משתמש:נתנאל בר-אור ל/חרוזים

מתוך ויקימילון, מיזם רב לשוני ליצירת מילון חופשי שיתופי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

קטגוריה:חריזה:מלרע - ba - ארבה, ארכבה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ba - אבא

קטגוריה:חריזה:מלעיל - aba - אבא

קטגוריה:חריזה:מלרע - rba - ארבה

קטגוריה:חריזה:מלרע - uba - ארבה, ארכבה

קטגוריה:חריזה:מלרע - be - ארבה

קטגוריה:חריזה:מלרע - bo - אבן נגולה מעל לבו

קטגוריה:חריזה:מלרע - da - אבדה, אצעדה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - da - אנודה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - di - אונגרדי

קטגוריה:חריזה:מלעיל - do - אבוקדו

קטגוריה:חריזה:מלרע - ge - אק"ג

קטגוריה:חריזה:מלעיל - go - אגו

קטגוריה:חריזה:מלרע - ka - אזעקה, אבקה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ka - אאוגניקה

קטגוריה:חריזה:מלרע - ko - אקו

קטגוריה:חריזה:מלרע - kha - אבחה, ארוכה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - kha - אורחה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - rkha - אורחה

קטגוריה:חריזה:מלרע - khi - אזרחי

קטגוריה:חריזה:מלעיל - la - אכלה

קטגוריה:חריזה:מלרע - la - אמונה תפלה, אצטלה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - le - אלמלא

קטגוריה:חריזה:מלעיל - li - אורתוגונלי, אובלי

קטגוריה:חריזה:מלרע - ma - אדמה, אפקט החממה, אשמה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ma - אמא, אורגזמה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - rma - איזותרמה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - zma - אורגזמה

קטגוריה:חריזה:מלרע - mo - אדם קרוב אצל עצמו

קטגוריה:חריזה:מלרע - na - אביונה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - na - אקוקלינה

קטגוריה:חריזה:מלרע - ni - אני

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ni - אקומני

קטגוריה:חריזה:מלעיל - pi - אנדוטרופי, אאוריטופי

קטגוריה:חריזה:מלרע - ra - אברה, אהבה מקלקלת את השורה, אוירה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ra - אטמוספרה, איזוברה, אברקדברה, ארכיטקטורה, איזוכורה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - era - אטמוספרה, איזוברה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - bra - אברקדברה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ora - איזוכורה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - tra - אסתרא

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ura - ארכיטקטורה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ri - אלמנטרי

קטגוריה:חריזה:מלרע - sha - אשה

קטגוריה:חריזה:מלרע - ta - אתנחתה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ta - אדיאבטה

קטגוריה:חריזה:מלרע - ti - אנס קבוצתי

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ti - אוקריוטי, אגנוסטי

קטגוריה:חריזה:מלעיל - oti - אוקריוטי

קטגוריה:חריזה:מלעיל - sti - אגנוסטי

קטגוריה:חריזה:מלרע - to - אין הנחתום מעיד על עסתו

קטגוריה:חריזה:מלעיל - to - אוטו

קטגוריה:חריזה:מלרע - tsa - אצה

קטגוריה:חריזה:מלרע - va - איכות הסביבה, אהבה, אכזבה, אבה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - va - אסון טבע

קטגוריה:חריזה:מלרע - ve - אבה

קטגוריה:חריזה:מלרע - ee - אפעה

קטגוריה:חריזה:מלרע - za - ארזה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - za - אנדוסימביוזה, אנטיביוזה, אוסמוזה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - oza - אנדוסימביוזה, אנטיביוזה, אוסמוזה

