לדלג לתוכן

ויקימילון:שורשים

מתוך ויקימילון, מיזם רב לשוני ליצירת מילון חופשי שיתופי.

כללי

[עריכה]

הגדרות

[עריכה]
 • שורש תנייני: זהו שורש שנגזר משם, ואחד או יותר מהעיצורים שלו היה מוספית בשם המקורי.
 • שורש גזור שם: זהו כל שורש גזור אחר, בין ממילה עברית ובין מלועזית.
 • שורשים הומונימיים: במקרה של שורש בעל כמה הוראות שאין ביניהן קשר סמנטי, או שהקשר האטימולוגי ביניהן אינו ודאי, ייחשבו ההוראות השונות כשורשים עצמאיים שווי אותיות אך שוני משמעות (הומונימיים).

עקרונות כלליים

[עריכה]
 • תנאי סף: התנאי הבסיסי לייצוג שורש בוויקימילון, הוא שמשויך אליו פועל אחד או שני שמות לפחות. שורשים שאינם עונים על תנאי זה לא יזכו לייצוג, גם אם מבחינה היסטורית מקורם פועלי (כמו השורש מ־נ־ח במילה מִנְחָה ת־נ־ן במילה תנין).
 • שיוך מילים לשורש: מילה תשויך לשורש אם היא נגזרה ממנו או אם הוא נגזר ממנה, ורק אם ידועה עובדה זו בוודאות או בסבירות גבוהה. בהתאם לכלל זה, שם שנגזר ממנו שורש תנייני ישויך הן לשורש הבסיס והן לשורש הגזור.
 • דפי השורשים: כל שורש יזכה לערך נפרד. דף השורש יכיל את התוכן הבא:
  • ציון הגזרה או הגזרות שהשורש משתייך אליהן.
  • טבלת נטיות הפעלים של השורש, אם נגזרו ממנו פעלים.
  • סעיפים נוספים הרלוונטיים לכל המילים הגזורות מהשורש (כגון סעיף מקור).
 • עקרונות מיוחדים לשורשים הומונימיים:
  • דף פיצול שורשים: בנוסף לאמור לעיל, לכל קבוצה של שורשים הומונימיים יהיה דף נוסף, שיכלול את רשימת השורשים שבקבוצה ותיאור קצר של הוראותיהם השונות. הדף נועד לרכז את השורשים שבקבוצה ולאפשר ניווט נוח ביניהם, ואין לו משמעות מבחינה לשונית.
  • סדר השורשים: יש חשיבות לסדר השורשים בקבוצה ואין לקבוע אותו באופן שרירותי. לרוב יסודרו השורשים לפי שכיחותם. אם אין הבדל משמעותי בשכיחות יש מקום לערב קריטריונים אחרים כגון סדר ההתפתחות ההיסטורי (אם יש קשר אטימולוגי).

שמות השורשים

[עריכה]
 • כל אזכור של שמות השורשים יהיה בצורה פ־ע־ל, או פ־ע־ל אות בשורשים הומונימיים.
 • אותיות מנצפ"ך בלמ"ד הפועל תיכתבנה בצורתן הסופית (ה־ל־ך ולא ה־ל־כ).
 • למ"ד הפועל בשורשים מגזרת נחי ל"י/ה תיכתב כה"א. למ"ד הפועל ה"א בשורש מגזרת השלמים תנוקד במפיק (שורשי ג"ן כת"ם).
 • שי"ן ימנית ושמאלית יסומנו בניקוד מבחין.

מילים משויכות

[עריכה]
 • השורש (או השורשים) שאליו משויכת המילה יצוין בסעיף המתאים בניתוח הדקדוקי של הערך.
 • אם השיוך אינו ודאי, תצוין עובדה זו באמצעות סימן שאלה בסוגריים לצד השורש.
 • כשישנה מחלוקת על השורש (למשל, בין אתר "מאגרים" של המילון ההיסטורי ובין מקור אחר), יש לציין את כל השורשים המוצעים, ולהוסיף הערת שוליים.
 • אם השורש הוא תנייני או גזור ממילה לועזית, יצוין פרט זה בשם המקורי בלבד, באמצעות הסימון "תנייני" או "גזור שם" בסוגריים לצד השורש. בשורשים אחרים גזורי שם לא יהיה כל ציון מיוחד.

