משתמשת:Ruti-WMIL/טיוטה

מתוך ויקימילון, מיזם רב לשוני ליצירת מילון חופשי שיתופי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
 1. אב אחד לכולנו
 1. אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה
 1. אדם לעמל יולד
 1. אדמוני עם יְפֵה עֵיניִם
 1. אוטם שפתיו נבון
 1. אויבי איש אנשי ביתו
 1. אומרים לרע טוב ולטוב רע
 1. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה
 1. אור לגויים
 1. אח הוא לבעל משחית
 1. אחד העם
 1. אחד מעיר ושנים ממשפחה
 1. אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך
 1. אחי אתם - עצמי ובשרי אתם
 1. אחר עיני הלך לבי
 1. אחרי רבים להטות
 1. איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר
 1. איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם
 1. אין אדם מעמיד עצמו על ממונו
 1. אין חזון נפרץ
 1. אין טוב לאדם תחת השמש, כי אם לאכול ולשתות ולשמוח
 1. אין יראת אלוהים במקום הזה
 1. איש הבֵניִם - נכתב , אך דורש שכתוב ושיפור
 1. איש כִלְבבו
 1. איש כמתנת ידו
 1. איש מופת
 1. איש על מחנהו ואיש על דגלו
 1. אכן נודע הדבר
 1. אל יתהלל חכם בחכמתו
 1. אל יתהלל עשיר בעושרו
 1. אל תבטחו בנדיבים
 1. אל תענה כסיל כאולתו פן תשוה לו גם אתה
 1. אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוקינו
 1. אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז ובוזו לו
 1. אנה אני בא
 1. אני אהיה לו לאב
 1. אני ישנה ולבי ער
 1. אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר
 1. אצבע אלוהים היא
 1. ארבעים חסר אחת
 1. ארץ אל תכסי דמי
 1. ארץ הצבי
 1. ארץ חמדה
 1. אשרי אדם מפחד תמיד
 1. אשרי יולדתו
 1. אשרי יושבי ביתך
 1. אשרי תמימי דרך
 1. את אחי אנכי מבקש
 1. את חטאי אני מזכיר היום
 1. אתם חשבתם עלי רעה - אלוקים חשבה לטובה
 1. בבוקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בוקר
 1. בגמר דבריו אדם נתפס
 1. בוחן כליות ולב
 1. בטוב לב ביין
 1. ביד חזקה ובזרוע נטויה
 1. בין כך ובין כך
 1. בינו לבינה
 1. בינו לבינו
 1. ביצה שלא נולדה
 1. בית אבא
 1. במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש
 1. במקלי עברתי את הירדן
 1. בן מוות
 1. בן מות האיש
 1. בן סורר ומורה
 1. בן עולה
 1. בן פורת יוסף
 1. בנפול אויבך אל תשמח
 1. בעל זבוב
 1. בעל לשון
 1. בעצלתים ימך המקרה ובשפלות ידים ידלף הבית
 1. בערב ילין בכי ולבוקר רינה
 1. בפני עצמו
 1. בצע כסף
 1. בשיבה טובה
 1. בשער בת רבים
 1. בשר ודם
 1. בתופים ובמחולות
 1. גאלה תתנו לארץ
 1. גבה עינים ורחב לבב אותו לא אוכל
 1. גדול המעשה יותר מן העושה
 1. גזל הרבים
