות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סִפְרוּת ב
 • ספרותי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סִפְרוּתִי
 • סקנדינבי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סְקַנְדִּינָבִי
 • סקנדינבי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סְקַנְדִּינָבִי
 • סרט מגנטי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סֶרֶט מַגְנֵטִי
 • סרכה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סִרְכָה
 • סרן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סֶרֶן
 • סתם את הגולל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סָתַם אֶת הַגּוֹלֵל
 • סת״ם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) סְתָ״ם
 • ע.מ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ע.מ
 • עבד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עִבֵּד
 • עבד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עֻבַּד
 • עבור :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עֲבוּר
 • עברה שותקת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עֲבֵרָה שׁוֹתֶקֶת
 • עברי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עִבְרִי ב
 • עברין צעצוע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עֲבַרְיַן צַעֲצוּעַ
 • עברית של שבת :(אין הגדרות) עִבְרִית שֶׁל שַׁבָּת
 • עגל פנות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עִגֵּל פִּנּוֹת
 • עד אין חקר עד אין מספר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עַד אֵין חֵקֶר עַד אֵין מִסְפָּר
 • עד חצי המלכות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עַד חֲצִי הַמַּלְכוּת
 • עד טפת הדם האחרונה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עַד טִפַּת הַדָּם הָאַחֲרוֹנה
 • עד שיצא עשן לבן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עד שיצא עשן לבן
 • עדר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עִדֵּר א
 • עדר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עִדֵּר ב
 • עוב' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עוב'
 • עובר בטל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עוֹבֵר בָּטֵל
 • עולל :(אין הגדרות) עוֹלֵל א
 • עולל :(אין הגדרות) עוֹלֵל ב
 • עולל :(אין הגדרות) עוֹלֵל, עוֹלָל
 • עולם חשך בעדו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עוֹלָם חָשַׁךְ בַּעֲדוֹ
 • עז' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עז'
 • עזק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עִזֵּק
 • עירה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עִירָה (לפעמים גם עירא, אירה או אירא)
 • על אחת כמה וכמה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה
 • על דא ועל הא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) על דא ועל הא
 • על הנש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עַל הַנָּשׁ
 • על ראש הגנב בוער הכובע :(אין הגדרות) עַל רֹאשׁ הַגַּנָּב בּוֹעֵר הַכּוֹבַע
 • עלי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עֵלִי
 • עמ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עמ'
 • עמד בעינו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עָמַד בְּעֵינוֹ
 • עמוד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עִמּוּד
 • עמיר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עָמִיר
 • ענד :(אין הגדרות) עֶנֶד
 • ענה אחריו אמן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עָנָה אַחֲרָיו אָמֵן
 • ענה אמן בעל כרחו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עָנָה אָמֵן בְּעַל כָּרְחוֹ
 • ענהו קשה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עָנָהוּ קָשָׁה
 • ענות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עֲנוֹת
 • ענות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עַנּוֹת
 • עניבה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עֲנִיבָה
 • עננה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עֲנָנָה
 • עסקת חבילה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עִסְקַת חֲבִילָה
 • עצה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עָצָה
 • עצם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עָצַם
 • עצם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עֹצֶם
 • עקב בצד אגודל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עָקֵב בְּצַד אֲגוּדָל
 • עקד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עָקֹד
 • עקול :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עִקּוּל ב
 • עקל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עִקֵּל א
 • עקל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עִקֵּל ב
 • עקל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עֻקַּל א
 • עקל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עֻקַּל ב
 • ערב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עֵרֵב
 • ערב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עָרַב
 • ערב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עָרֹב
 • ערבה חבוטה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עֲרָבָה חֲבוּטָה
 • ערסל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עִרְסֵל
 • עשה שכונה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עָשָׂה שְׁכוּנָה
 • עשירית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עֲשִׂירִית
 • עתיד ורוד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) עתיד ורוד
 • פגיה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פגיה
 • פגיעתו רעה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פְּגִיעָתוֹ רָעָה
