ויקימילון:תחרויות כתיבה/2016/כללים ותקנון התחרות

מתוך ויקימילון, מיזם רב לשוני ליצירת מילון חופשי שיתופי.
מיזם זה פעיל.ברוכים הבאים
לתחרות כתיבת הערכים
של ויקימילון לשנת תשע״ז


מידע כללי כללים ותקנון התחרות רשימת משתתפים וערכים עזרה החלטות השופטים


הגדרות

 • כתיבת ערכים - הגדרת מילים וביטויים באמצעות "תבנית הערך" הקיימת בוויקימילון.
 • בחירת ערכים - בחירת חמישה ערכים מתוך הרשימה, חתימה לידם כפי שיבואר במבוא לרשימה, ומתן דיווח למזכירי התחרות על סיום הבחירה. הדיווח יכלול את שמות חמשת הערכים שנבחרו.
 • הגשת ערכים - דיווח למזכירי התחרות על סיום הכתיבה של חמשת הערכים לפני מועד סיום התחרות. הדיווח יכלול גם את שמות המקורות המילוניים שבהם הסתייע/ה המתחרה.

כללים ותקנון התחרות

מבוא

 • מיזם ויקימילון הוא מיזם התנדבותי שיתופי. ליוזמיו ולתורמים לו יש מטרה משותפת - יצירת מילון עברי חופשי. על מנת לאפשר את קיומו התקין של המיזם ושל יחסי רעות טובים בין חברי הקהילה, אנו מבקשים להקפיד על רוח טובה ועל כללי ההתנהגות המקובלים במיזם ויקימילון.
 • תחרות זו נועדה להוסיף למיזם ויקימילון ערכים בסיסיים איכותיים, ולמשוך למיזם כותבים נוספים.
 • עובדי עמותת ויקימדיה ישראל ועובדי קרן ויקימדיה העולמית מוזמנים להשתתף בתחרות אך אינם יכולים לזכות בפרסים. מזכירי התחרות אינם מתחרים בה.

בחירת הערכים

 • הערכים הכלולים בתחרות נמצאים ברשימה זו. כל משתתף בתחרות (להלן: מתחרה) יבחר מהרשימה חמישה ערכים שונים, (וביניהם לא יותר מביטוי/צירוף אחד). המתחרה יכתוב את חמשת הערכים (כל ערך בנפרד) אל תוך תבנית הערך.
 • מתחרים המבקשים לכתוב ערכים שאינם מופיעים ברשימה, או לכתוב יותר מחמישה ערכים שברשימה, רשאים לפנות בבקשה למזכירי התחרות. בכל מקרה יוגשו לשיפוט רק אותם חמישה ערכים שייראו למזכירי התחרות כטובים ביותר.
 • בחירת ערך מהרשימה מונעת את בחירתו על־ידי משתתפים אחרים.
 • העריכו את זמנכם בתבונה, והימנעו מבחירת ערכים אם אינכם סבורים שתעמדו בלוחות הזמנים.
 • כדי למנוע התנגשויות עריכה בין מתחרים, הציבו בראש הערך שהינכם עורכים את התבנית {{ערך בתחרות}}. (לחיצה על הקישור תפנה להנחיות מפורטות).

כתיבת הערכים

 • יש לסיים את כתיבת הערכים עד למועד סיום התחרות - 31/12/2016.
 • בכתיבת הערך רשאים הכותבים להיעזר, כמובן, בכל מקור שיראו לנכון. ברם, חשוב להקפיד על זכויות יוצרים בכתיבת הערכים! בפרט, אין להעתיק הגדרות ממילונים מודפסים או מקוונים, ומותר להשתמש בחלקים מהן רק לאחר ניסוח מחדש. ראו בדף ויקימילון:זכויות יוצרים.
כמו־כן, בסעיפים בהם תרצו לצטט מקורות מתאימים (כגון סעיף הגיזרון וסעיף ה"מידע נוסף") הקפידו לציין את המקור בסעיף הסימוכין.
 • שימו לב: ערך שיהיה חשוד בהפרת כללי זכויות היוצרים במיזם לא יוגש לשיפוט, ולא יוכל להישאר בוויקימילון כלשונו.
 • כדי לשלב תמונות בערכים, יש לבחור תמונות להעלאה ממיזם ויקישיתוף בלבד. ניתן להעלות למיזם ויקישיתוף תמונה חדשה ברישיון חופשי.
 • מותר להגיש לתחרות ערכים שנכתבו במשותף על־ידי יותר ממתחרה אחד. (במקרה של זכייה בפרס - סכומו לא ישתנה, והמתחרים יחלקוהו ביניהם כרצונם).