קטגוריה:חריזה:מלרע - zi - אשכנזי

קטגוריה:חריזה:מלרע - azi - אשכנזי


קטגוריה:חריזה:מלרע - ay - אולי

קטגוריה:חריזה:מלרע - ey - אוקי
קטגוריה:חריזה:מלרע - ad - אבד

קטגוריה:חריזה:מלרע - vad - אבד

קטגוריה:חריזה:מלרע - af - אף

קטגוריה:חריזה:מלרע - ak - אבק, ארנק

קטגוריה:חריזה:מלרע - nak - ארנק

קטגוריה:חריזה:מלרע - vak - אבק

קטגוריה:חריזה:מלרע - akh - אשך

קטגוריה:חריזה:מלרע - akh - אב"כ, אג"ח

קטגוריה:חריזה:מלעיל - akh - אבד עליו כלח

קטגוריה:חריזה:מלרע - bakh - אב"כ

קטגוריה:חריזה:מלרע - gakh - אג"ח

קטגוריה:חריזה:מלעיל - lakh - אבד עליו כלח

קטגוריה:חריזה:מלרע - shakh - אשך

קטגוריה:חריזה:מלעיל - iakh - אבטיח

קטגוריה:חריזה:מלרע - al - אדם בליעל, אדריכל, אורתוגונל, אבל, אגרטל, אובל, אונקל

קטגוריה:חריזה:מלרע - aal - אדם בליעל

קטגוריה:חריזה:מלרע - kal - אונקל

קטגוריה:חריזה:מלרע - khal - אדריכל

קטגוריה:חריזה:מלרע - nal - אורתוגונל

קטגוריה:חריזה:מלרע - tal - אגרטל

קטגוריה:חריזה:מלרע - val - אבל, אובל

קטגוריה:חריזה:מלרע - am - אדם, אגם

קטגוריה:חריזה:מלרע - dam - אדם

קטגוריה:חריזה:מלרע - dam - אגם

קטגוריה:חריזה:מלרע - an - אגן, אזן המן, איאוקן, אידן, ארגמן, אבקן

קטגוריה:חריזה:מלרע - dan - אידן

קטגוריה:חריזה:מלרע - gan - אגן

קטגוריה:חריזה:מלרע - kan - איאוקן, אבקן

קטגוריה:חריזה:מלרע - man - אזן המן, ארגמן

קטגוריה:חריזה:מלרע - ar - איבר, אבזר, אדר

קטגוריה:חריזה:מלרע - dar - אדר

קטגוריה:חריזה:מלרע - var - איבר

קטגוריה:חריזה:מלרע - yar - איר

קטגוריה:חריזה:מלרע - zar - אבזר

קטגוריה:חריזה:מלרע - as - אלפס, אנס

קטגוריה:חריזה:מלרע - nas - אנס

קטגוריה:חריזה:מלרע - pas - אלפס

קטגוריה:חריזה:מלרע - at - האפס המחלט

קטגוריה:חריזה:מלרע - lat - האפס המחלט

קטגוריה:חריזה:מלרע - av - אכזב, ארנב, ארצות ערב, אב

קטגוריה:חריזה:מלרע - nav - ארנב

קטגוריה:חריזה:מלרע - rav - ארצות ערב

קטגוריה:חריזה:מלרע - zav - אכזב

קטגוריה:חריזה:מלרע - az - אוז, ארגז

קטגוריה:חריזה:מלרע - gaz - ארגז

קטגוריה:חריזה:מלרע - vaz - אוז


קטגוריה:חריזה:מלעיל - ef - אלף, אינו יודע צורת א'

קטגוריה:חריזה:מלעיל - lef - אלף, אינו יודע צורת א'