 • פגישה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פְּגִישָׁה
 • פה קבור הכלב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פֹּה קָבוּר הַכֶּלֶב
 • פול :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פוּל
 • פונדיון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פּוּנְדְיוֹן
 • פונק' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פונק'
 • פונקציה רב ערכית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פוּנְקְצְיָה רַב עֶרְכִּית
 • פונקצית תמסרת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פוּנְקְצְיַת תִּמְסֹרֶת
 • פוריות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פּוֹרִיּוּת
 • פושק שפתים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פּוֹשֵׂק שְׂפָתַיִם
 • פח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פַּח
 • פחד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פֻּחַד
 • פחמ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פחמ'
 • פחמן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פִּחְמֵן
 • פטר אותו בלא כלום :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פָּטַר אוֹתוֹ בְּלא כְלוּם
 • פיזיו' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פיזיו'
 • פיסת הרגל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פִּסַּת הרֶגֶל
 • פלא' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פלא'
 • פלגמטיות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פְלֶגְמָטִיּוּת
 • פלח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פֻּלַּח
 • פלס' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פלס'
 • פלסטלינה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פְּלַסְטֶלִינָה
 • פן ביני :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פן ביני
 • פני הדור כפני הכלב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פְּנֵי הַדּוֹר כִּפְנֵי הַכֶּלֶב
 • פנלוגיה :(אין הגדרות) לקריאה נוספת
 • פנלוגיה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פנלוגיה
 • פנצ'ריה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פַּנְצֶ'רִיָּה
 • פסון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פָסוֹן
 • פסוק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פָּסוּק א
 • פסח על שתי הסעפים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פָּסַח עַל שְׁתֵּי הַסְּעִפִּים
 • פסיכומטרי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פְּסִיכוֹמֶטְרִי
 • פסיכומטרי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פְּסִיכוֹמֶטְרִי
 • פסל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פֻּסַּל
 • פספס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פִּסְפֵּס
 • פע' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פע'
 • פעור :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פָּעוּר
 • פצה פיו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פָּצָה פִּיו
 • פצוע דכא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פְּצוּעַ דַּכָּא
 • פק' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פק'
 • פקוח נפש דוחה שבת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פיקוח נפש דוחה שבת
 • פר' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פר'
 • פרדסן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פַּרְדְּסָן
 • פרוף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פָּרוּף
 • פרופ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פרופ'
 • פרזון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פְרָזוֹן
 • פרח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פְרֵח
 • פרחה אשכנזית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פְרֶחָה אַשְׁכְּנַזִּית
 • פרחולה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פְרֵחוּלָה
 • פריך :(אין הגדרות) פָּרִיךְ
 • פרימה פאשי :(אין הגדרות) פרימה פאשי (או פרימה פאסי)
 • פרסם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פֻּרְסַם
 • פרצה קוראת לגנב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פִּרְצָה קוֹרֵאת לַגַּנָּב
 • פרק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פְרָק
 • פרש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פֹּרַשׁ
 • פשט :(אין הגדרות) הערות שולים
 • פשט :(אין הגדרות) פְּשָׁט
 • פשט :(אין הגדרות) פִּשֵּׁט
 • פשט :(אין הגדרות) פָּשַׁט
 • פשט :(אין הגדרות) פֻּשַּׁט
 • פשט :(אין הגדרות) ראה גם
 • פשטות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פַּשְׁטוּת
 • פשטנות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פַּשְׁטָנוּת
 • פשפש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פִּשְׁפָּשׁ
 • פתח גנוב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פַּתָּח גָּנוּב (גם: פַּתַּח גְּנוּבָה)
 • פתיה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פִּתִּיָּה
 • פתיון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פִּתָּיוֹן
 • פתק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) פָּתַק
 • צ'ופצ'יק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צ'וּפְּצִ'יק
 • צ'יפרחה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צִ'יפְרֶחָה
 • צ'פצ'ולה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צַ'פַּצ'וּלַה
 • צביעה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צביעה
 • צבר :(אין הגדרות) צֹבֶר
 • צבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צָבַר
 • צדע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צֶדַע
 • צהבו פניו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צָהֲבוּ פָּנָיו
