נספח:אגרון/מורפולוגיה של הצמח

מתוך ויקימילון, מיזם רב לשוני ליצירת מילון חופשי שיתופי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
 • אבקה
  • צרפתית: pollen
 • אבקית
  • צרפתית: pollinies; masses polliniques
 • אבקן
  • צרפתית: étamine
 • אבקן סרק
  • צרפתית: staminode
 • אברי קיימא
  • צרפתית: propagule; diaspore; propagine
 • אגוז
  • צרפתית: noix
 • אגוזית
  • צרפתית: nucule
 • אוגן הכותרת
  • צרפתית: branche maîtresse
 • אוּנה
  • צרפתית: lobe
 • אטום חשיפה
  • צרפתית: cal
 • אי בקיעות
  • צרפתית: indéhiscence
 • אי סטיפות; אי בקיעות
  • צרפתית: indéhiscence
 • אל שוקיקי
  • צרפתית: sessile
 • אנדוספרם
  • צרפתית: endosperme
 • אנדוספרם משני
  • צרפתית: endospermesecondaire
 • אנדוספרם ראשוני
  • צרפתית: endosperme primaire
 • אפיגיני ; צמוד לשחלה
  • צרפתית: épigyne
 • אפידרמיס; ה"עור" של הצמח
  • צרפתית: épiderme
 • אפיקוטיל
  • צרפתית: axe épicotylé
 • אפץ
  • צרפתית: galle
 • אצטרובל
  • צרפתית: cône
 • אקסוקארפ
  • צרפתית: exocarpe
 • ארכגוניום; ארכגון
  • צרפתית: archégone
 • אשבול
  • צרפתית: spadice
 • אשון
  • צרפתית: rigide
 • אשכול
  • צרפתית: grappe; racème
 • אשכול סוכך
  • צרפתית: corymbe
 • אשל הביצית; עוקץ הזרע
  • צרפתית: funicule
 • אשפית הזרע
  • צרפתית: vésicule séminale
 • בבסיס הצמח
  • צרפתית: basilaire
 • בועה
  • צרפתית: vésicule
 • ביב שרף
  • צרפתית: canal résinifère
 • ביצית
  • צרפתית: ovule
 • בית גלעין
  • צרפתית: drupe
 • בלוט
  • צרפתית: gland
 • בן כלאים; מוכלא
  • צרפתית: hybride
 • בן שיח
  • צרפתית: arbuste nain
 • בעל אונות
  • צרפתית: lobé
 • בעל אשבול
  • צרפתית: spiciflore
 • בעל גביע אחוי
  • צרפתית: gamosépale
 • בעל גבעול
  • צרפתית: caulescent
 • בעל ניצב ; בעל פטוטרת
  • צרפתית: pédiculé
 • בעל עוקצים
  • צרפתית: cuspidé
 • בעל פרחים דו מיניים וחד מיניים כאחד
  • צרפתית: polygame
 • בעל פרחים מִתחליים
  • צרפתית: spathiflore
 • בעל פריחה חד פעמית; מונוקארפי
  • צרפתית: monocarpien; monocarpique
 • בעל קרקפת
  • צרפתית: capité
 • בעל שלפוחית
  • צרפתית: utriculeux
 • בצל
  • צרפתית: bulbe; bulbe à floraison; oignon à fleurs
 • בצלצול
  • צרפתית: caïeu
 • בצלצול
  • צרפתית: bulbille
 • בשרני
  • צרפתית: plante grasse / succulente
 • גאופיט
  • צרפתית: géophyte
 • גביע
  • צרפתית: calice
 • גביעון
  • צרפתית: calicule
 • גביעון
  • צרפתית: cupule
 • גבעול
  • צרפתית: tige
 • גבעול
  • צרפתית: hampe
 • גבעול מעוצה
  • צרפתית: tige ligneuse
 • גבעולי
  • צרפתית: caulinaire
 • גבשושי
  • צרפתית: papilleux
 • גבשושית
  • צרפתית: papille
 • גדל בין סלעים
  • צרפתית: saxicole
 • גזע בלתי מסתעף
  • צרפתית: stipe
 • גידול בשרי
  • צרפתית: caroncule
 • גינופור
  • צרפתית: gynophore
 • גלד
  • צרפתית: écaille
 • גלדני
  • צרפתית: squameux
 • גלומה
  • צרפתית: glumelle
 • גלעין
  • צרפתית: pépin
 • גלעינית; גלעינון
  • צרפתית: drupéole
 • גמטופיט
  • צרפתית: gamétophyte
 • גרגיר
  • צרפתית: caryopse
 • גרגיר
  • צרפתית: nasturce
 • גריגה; יער שיחים
  • צרפתית: maquis
 • גרעין
  • צרפתית: pépon
 • גרעין השחלה
  • צרפתית: nucelle
 • דבקית
  • צרפתית: gluten
 • דבשי
  • צרפתית: mellifère
 • דו פסיגי