קטגוריה:חריזה:מלרע - eg - אסטרטג

קטגוריה:חריזה:מלעיל - eg - ארכיפלג

קטגוריה:חריזה:מלעיל - leg - ארכיפלג

קטגוריה:חריזה:מלרע - teg - אסטרטג

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ekh - אשך

קטגוריה:חריזה:מלעיל - shekh - אשך

קטגוריה:חריזה:מלעיל - el - אסל, אבל, אוטו זבל

קטגוריה:חריזה:מלרע - el - ארץ ישראל, אזמל

קטגוריה:חריזה:מלרע - eel - ארץ ישראל

קטגוריה:חריזה:מלרע - mel - אזמל

קטגוריה:חריזה:מלעיל - sel - אסל

קטגוריה:חריזה:מלעיל - vel - אבל, אוטו זבל

קטגוריה:חריזה:מלעיל - em - אמפיריזם, אנמורפיזם

קטגוריה:חריזה:מלעיל - zem - אמפיריזם, אנמורפיזם, אקזיסטנציאליזם

קטגוריה:חריזה:מלעיל - en - אודישן, אפדן, אוגן, אוזן

קטגוריה:חריזה:מלרע - en - אוליגוקן

קטגוריה:חריזה:מלעיל - den - אפדן

קטגוריה:חריזה:מלעיל - gen - אוגן

קטגוריה:חריזה:מלרע - ken - אוליגוקן

קטגוריה:חריזה:מלעיל - shen - אודישן

קטגוריה:חריזה:מלעיל - zen - אוזן

קטגוריה:חריזה:מלרע - er - אסתר

קטגוריה:חריזה:מלעיל - er - אוקטובר, אבר, אשר

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ber - אוקטובר

קטגוריה:חריזה:מלעיל - sher - אשר

קטגוריה:חריזה:מלרע - ver - אבר

קטגוריה:חריזה:מלעיל - es - אנס

קטגוריה:חריזה:מלעיל - nes - אנס

קטגוריה:חריזה:מלעיל - esh - אין חדש תחת השמש, אמש

קטגוריה:חריזה:מלעיל - mesh - אין חדש תחת השמש, אמש

קטגוריה:חריזה:מלרע - et - אתלט

קטגוריה:חריזה:מלעיל - et - אדרת, אהבה עורת, אבן שואבת, אגרת, אותה הגברת בשינוי אדרת

קטגוריה:חריזה:מלרע - let - אתלט

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ret - אדרת, אהבה עורת, אגרת, אותה הגברת בשינוי אדרת

קטגוריה:חריזה:מלעיל - vet - אבן שואבת

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ets - אמץ

קטגוריה:חריזה:מלעיל - mets - אמץ

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ev - אדם לאדם זאב

קטגוריה:חריזה:מלעיל - eev - אדם לאדם זאב


קטגוריה:חריזה:מלרע - ik - אורדוביק

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ik - אלת המסטיק

קטגוריה:חריזה:מלעיל - tik - אלת המסטיק

קטגוריה:חריזה:מלרע - vik - אורדוביק

קטגוריה:חריזה:מלרע - il - אציל, אפריל

קטגוריה:חריזה:מלרע - ril - אפריל

קטגוריה:חריזה:מלרע - tsil - אציל

קטגוריה:חריזה:מלרע - im - אזקים, אקלים, ארבעת המינים, אורים ותמים, אביב העמים, אבן החכמים

קטגוריה:חריזה:מלעיל - im - אבן הפילוסופים

קטגוריה:חריזה:מלעיל - fim - אבן הפילוסופים

קטגוריה:חריזה:מלרע - kim - אזקים

קטגוריה:חריזה:מלרע - lim - אקלים

קטגוריה:חריזה:מלרע - mim - אורים ותמים, אביב העמים, אבן החכמים

קטגוריה:חריזה:מלרע - nim - אזקים, ארבעת המינים

קטגוריה:חריזה:מלעיל - aim - רחים, אופניים

קטגוריה:חריזה:מלרע - in - אכלוסין, אושפיזין, אצטגנין, אורלוגין, אנלגין

קטגוריה:חריזה:מלרע - gin - אורלוגין, אנלגין

קטגוריה:חריזה:מלרע - nin - אצטגנין

קטגוריה:חריזה:מלרע - sin - אכלוסין

קטגוריה:חריזה:מלרע - zin - אושפיזין

קטגוריה:חריזה:מלרע - ir - אביר, אויר, אמיר

קטגוריה:חריזה:מלרע - bir - אביר

קטגוריה:חריזה:מלרע - mir - אמיר

קטגוריה:חריזה:מלרע - vir - אויר

קטגוריה:חריזה:מלעיל - is - אואזיס, אנמורפוזיס

קטגוריה:חריזה:מלעיל - zis - אואזיס, אנמורפוזיס

קטגוריה:חריזה:מלרע - it - אזרחות ישראלית, ארצות הברית, אזנית, אוטופיט, אספלנית, אקטופרזיט, אחרית, אילונית, אם פנדקאית, אפיפיט, אקטוזיט