 1. גיבור כארי
 1. גלגל אבן אליו תשוב
 1. גלה כבוד מישראל
 1. גם אהבתם גם שנאתם גם קנאתם כבר אבדה
 1. גם אני נביא כמוך
 1. גם לי גם לך לא יהיה
 1. גמולי מחלב עתיקי משדים
 1. גמל נפשו איש חסד
 1. ד' אמות
 1. דבר בעתו מה טוב
 1. דבר ולא חצי דבר
 1. דַבֵר עַל-לֵב עֲבָדֶיך
 1. דברי אלוהים חיים
 1. דברים ככתבם
 1. דָוִד מְפַזֵז וּמְכַרְכֵר
 1. דור הולך ודור בא
 1. דור הפלגה
 1. דין וחשבון
 1. דיני שמים
 1. דע מאין באת
 1. דרוש את אחיך אם רמאי הוא אם אינו רמאי
 1. דרך היחיד
 1. דרך הרבים
 1. ה' נתן וה' לקח
 1. האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב
 1. האחיכם יבואו למלחמה ואת תשבו פה
 1. האיש כמוני יברח
 1. האף תספה צדיק עם רשע
 1. הבה נתחכמה לו
 1. הביא ראיה
 1. הביא שלום
 1. הגם שאול בנביאים
 1. הוכח לחכם ויאהבך
 1. הולך בדרך כל הארץ
 1. החכמה מאין תמצא
 1. הַחֵפץ לה' בְעֹלות וזבחים כשמוע בקול ה' - האם מקובל כביטוי? אם כן, מאושר
 1. היינו כחולמים
 1. הילכו שנים יחדו בלתי אם נועדו
 1. הִכה שאול בַאֲלָפָו ודוד בְרִבְבותיו
 1. הלא אב אחד לכולנו - הלא אל אחד בראנו
 1. הלא בן ימיני אני מקטני שבטי ישראל
 1. הלנצח תאכל חרב
 1. המות יפריד ביני ובינך
 1. המן הגורן או מן היקב
 1. הנאהבים והנעימים
 1. הנה ימים באים
 1. הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
 1. הנסתרות לה' אלוהינו
 1. הצבאות פתח
 1. הצדיק אבד ואין איש שם על לב
 1. הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם
 1. השוחד יעור עיני חכמים
 1. השומר אחי אנכי
 1. השופט כל הארץ לא יעשה משפט
 1. השכם והערב
 1. התחייב בנפשו
 1. ואכלת את שלל איביך
 1. וָאָשִׂים נפשי בְכַפִי
 1. ואתה שלום, וּביתך שלום וְכֹל אשר לְך שלום
 1. ובא לציון גואל
 1. ובחרת בחיים
 1. ובערת הרע מקרבך
 1. והוא ימשול בך
 1. והיה העקוב למישור
 1. והיה לעת ערב יהיה אור
 1. וְהָיִתָ עָלַי לְמַשָׂא
 1. וחי אחיך עמך
 1. וחי בהם
 1. וַיָּשֶב לי רעה תחת טובה
 1. וישסע את אנשיו בדברים
 1. וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ
 1. וכדי בזיון וקצף
 1. וכי זה חוטא וזה מתחייב
 1. וכיתתו חרבותם לאתים וחנינותיהם למזמרות
 1. וכשאני לעצמי
 1. ולא דבר... מרע ועד טוב
 1. וְלֹא כִהָה בָם - אם מקובל שזה ביטוי, מאושר
 1. ולא נודע כי בא אל קרבה
 1. ולא תמרו את פיה
 1. ולילה ללילה יחוה דעת
 1. ועֲשׂיתם לנו כְכָל הטוב בעיניכם - האם מקובל כביטוי?
 1. ושבו בנים לגבולם
 1. ותעט אל השלל - האם מקובל כביטוי? אם כן, מאושר
 1. ותעל שוועת העיר השמים- אם מקובל שזה ביטוי, מאושר
 1. זכר צדיק לברכה
 1. זקן ואינו לפי כבודו
 1. חבי כמעט רגע עד יעבר זעם