יישום

[עריכה]

דפי שורשים ודפי פיצול שורשים

[עריכה]
 • דפי השורשים ייושמו כקטגוריות, כדי לקבץ ביחד את כל המילים המשויכות לשורש. שמות הקטגוריות יהיו בצורה קטגוריה:פעל (שורש), או קטגוריה:פעל אות (שורש) בשורשים הומונימיים. את טבלת הנטיות יש ליצור באמצעות תבנית {{נטיות פעלים}}.
 • דפי פיצול השורשים ייושמו גם הם כקטגוריות ושמם יהיה באותה צורה. יש ליצור את הקטגוריה באמצעות תבנית {{פיצול שורשים}}, עיינו שם לפרטים.
 • השורשים בשמות הקטגוריות יהיו בהתאם לכללים המפורטים למעלה בסעיף "שמות השורשים". בנוסף יפנו הצורות שאינן תואמות את הכללים אל הצורה הנכונה, כך למשל קטגוריה:שרף (שורש) וקטגוריה:שרפ (שורש) יפנו שתיהן לקטגוריה:שׂרפ (שורש). בקטגוריות השורשים עצמן יש להשתמש בתבנית {{פירוש נוסף}} במידת הצורך.
 • כדי לאפשר סידור אלפביתי של השורשים, ישויכו קטגוריות השורשים שאינם הומונימיים וקטגוריות פיצול השורשים לקטגוריית האות המתאימה להם, לפי פ"א הפועל. כך לדוגמה, קטגוריה:הלכ (שורש) תשויך לקטגוריה:ה (שורשים). קטגוריות השורשים ההומונימיים ישויכו לקטגוריית פיצול השורשים המתאימה להם.

מילים משויכות

[עריכה]
 • שיוך מילה לשורש יבוצע אך ורק באמצעות תבנית {{שורש}}. אין לשייך ערכים ישירות לקטגוריות השורשים. התבנית תגרום להצגת טבלת הנטיות של השורש (אם זו קיימת) בתוך הערך, וכן לשיוך הערך לקטגוריית השורש המתאימה לו. מילים המשויכות לשורש הומונימי ישויכו בעקיפין גם לקטגוריית פיצול השורשים המתאימה.
 • כל המילים שאינן משויכות לשורש ישויכו לקטגוריה:מילים עלומות שורש.

שורשים הומונימיים - תחזוקה

[עריכה]
 • ניתן להשתמש בתבנית {{לפיצול}} לסימון שורש המיועד לפיצול להומונימים. התבנית {{לפיצול מחדש}}, לעומת זאת, מיועדת לשורשים מפוצלים שיש לפצלם מחדש או לבטל את פיצולם. יש להציב תבניות אלה בין תגי <noinclude> ו-</noinclude>, כדי למנוע את הכללתם בדפים אחרים. דפי שורשים שאחת מהתבניות האלה הוכללה בהם ישויכו אוטומטית לקטגוריית התחזוקה קטגוריה:דפי שורשים לפיצול או קטגוריה:דפי שורשים לפיצול מחדש, בהתאמה.
 • בכל פעולה של פיצול, ביטול של פיצול או כל שינוי אחר יש לקחת בחשבון שעשויה להיות לכך השפעה על ערכים רבים. באחריות מבצע השינוי לעדכן בהתאם את כל הערכים האלה, או להודיע על הצורך בכך בדף השיחה של קטגוריית פיצול השורשים. בנוסף, מומלץ לערוך דיון מקדים לפני כל פיצול שאינו טריוויאלי או שלכותב יש ספק באשר לאופן הפיצול הרצוי (כגון סדר ההוראות וכו'), בייחוד אם כבר קיימים ערכים המשויכים לשורש המועמד לפיצול.
 • רשימה של קטגוריות פיצול השורשים תמצאו בקטגוריה:שורשים הומונימיים.

תבניות קוד

[עריכה]

שורש רגיל

[עריכה]

לדוגמה, א־ה־ב:

{{ניתוח דקדוקי לשורש|
...
}}
השורה א-ה-ב הוא שורש מגזרת...

==נטיות הפעלים==
{{נטיות פעלים|
...
}}
<noinclude>
[[קטגוריה:אהב (שורש)|*]]
</noinclude>
{{:אהב (שורש)}}
<noinclude>
[[קטגוריה:א (שורשים)]]
</noinclude>

שורש הומונימי

[עריכה]

לדוגמה, א־ב־ק, המתפצל ל-א־ב־ק א, א־ב־ק ב:

{{פיצול שורשים
|שורש=אבק
|שורש מוצג=א־ב־ק
|תיאור1=...
|תיאור2=...
}}
<noinclude>
[[קטגוריה:אבק (שורש)|*]]
</noinclude>
{{:אבק (שורש)}}
<noinclude>
[[קטגוריה:א (שורשים)]]
</noinclude>
{{ניתוח דקדוקי לשורש|
...
}}
השורש {{שרש3|א|ב|ק|א}} הוא שורש מגזרת...
===נטיות הפעלים===
{{נטיות פעלים|
...
}}
<noinclude>
[[קטגוריה:אבק א (שורש)|*]]
</noinclude>
{{:אבק א (שורש)}}

<noinclude>
[[קטגוריה:אבק (שורש)]]
</noinclude>