קטגוריה:חריזה:מלעיל - it - אמהרית

קטגוריה:חריזה:מלרע - fit - אפיפיט

קטגוריה:חריזה:מלרע - iit - אם פנדקאית

קטגוריה:חריזה:מלרע - lit - אזרחות ישראלית

קטגוריה:חריזה:מלרע - nit - אספלנית, אזנית, אילונית

קטגוריה:חריזה:מלרע - pit - אוטופיט

קטגוריה:חריזה:מלרע - rit - ארצות הברית, אחרית

קטגוריה:חריזה:מלעיל - rit - אמהרית

קטגוריה:חריזה:מלרע - zit - אקטופרזיט, אקטוזיט

קטגוריה:חריזה:מלרע - iv - אדיב, אביב

קטגוריה:חריזה:מלעיל - iv

קטגוריה:חריזה:מלרע - div - אדיב

קטגוריה:חריזה:מלעיל - tiv

קטגוריה:חריזה:מלרע - viv - אביב

קטגוריה:חריזה:מלרע - ish - אדיש

קטגוריה:חריזה:מלרע - dish - אדיש

קטגוריה:חריזה:מלרע - iz - אשפיז

קטגוריה:חריזה:מלרע - piz - אשפיז


קטגוריה:חריזה:מלרע - of - אגרוף, אוטוטרוף, אדריכלות נוף

קטגוריה:חריזה:מלרע - nof - אדריכלות נוף

קטגוריה:חריזה:מלרע - rof - אגרוף, אוטוטרוף

קטגוריה:חריזה:מלרע - ok - אד הוק

קטגוריה:חריזה:מלרע - hok - אד הוק

קטגוריה:חריזה:מלרע - okh - ארך

קטגוריה:חריזה:מלרע - rokh - ארך

קטגוריה:חריזה:מלרע - ol - ארמון חול

קטגוריה:חריזה:מלרע - khol - ארמון חול

קטגוריה:חריזה:מלרע - om - אדם, אנגסטרום, אטום

קטגוריה:חריזה:מלרע - dom - אדם

קטגוריה:חריזה:מלרע - rom - אנגסטרום

קטגוריה:חריזה:מלרע - tom - אטום

קטגוריה:חריזה:מלרע - on - אלכסון, אסון, אקוטון, אדון, אוזון, אין דבר העומד בפני הרצון, אלון, אלקטרון