מזכירות התחרות

 • המזכירות תפקח ותבקר שהתחרות תתנהל בהתאם לכללים המקובלים במיזם בכלל, ותקנות התחרות בפרט. כל הפרה של כללים אלו או סטייה מהם תהווה עילה לפסילה מהתחרות ולחסימת האפשרות לעריכה במיזם.
 • המזכירות ממליצה מאוד להשתתף בסדנת העריכה.
 • המזכירות תסייע בהעלאת הערכים, תעודד שיתוף פעולה פורה וביקורת עמיתים מועילה, וכן תסייע במתן תשובות לשאלות המתחרים.
 • המתחרים רשאים לבקש מהמזכירות בקרה מוקדמת טרום-שיפוטית על ההגדרות שנכתבו על-ידיהם. מטרת הבקרה המוקדמת היא טכנית בעיקרה, וכוונתה לוודא אי-פגיעה בזכויות יוצרים, והקפדה על מילוי נאות של "תבנית הערך" בכל סעיפיה הרלבנטיים. גם בתחרות זו, הערכים במילון מוגדרים ונכתבים בתוך תבנית קבועה, (בניגוד למשל לערכים בוויקיפדיה ובמיזמי ויקי אחרים).
 • להכרת התבנית ולצורך השימוש בה, חובה לקרוא בדף ויקימילון:תבנית הערך, וחובה לעיין בערכים שכבר קיימים במיזם (לדוגמה: בירה, גדר, כוכב, מלך, מרק, סם, פרח או צנון). להעמקה נוספת, ניתן למשל, להציץ בלשוניות השיחה של הערכים צנון ומרק כדי להתרשם מהערות שונות שניתנו לשיפור התוצאה הסופית של ההגדרה הכוללת.
 • תיאור כללי של עקרונות המילון תוכלו לראות כאן.
 • התכתובת בין מתחרה לבין המזכירות בנושא "בקרת הערך" תיעשה בלשונית "דף השיחה" של הערך, ומכאן שהיא תהיה שקופה לשופטי התחרות, כמו גם השינויים שיעשה המתחרה בעקבות בקרה זו.
 • דרכי הפנייה אל מזכירי התחרות:
 1. השארת הודעה בדפי השיחה שלהם (לצורך כך, לחצו על הקישור (=לינק) "שיחה" הצמוד לשם המזכירה/ה);
 2. שליחת הודעת דואר אלקטרוני ישירה באמצעות לחיצה על הקישור 'דוא"ל' להלן, המופיע לצד שם המזכיר/ה.
 3. לחיצה על הקישור להלן של שם המשתמש (של המזכיר/ה) תפנה לדף המשתמש של המזכיר/ה. בדף שייפתח יש ללחוץ על הקישור 'שליחת דוא"ל למשתמש', המופיע בתפריט שבשוליים הימניים. (התוצאה זהה לסעיף הקודם).
פרטי מזכירי התחרות הם:
דפנה – שם משתמש: Dafnaco (שיחה) , דוא״ל
דני – שם משתמש: Outcyber (שיחה) , דוא״ל

שיפוט הערכים בתחרות

חבר השופטים

 • גב' רונית גדיש – המזכירה המדעית של האקדמיה ללשון העברית, כלת פרס ראש־הממשלה ללשון העברית ע"ש א' בן־יהודה - תשע״ה
 • גב' רות אלמגור־רמון - יועצת הלשון של רשות השידור, כלת פרס ראש־הממשלה ללשון העברית ע"ש א' בן־יהודה - תשע"ד
 • ד"ר תמר עילם־גינדין - בלשנית
 • יורם טהרלב - משורר, פיזמונאי, סופר וסטנדאפיסט
 • משתמש:גיא - זוכה תחרות ויקימילון תשע"ו


קריטריונים לשיפוט

1. עבודה על פי תבנית הערך, ובפרט מילוי הסעיפים הנדרשים:


2. עושר הערך ומידע מילוני נוסף שהוא מעניק לקורא:

 • תרגום לשפות נוספות;
 • מידע לשוני המתאים לסעיף "מידע נוסף". למשל: שגיאות נפוצות בציבור (ראו לדוגמה עוגה), הערות דקדוקיות (ראו: עגבניה, כדור) או הרחבות רלוונטיות (חמל);
 • תמונות מתאימות המעשירות את הערך. אפשר להוסיף לכל היותר תמונה אחת לכל הגדרה, ובתנאי שהיא תורמת להבנת הערך.
הערות:
 • כל המוסיף גורע: יש להימנע ממידע שאינו נחוץ ומעמיס על הקורא. הדבר עלול להפחית ניקוד.
 • השופטים לא יתחשבו בסעיף הגיזרון בניקוד הערך. ברם, כדאי לכתוב את סעיף הגיזרון. התעמקות בגיזרון צפויה לשפר את הבנת הסעיפים האחרים שבערך, וכתיבתו תעניק לקורא תמונה ברורה ומקיפה יותר.


3. סגנון כתיבה וניסוח. כתבו את הערך בעברית תקינה, ובניסוח בהיר ופשוט.


4. אמינות. הביאו מקורות ואסמכתאות לטענות המובאות בערך. ככלל, אין צורך להביא מקורות עבור ההגדרות שבערך.