 • צהבים זה לזה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צְהֻבִּים זֶה לָזֶה
 • צוה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צִוָּה
 • צורב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צוֹרֵב ב
 • צות השתלטות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צֶוֶת הִשְׁתַּלְּטוּת
 • ציוד הקפי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צִיּוּד הֶקֵּפִי
 • ציות :(אין הגדרות) צִיּוּת
 • צינורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צינורה
 • ציר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צִיֵּר
 • צכלץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צכלץ
 • צלם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צֻלַּם
 • צלע :(אין הגדרות) צֹּלַע
 • צלף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צָלַף
 • צלצל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צִלְצָל ג, צִלְצוֹל
 • צם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צָם
 • צמר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צַמָּר
 • צנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צִנָּה ה
 • צנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צֹנֶה (גם: צֹאנֶה)
 • צנון ורתח :(אין הגדרות) צְנוֹן וָרֶתַח
 • צנתר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צִנְתֵּר
 • צעק חי וקים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צָעַק חַי וְקַיָּם
 • צפ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צפ'
 • צפוד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צָפוּד
 • צפון :(אין הגדרות) מונחים סמוכים*
 • צפור הנפש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צִפּוֹר הַנֶּפֶשׁ
 • צפיחית בדבש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צַפִּיחִית בִּדְבַשׁ
 • צפירור :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צְפִירוֹר
 • צפית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צִפִּית
 • צרה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צָרָה
 • צרוכה :(אין הגדרות) צְרוּכָה
 • צרות עין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צָרוּת עַיִן
 • צרם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צָרַם
 • צרפ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צרפ'
 • צרפת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) צִרְפֵת
 • קאוצ'וק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קאוצ'וק
 • קב' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קב'
 • קבוץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קֻבּוּץ (גם: קִבּוּץ)
 • קבוצת דיון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קְבוּצַת דִּיּוּן
 • קבעת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קֻבַּעַת
 • קבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קָבַר
 • קדח הקנה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קֶדַח הַקָּנֶה
 • קודריליון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קְוַדְרִילְיוֹן
 • קוישיקלך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קוישיקלך
 • קומפאטיביליזם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קומפאטיביליזם
 • קונ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קונ'
 • קונה עולמו בשעה אחת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קוֹנֶה עוֹלָמוֹ בְּשָׁעָה אַחַת
 • קונסולידציה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קוֹנְסוֹלִידַצְיָה
 • קונסולת משחקים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קוֹנְסוּלַת מִשְׁחָקִים
 • קונספציה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קוֹנְסֶפְּצְיָה
 • קט' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קט'
 • קטל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קֶטֶל
 • קטן אמונה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קְטַן אֱמוּנָה (גם: אֲמָנָה)
 • קטר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קִטֵּר א
 • קיט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קַיִט
 • קין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קַיִן
 • קין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קַיָּן
 • קינוף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קִינוֹף
 • קיר חיצוני :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קִיר חִיצוֹנִי
 • קל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קַל ב
 • קלדן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קַלְדָן
 • קלח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קִלֵּח
 • קלח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קֶלַח
 • קלינטק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קְלִינְטֶק
 • קלס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קֶלֶס
 • קלע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קַלָּע
 • קלפן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קַלְפָן
 • קלרניתן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קְלַרְנִיתָן
 • קמח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קֻמַּח
 • קמל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קמל
 • קמפלוקס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קִמְפְּלוּקְס
 • קמפלקס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קִמְפְּלֵקְס
 • קנטינה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קַנְטִינָה
 • קסוקר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קָסוֹקֶר
 • קפיטליזם חזירי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קַפִּיטָלִיזְם חֲזִירִי
 • קפץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קָפַץ ג
 • קפצת :(אין הגדרות) קַפֶּצֶת
 • קצץ בנטיעות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קִצֵּץ בִּנְטִיעוֹת
 • קצץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קֶצֶץ
 • קרדם לחפר בו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קַרְדֹּם לַחְפֹּר בּוֹ
 • קרי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קְרִי א
 • קרי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קְרִי ג
 • קריסטל :(אין הגדרות) קְרִיסְטָל
 • קשר אמיץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קֶשֶׁר אַמִּיץ
 • קשר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קִשֵּׁר
 • קשר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) קָשַׁר
 • ר' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ר'
 • ראש מועצה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רֹאשׁ מוֹעָצָה
 • רבע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רָבַע
 • רגל אחת בקבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רֶגֶל אַחַת בַּקֶבֶר
 • רגל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רִגֵּל
 • רגש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רָגַשׁ
 • רדף אמרים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רִדֵּף אֲמָרִים
 • רה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רה
 • רהט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רִהֵט
 • רה״מ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רה״מ
 • רוח קדמית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רוּחַ קִדְמִית
 • רומביקובוקטהדרון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רומביקובוקטהדרון
 • רוצה לומר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רוֹצֶה לוֹמַר
 • רזח :(אין הגדרות) רָזַח
 • רח' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רח'
 • רחב :(אין הגדרות) רֹחַב
 • רחם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רִחֵם
 • רטבובי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רַטְבּוּבִי
 • ריבוזום :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רִיבּוֹזוֹם
 • רכב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רָכַב
 • רכז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רִכֵּז
 • רכז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רֻכַּז
 • רמיקס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רֶמִיקְס
 • רע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רַע ב
 • רע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רַע ג
 • רעי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רְעִי
 • רעננה :(אין הגדרות) רַעֲנָנָה
 • רפליקציה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רֶפְּלִיקַצְיָה
 • רפתן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רַפְתָּן
 • רצונו של אדם - כבודו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רְצוֹנוֹ שֶׁל אָדָם – כְּבוֹדוֹ
 • רצוף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רָצוּף
 • רציף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רָצִיף
 • רקע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) רִקֵּעַ
 • ש' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) ש׳
 • שאבק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁאָבָק
 • שאט נפש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁאָט נֶפֶשׁ
 • שאלת קיטבג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁאֵלַת קִיטְבֶּג (גם: שֶׁאֱלַת קִיטְבֶּג)
 • שאננות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שַׁאֲנַנּוּת
 • שאר ירקות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁאַר יְרָקוֹת
 • שב לאיתנו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׁב לְאֵיתָנוֹ
 • שבועת אמונים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁבוּעַת אֱמוּנִים
 • שבועת שוא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁבוּעָת שָׁוְא
 • שביעיסט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁבִיעִיסְט
 • שבע דנחמתא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שבע דנחמתא
 • שבעים פנים לתורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שבעים פנים לתורה
 • שבר את לבו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׁבַר אֶת לִבּוֹ
 • שבר צמאו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׁבַר צְמָאוֹ
 • שבת שירה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שַׁבַת שִׁירָה
 • שבת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֶׁבֶת א
 • שבת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֶׁבֶת ב
 • שד' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שד'
 • שדפון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִׁדָּפוֹן
 • שוא נע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁוָא נָע
 • שוה לכל נפש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׁוֶה לְכָל נֶפֶשׁ
 • שוונץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שׁווֹנְץ
 • שומא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שׁוּמָא
 • שומה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שׁוּמָה ג
 • שונרא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שׁוּנְרָא
 • שוער :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שׁוֹעֵר
 • שוק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִׁוֵּק
 • שוקולד צ'יפס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שׁוֹקוֹלָד צִ'יפְּס
 • שור מצרים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שׁוּר מִצְרַיִם