קטגוריה:חריזה:מלרע - don - אדון

קטגוריה:חריזה:מלרע - lon - אלון

קטגוריה:חריזה:מלרע - ron - אלקטרון

קטגוריה:חריזה:מלרע - son - אלכסון, אסון

קטגוריה:חריזה:מלרע - ton - אקוטון

קטגוריה:חריזה:מלרע - ton - אין דבר העומד בפני הרצון

קטגוריה:חריזה:מלרע - yon - אקורדיון

קטגוריה:חריזה:מלרע - zon - אוזון

קטגוריה:חריזה:מלרע - op - אקוטופ

קטגוריה:חריזה:מלרע - top - אקוטופ

קטגוריה:חריזה:מלרע - or - אנית קיטור, אור

קטגוריה:חריזה:מלרע - tor - אנית קיטור

קטגוריה:חריזה:מלעיל - os - אפוטרופוס

קטגוריה:חריזה:מלרע - nos

קטגוריה:חריזה:מלעיל - pos - אפוטרופוס

קטגוריה:חריזה:מלרע - osh - אבד את הראש, אחשורוש, איו"ש

קטגוריה:חריזה:מלרע - rosh - אבד את הראש, אחשורוש

קטגוריה:חריזה:מלרע - yosh - איו"ש

קטגוריה:חריזה:מלרע - ot - אוזניות, אידיוט, איש אשקולות, אוכל נבלות

קטגוריה:חריזה:מלרע - lot - איש אשקולות, אוכל נבלות

קטגוריה:חריזה:מלרע - yot - אוזניות, אידיוט


קטגוריה:חריזה:מלרע - ul - אול

קטגוריה:חריזה:מלרע - um - אטום

קטגוריה:חריזה:מלרע - tum - אטום

קטגוריה:חריזה:מלרע - un - אמון

קטגוריה:חריזה:מלרע - mun - אמון

קטגוריה:חריזה:מלרע - ur - אור

קטגוריה:חריזה:מלרע - us - אבוס, אבטיפוס, אוטובוס

קטגוריה:חריזה:מלעיל - us - אפוטרופוס

קטגוריה:חריזה:מלרע - bus - אוטובוס

קטגוריה:חריזה:מלרע - pus - אבטיפוס

קטגוריה:חריזה:מלעיל - pus - אפוטרופוס

קטגוריה:חריזה:מלרע - vus - אבוס

קטגוריה:חריזה:מלרע - ut - אוננות, אורינות, אדיבות, אדישות

קטגוריה:חריזה:מלרע - nut - אוננות, אורינות

קטגוריה:חריזה:מלרע - shut - אדישות

קטגוריה:חריזה:מלרע - vut - אדיבות

קטגוריה:חריזה:מלרע - uz - ארוז

קטגוריה:חריזה:מלרע - ruz - ארוז
קטגוריה:חריזה:מלרע - ayim - אבני רחים

קטגוריה:חריזה:מלעיל - entri - אגוצנטרי

קטגוריה:חריזה:מלעיל - tsentri - אגוצנטרי

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ant - אובסקורנט

קטגוריה:חריזה:מלעיל - rant - אובסקורנט


קטגוריה:חריזה:מלעיל - bya - ארכנופוביה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - dya - אנציקלופדיה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - eya - אונומטופיה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - fya - אתנוגרפיה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - kya - אוטרקיה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - khya - אוליגרכיה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - gya - אורגיה, אטימולוגיה, אימונולוגיה, אנרגיה, אפידמיולוגיה, אקולוגיה, איכתיולוגיה, אקטינוביולוגיה, אתולוגיה, אוטאקולוגיה, אורניתולוגיה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - lya - אנומליה, אנתומופיליה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - mya - אנטומיה, אקדמיה

קטגוריה:חריזה:מלרע - nya - אכסניה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - nya - אירוניה, אלבניה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - rya - אספקלריה

קטגוריה:חריזה:מלרע - sya - אוכלוסיה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - sya - אנדרולומוסיה

קטגוריה:חריזה:מלרע - tya - אבן השתיה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - tya - אמפתיה

קטגוריה:חריזה:מלעיל - tsia - איטרציה, אינטונציה, אקספוזיציה


קטגוריה:חריזה:מלעיל - izm - אטויזם, אמפיריזם

קטגוריה:חריזה:מלרע - yon - אפריון

קטגוריה:חריזה:מלרע - ryon - אפריון

קטגוריה:חריזה:מלרע - yor - אפיפיור

קטגוריה:חריזה:מלרע - fyor - אפיפיור

קטגוריה:חריזה:מלרע - nyum - אלומיניום

קטגוריה:חריזה:מלעיל - ust - אוגוסט

קטגוריה:חריזה:מלרע - uakh - אלוח

קטגוריה:חריזה:מלרע - ex - אינטרסקס, אמברקס

קטגוריה:חריזה:מלעיל - urd - אבסורד

קטגוריה:חריזה:מלעיל - arkh - אוליגרךקטגוריה:חריזה: נטיית פעלים - אדה (|da), אנס (|as), אונן (|en)


אוירודינמיקה אונומטופיה אינסטינקט אנדרוגינוס