 1. חדשים מקרוב באו
 1. חוטבי עצים ושואבי מים
 1. חוק ולא יעבור
 1. חושך שפתיו משכיל
 1. חזקו והְיוּ לבני חָיל
 1. חכמת אדם תאיר פניו
 1. חלומות - השוא ידברו
 1. חן מקח על לוקחו
 1. חסד ואמת נפגשו - צדק ושלום נשקו
 1. טוב ללכת לבית אבל מלכת אל בית משתה
 1. טובה תוכחה מגולה מאהבה מסותרה
 1. טובים דודיך מיין
 1. טובים השניים מן האחד
 1. יד פועל כיד בעל הבית
 1. ידות נדרים
 1. ידיו רב לו
 1. ידינו לא שפכו את הדם הזה
 1. יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך
 1. יהיו דבריך מעטים
 1. יום בשורה
 1. יום פקודה
 1. יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא
 1. יחי המלך
 1. יין ישמח חיים
 1. יכול נוכל לה
 1. ילכו מחיל אל חיל
 1. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ
 1. ירא ורך הלבב
 1. יראו וייראו
 1. יש נביא בישראל
 1. ישפֹט ה' בֵיני וּבֵינך
 1. כאשר עשה כן יעשה לו גמולו ישוב בראשו
 1. כבקרת רועה עדרו
 1. כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה
 1. כה יעשה אלהים וכה יוסיף
 1. כהנה וכהנה
 1. כחו יפה
 1. כחמץ לשנים וכעשן לעינים כן העצל לשלחיו
 1. כחתן היוצא מחופתו
 1. כי כזה וכזה תאכל החרב
 1. כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים
 1. [[]]
 1. כְכָל הַגויִים
 1. ככלות כחי אל תעזבני
 1. ככתבם וכלשונם
 1. כל עוד נפשי בי
 1. כל עצמותי תאמרנה
 1. כל ערב למינו
 1. כל צרוע וכל זב
 1. כל שֹמעו תְצִלינה שתי אזניו
 1. כלי שרת
 1. כמו פתן חרש יאטם אזנו
 1. כמוצא שלל רב
 1. כסף עובר לסוחר
 1. כפשע ביני ובין המות
 1. כצאן אשר אין להם רועה
 1. כשה לטבח יובל
 1. כשושנה בין החוחים
 1. כתר תורה
 1. לא אוכל לקום מפניך
 1. לא איש דברים אנכי
 1. לא אתי דיבור ומבטל מעשה
 1. לא היה ולא עתיד להיות
 1. לא יוכל לדין עם שתקיף ממני
 1. לא יחרוך רמיה צידו
 1. לא ילמדו עוד מלחמה
 1. לא יערכנה זהב וזכוכית
 1. לא יעשה כן בישראל
 1. לא כהתה עינו ולא נס ליחו
 1. לא לחכמים לחם ולא לגנבים עשר
 1. לא על הלחם לבדו יחיה האדם
 1. לא עליך המלאכה לגמור
 1. לא תקום ולא היה
 1. לא תשנא את אחיך בלבבך - הוכח תוכיח את עמיתך
 1. לא תתגודדו
 1. לְאַט לי (לנער לאבשלום )
 1. לאלהים פתרונים
 1. לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו
 1. לדראון עולם
 1. להבדיל בין קודש לחול
 1. לחיים ניתנה ולא לצער
 1. לימד זכות
 1. לך דומיה תהילה
 1. לך לשלום
 1. לכף זכות
 1. לכשאפנה - אשנה
 1. למה זה אנכי?
 1. למעלה ראש
 1. למען ציון לא אחשה, למען ירושלים לא אשקוט
 1. למשל ולשנינה
 1. לנהוג בו כבוד
 1. לעג לרש
 1. לעיני השמש
 1. לקול הדין