 • שורוק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שׁוּרוּק
 • שוש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שׁוֹשׁ
 • שות' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שות'
 • שחק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שַׁחַק
 • שחק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֻׂחַק
 • שחר על גבי לבן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׁחֹר עַל גַּבֵּי לָבָן
 • שטיחון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁטִיחוֹן
 • שיבר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִׁיבֶּר א
 • שיחי' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שיחי'
 • שיכור כלוט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִׁכּוֹר כַּלוֹט
 • שיר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁיָר
 • שיר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִׁיֵּר
 • שכ' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שכ'
 • שכבת האוזון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִׁכְבַת הָאוֹזוֹן
 • שכון :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׁכוּן
 • שכח :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִׁכֵּחַ
 • שכלול :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִכְלוּל
 • שכן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִׁכֵּן
 • שכן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֻׁכַּן
 • שכנע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֻׁכְנַע
 • שכפכף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְקַפְקַף (או שְכַּפְכַּף)
 • שלווניה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שלווניה
 • שלומי אמוני ישראל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁלוּמֵי אֱמוּנֵי יִשְׂרָאֵל
 • שלט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִׁלֵּט
 • שלף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֶׁלֶף
 • שם זין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׂם זַיִן
 • שם נפשו בכפו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׂם נַפְשׁוֹ בְכַפּוֹ
 • שם קצוץ :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׂם קָצוּץ
 • שמאל דוחה וימין מקרבת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׂמאל דּוֹחָה וְיָמִין מְקָרֶבֶת
 • שמוש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִׁמּוּשׁ
 • שמיניסט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁמִינִיסְט
 • שמם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׁמֵם ב
 • שמן תירס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֶׁמֶן תִּירָס
 • שמן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִׁמֵּן
 • שמן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׁמַן
 • שמר אמונים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׁמַר אֱמוּנִים
 • שמרו כאישון עינו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁמָרוֹ כְּאִישׁוֹן עֵינוֹ
 • שמשיה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִׁמְשִׁיָּה
 • שנה סדורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׁנָה סְדוּרָה
 • שנים אוחזים בטלית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁנַיִם אוֹחֲזִים בְּטַלִּית
 • שנקל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁנֶקֶל
 • שנת ישרים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁנָת יְשָׁרִים
 • שס' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שס'
 • שעה :(אין הגדרות) שָׁעָה
 • שעונית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שַעֲוָנִית ב
 • שעטנוז :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִׁעַטְנוּז
 • שעיר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֵׂעִיר
 • שעת האפס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁעַת הָאֶפֶס
 • שפה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֻׁפָּה ב
 • שפי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֶׁפִי
 • שפכטול :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁפִּכְטוּל
 • שפכטל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁפִּכְטֵל
 • שפכטל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁפֻּכְטַל
 • שפנפן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁפַנְפַּן
 • שקופית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁקוּפִית
 • שקט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׁקַט
 • שקם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֻׁקַּם
 • שקר גס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שקר גס
 • שקר לבן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֶׁקֶר לָבָן
 • שר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׁר ב
 • שרגא :(אין הגדרות) שרגא
 • שרה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֵׁרָה
 • שרה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׁרָה
 • שרה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׂרָה ב
 • שרוך :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שָׂרוּךְ
 • שרות דב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שרות דֹּב
 • שרש מרבע :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֹׁרֶשׁ מְרֻבָּע
 • שש דרגות של הפרדה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שש דרגות של הפרדה
 • שש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֵׁשׁ ב
 • שש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֵׁשׁ ג
 • ששיסט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִׁשִּׁיסְט
 • ששית :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שִׁשִּׁית
 • שת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֵׁת
 • שתחי' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שתחי'
 • שתי וערב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שְׁתִי וָעֵרֶב
 • שתף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) שֻׁתַּף
 • ת' :(אין הגדרות) ת'
 • תא שעם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תָּא שַׁעַם
 • תאגיד :(אין הגדרות) תַּאֲגִיד
 • תאוצנטריזם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תֵּאוֹצֶנְטְרִיזְם
 • תאטרון צלליות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תֵּאַטְרוֹן צְלָלִיּוֹת
 • תאטרון רחוב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תֵּאַטְרוֹן רְחוֹב
 • תאים אפרים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תָּאִים אֲפֹרִים
 • תאם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תֹּאַם א
 • תאר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תֹּאַר ב
 • תבן לעפרים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תֶּבֶן לַעֲפָרַיִם
 • תבע את עלבונו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תָּבַע אֶת עֶלְבּוֹנוֹ
 • תגרן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תַּגְרָן
 • תה' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תה'
 • תהה על קנקנו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תָּהָה עַל קַנְקַנּוֹ
 • תהליך אדיאבטי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תַּהֲלִיךְ אָדִיאַבָּטִי
 • תהליך איזוכורי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תַּהֲלִיךְ אִיזוֹכוֹרי
 • תו :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תָּו
 • תובר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תּוֹבָר
 • תוכו אכל קליפתו זרק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תּוֹכוֹ אָכַל קְלִפָּתוֹ זָרַק
 • תוס' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תוס'
 • תוספת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תּוֹסֶפֶת
 • תופין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תּוּפִין
 • תופס חבל בשני ראשים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תּוֹפֵס חֶבֶל בִּשְׁנֵי רָאשִׁים
 • תופר מפרשים :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תּוֹפֵר מִפְרָשִׂים
 • תוצאה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תוֹצָאָה
 • תורשה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תּוֹרָשָׁה
 • תותח חרטום :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תּוֹתָח חַרְטוֹם
 • תחביב :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תַּחְבִּיב
 • תחום שבת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תְּחוּם שַׁבָּת
 • תחזוקתיות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תַּחְזוּקָתִיוּת
 • תחכום :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תִּחְכּוּם
 • תחמן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תִּחְמֵן
 • תחנת אוטובוס :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תַּחֲנַת אוֹטוֹבּוּס
 • תחתוניות :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תַּחְתּוֹנִיּוֹת
 • תיק :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תִּיֵּק
 • תירוש :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תִּירוֹשׁ
 • תל אביבי :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תֵּל אָבִיבִי
 • תלוי על בלימה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תָּלוּי עַל בְּלִימָה
 • תלמיד ישיבה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תַּלְמִיד יְשִׁיבָה
 • תלת דפורענותא :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תלת דפורענותא
 • תלתל :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תִּלְתֵּל
 • תם ונשלם :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תַּם וְנִשְׁלַם
 • תמד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תִּמֵּד
 • תמלוג :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תִּמְלוּג
 • תני' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תני'
 • תע' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תע'
 • תענית הפסקה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תענית הפסקה
 • תער :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תִּעֵר
 • תער :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תַּעַר ג
 • תפארת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תִּפְאֶרֶת
 • תפס אזימוט :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תפס אזימוט
 • תפס תחת :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תָּפַס תַּחַת
 • תפקיד :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תַּפְקִיד
 • תפר :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תִּפֵּר
 • תפרן :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תַפְרָן ב
 • תקו' :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תקו'
 • תקופת צנון :(אין הגדרות) תְּקוּפַת צִנּוּן
 • תקורה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תְּקוּרָה
 • תרדמת מרמיטה :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תַּרְדֵּמַת מַרְמִיטָה
 • תרף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תֹּרֶף א
 • תרף :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תֹּרֶף ב
 • תת מין :(פחות משני סעיפים (לא כולל ראו גם)) תַּת מִין
 •  :(אין הגדרות) ויטנאמית
 •  :(אין הגדרות) יפנית
 •  :(אין הגדרות) מנדרינית
 •  :(אין הגדרות) קוריאנית
 •  :(אין הגדרות) קנטונזית
 •  :(אין הגדרות) רב-לשוני