 1. לראש ולא לזנב
 1. מבטן ומלידה
 1. מבשרך לא תתעלם
 1. מה טעם?
 1. מה יהיו חלומותיו
 1. מה ילד יום
 1. מה לי ולך
 1. מה לך נרדם
 1. מה לתבן את הבר
 1. מה שהיה הוא שיהיה
 1. מהרסיך ומחרביך ממך יצאו
 1. מומחה לרבים
 1. מורא שמים
 1. מוראה של מלכות
 1. מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם
 1. מושב זקנים
 1. מושב ליצים
 1. מושב לצים
 1. מות וחיים ביד הלשון
 1. מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום
 1. מזויף מתוכו
 1. מזקנים אתבונן
 1. מזרה ישראל יקבצנו
 1. מחוט ועד שרוך נעל
 1. מחיל אל חיל
 1. מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל
 1. מטה לחם
 1. מטוב עד רע
 1. מי בז ליום קטנות?
 1. מי בעל דברים יגש אליהם
 1. מי יאמר זכיתי?
 1. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות
 1. מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה
 1. מי יתן מותי אני תחתיך
 1. מי יתןן כל עם ה' נביאים
 1. מי יתנני במדבר מלון אורחים
 1. מי לה' אלי
 1. מי מריבה
 1. מים קרים על נפש עיפה
 1. מיץ אפים יוציא ריב
 1. מכה אשר לא כתובה בספר התורה
 1. מכסה פשעיו לא יצליח
 1. מלאה הלכתי וריקם השיבני
 1. מלאכת מחשבת
 1. מן הגורן או מן היקב
 1. מנע רגלך מנתיבתם
 1. מנשרים קלו מאריות גברו
 1. מעוות לא יוכל לתקון
 1. מענה רך ישיב חמה
 1. מעשה אשר לא יעשה
 1. מעשה חושב
 1. מפני הרעה נאסף הצדיק
 1. מציל עני מחזק ממנו
 1. מקום המשפט שם הרשע
 1. מקים מעפר דל
 1. מקצר רוח ומעבדה קשה
 1. מקצת היום ככולו
 1. מראה מקום היא לו
 1. מרוב שיחי וכעסי דברתי
 1. מֵרשעים יֵצֵא רֶשַׁע
 1. מָרַת נָפֶש
 1. משכני אחריך נרוצה
 1. משל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים
 1. מתון בדין
 1. מתי אעשה גם אנוכי לביתי
 1. מתן בסתר
 1. מתק שפתיים יסיף לקח
 1. מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית
 1. נוטל חלק בראש
 1. נושא בעל
 1. נותן לו שכרו משלם
 1. נותן ליעף כח
 1. נזיד עדשים
 1. נכמרו רחמיו
 1. נמנו וגמרו
 1. נעים זמירות ישראל
 1. נעשה כאומר לו
 1. נפל אשת בל חזו שמש
 1. נפלאות ממני ולא אדע
 1. נפלה עטרת ראשנו
 1. נפש רעבה כל מר מתוק
 1. נצח ישראל לא יְשַׁקֵר
 1. נצר תאנה יאכל פריה
 1. נקרא לנערה ונשאל את פיה
 1. סגר עליהם המדבר
 1. סובב סבב הולך הרוח
 1. סייג לתורה
 1. סלסלה ותרוממך
 1. סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים
 1. סמר מפחדך בשרי
 1. ספג מכות
 1. סר צלם מעליהם
 1. סרי סוררים
 1. סתם משנה
 1. סתרי נדחים נודד אל תגלי
 1. עבד עבדים יהיה לאחיו
 1. עבר לפני התבה
 1. עגמה נפשי לאביון
 1. עד אפס מקום
 1. עד אשר דק לעפר
 1. עד אשר יצא מאפכם
 1. עד בוש
 1. עד בלי ירח
 1. עד חורמה
 1. עד יעבור זעם
 1. עד לב השמים
 1. עד מקום שידו מגעת
 1. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים
 1. עד סוף כל הדורות
 1. עוד היום גדול
 1. עוד מעט וסקלוני
 1. עולות בקנה אחד
 1. עולם מלא
 1. עומד אחר כותלנו
 1. עוף השמים יוליך את הקול
 1. עוצו עצה ותופר
 1. עז כנמר
 1. עזה כמות אהבה
 1. עטרת זקנים בני בנים
 1. עטרת תפארת שיבה
 1. עין טובה
 1. עיר ואם בישראל
 1. עיר שחוברה לה יחד
 1. על אלה אני בוכיה
 1. על כורחך אתה נוצר / נולד
 1. על כנפי נשרים
 1. על לא חמס בכפי
 1. על מנת לקבל פרס
 1. על מקומו יבוא בשלום
 1. עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה
 1. עם לבדד ישכון
 1. עם נבל ולא חכם
 1. עם קשה עורף הוא
 1. עמך עמי ואלהיך אלהי
 1. ענוי הדין
 1. עצלה תפיל תרדמה
 1. עצם מעצמי ובשר מבשרי
 1. עצמי ובשרי אתה
 1. עצמך וּבְשָׂרך אנחנו
 1. ערב רב
 1. עשה האלהים האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים
 1. עֲשִׂי הַטוב בְעֵינַיִך
 1. עשיתי בְנפשי שֶקר
 1. עת לאהוב ועת לשנוא
 1. עת לדבר
 1. עת מלחמה ועת שלום
 1. פורץ גדר ישכנו נחש
 1. פושע מבטן
 1. פחד אלנהים
 1. פחות משוה פרוטה
 1. פטיש כל הארץ!
 1. פנים אל פנים
 1. פסידא דלא הדר
 1. פרה ראש ולענה
 1. פריעת בעל חוב מצוה
 1. פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית
 1. פת במלח תאכל
 1. פתח פיך לאלם
 1. צאן קדשים
 1. צבת בצבת עשויה
 1. צד שוה
 1. צדיק יסוד עולם
 1. צדיק תמים
 1. צדק משלך ותן לו
 1. צדק צדק תרדוף
 1. צחצוח חרבות
 1. ציר אמונים מרפא
 1. צלח רכב על דבר אמת
 1. צלם אלהים
 1. צלמות ולא סדרים
 1. קבורת חמור יקבר
 1. קבל את דבריו
 1. קבל עליו את הדין
 1. קדש אשה
 1. קול ברמה נשמע
 1. קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה
 1. קול דממה דקה
 1. קורדום לחפור בו
 1. קטנתי
 1. קל כנשר
 1. קלא לא הוי מעשה
 1. קם דינא; הדר דינא
 1. קנאין פוגעין בו
 1. קפץ על המציאה
 1. קץ הימין
 1. קצתי בחיי
 1. קרת רוח
 1. קשה כשאול קנאה
 1. קשה לרצות
 1. קשה עורף
 1. ראה פניך לא פללתי
 1. רב פעלים
 1. רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה
 1. רוח גבוהה
 1. רוח הבריות נוחה הימנו
 1. ריבית אוכלת בהן
 1. רע כאח לי
 1. רשע ערום
 1. שאר רוח
 1. שבע יפול צדיק וקם
 1. שבת אחים גם יחד
 1. שגגת תלמוד עולה זדון
 1. שהדי במרומים
 1. שומו שמים
 1. שומר נפשו ירחק מהם
 1. שונא בצע יאריך ימים
 1. שונא מתנות יחיה
 1. שוקט על שמריו
 1. שורש פורה ראש ולענה
 1. שכינה שרויה ביניהם
 1. שכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה
 1. שלא יהיו בנות ישראל עגונות
 1. שלא על מנת לקבל פרס
 1. שלום על ישראל
 1. שלח את עמי
 1. שלחן מלכים
 1. שם רשעים ירקב
 1. שמנת, עבית, כשית
 1. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך
 1. שמר לי ואשמר לך
 1. שמש בגבעון דום
 1. שן תחת שן
 1. שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר
 1. שתה בצמא את דבריהם
 1. תגרי לוד
 1. תוקע עצמו לדבר הלכה
 1. תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם
 1. תמות נפשי עם פלשתים
 1. תנאי כפול
 1. תפארת בחורים כוחם
 1. תפארת בנים אבותם
 1. תפלת שוא
 1. תשועה ברוב יועץ

ניבים, פתגמים וביטוים[עריכה]

אור[עריכה]

אור גנוז אור התבונה אור זרוע אור לגוים אורה ושמחה אורות הבמה אורות וצללים

אש[עריכה]

אש התמיד אש צולבת אש תופת אש עצורה בעצמותיו אם אש אחזה בלחים, מה יעשו יבשים בא באש ובמים דם ואש ותמרות עשן חוצב להבות אש הנה האש והעצים, ואיה השה לעולה דם ואש ותמרות עשן המטיר עליו אש וגפרית הפסקת אש חומת אש טבילת אש על אש קטנה כאש בעצמותי אין עשן בלי אש

גבורה[עריכה]

אל יתהלל הגיבור בגבורתו גשם גבורה גבורת הלב איזו גיבור- מי שעושה שונאו אוהבו השליך נפשו מנגד עשוי לבלי חת גבורות גשמים מעשה גבורה מפי הגבורה עיטור גבורה

שמן[עריכה]

מסולתו ומשמנו שמן זית זך שמן על גלגלי המהפכה נס פך השמן

נר[עריכה]

נר לרגליו נרו יאיר

פך[עריכה]

פכים קטנים