  • צרפתית: dicotylédone
 • דו אונתי
  • צרפתית: bilobé
 • דו ביתי
  • צרפתית: dioïque
 • דו זרעון
  • צרפתית: diachaine; diakène
 • דו טורי
  • צרפתית: distique
 • דו מיני
  • צרפתית: hermaphrodite
 • דו מיני
  • צרפתית: hermaphrodite
 • דו נוצי
  • צרפתית: bipenné
 • דו פרחי
  • צרפתית: biflore
 • דו צורתי
  • צרפתית: dimorphe
 • דו צורתיות
  • צרפתית: dimorphisme
 • דו שנתי
  • צרפתית: bisannuel
 • דו שפתי
  • צרפתית: bilabié
 • דו תאי
  • צרפתית: biloculaire
 • דו תפרחתי
  • צרפתית: bipare
 • דופן הפרי
  • צרפתית: péricarpe
 • דוּר
  • צרפתית: verticille
 • דוּרי
  • צרפתית: verticillé
 • דיחוס
  • צרפתית: fasciation
 • דיכוגמיה
  • צרפתית: dichogamie
 • דלתני; בצורת דלתה
  • צרפתית: deltoïde
 • דמוי ביצה; סגלגל
  • צרפתית: ovoïde
 • דמוי חפה
  • צרפתית: bractéal
 • דמוי חרב
  • צרפתית: ensiforme
 • דמוי חרמש
  • צרפתית: falciforme
 • דמוי כליה
  • צרפתית: réniforme
 • דמוי נוצה
  • צרפתית: penniforme
 • דמוי עלה
  • צרפתית: foliacé
 • דמוי עלה גביע
  • צרפתית: sépaloïde
 • דמוי עלה כותרת
  • צרפתית: pétaloïde
 • דמוי פעמון
  • צרפתית: campanulé
 • דמוי צינה
  • צרפתית: pelté
 • דמוי קוּר
  • צרפתית: aranéeux
 • דמוי שיבולת
  • צרפתית: spiciforme
 • דפני
  • צרפתית: pariétal
 • דרבן
  • צרפתית: éperon
 • דרבן (להבדיל מקוץ)
  • צרפתית: aiguillon
 • האבקה
  • צרפתית: pollinisation
 • הטרוסטיליה
  • צרפתית: hétérostylie
 • היפוקוטיל
  • צרפתית: hypocotyle; axe hypocotylé
 • הלקט
  • צרפתית: capsule
 • הלקט נבגים; אנטרידיום, אנטריד
  • צרפתית: anthéridie
 • המיקריפטופיט
  • צרפתית: hémicryptophyte
 • הנצה
  • צרפתית: débourrement
 • הסתעפות; התפצלות
  • צרפתית: ramification
 • הרקוגמיה
  • צרפתית: hercogamie
 • התאקלמות
  • צרפתית: naturalisation
 • התמזגות
  • צרפתית: coalescence
 • התעבות משנית
  • צרפתית: croissance secondaire
 • התפצלות לשניים
  • צרפתית: dichotomie
 • זג
  • צרפתית: pruine
 • זוגי
  • צרפתית: didyme
 • זיפני
  • צרפתית: velu
 • זיפני
  • צרפתית: hispide
 • זיר
  • צרפתית: style
 • זיר בפרח
  • צרפתית: filet; filament
 • זרד
  • צרפתית: rameau
 • זרודת
  • צרפתית: ramille
 • זרע
  • צרפתית: graine
 • זרעון
  • צרפתית: akène; achène; achaine
 • חד ביתי
  • צרפתית: monoïque
 • חד זוויגי
  • צרפתית: unisexué
 • חד לשכי
  • צרפתית: uniloculaire
 • חד מיני
  • צרפתית: dicline
 • חד צדי
  • צרפתית: unilatéral
 • חד שנתי
  • צרפתית: annuelle
 • חדיד
  • צרפתית: lancéolé
 • חוד
  • צרפתית: apex; mucron; pointe
 • חומצי
  • צרפתית: acide (sol)
 • חותלת
  • צרפתית: coléoptile
 • חי על עלים
  • צרפתית: épiphylle
 • חַימַק; ספרופיט
  • צרפתית: saprophyte
 • חיק העלה
  • צרפתית: point d’attache; aisselle de feuille
 • חלבון
  • צרפתית: albumen
 • חלל
  • צרפתית: méat
 • חפה
  • צרפתית: bractée
 • חפית
  • צרפתית: bractéole
 • חפית הנבט
  • צרפתית: endoblaste
 • חפית הקליפה; אנדוקארפ
  • צרפתית: endocarpe
 • חפית זרע; אנדוספרם
  • צרפתית: endosperme; albumen
 • חצוי
  • צרפתית: bifide
 • חצוי; התפצלות לשניים
  • צרפתית: dichotomie
 • חרוז; מושתל
  • צרפתית: perfolié
 • חרוץ
  • צרפתית: canaliculé
 • חרוק
  • צרפתית: crénelé
 • חשוף זרע
  • צרפתית: gymnosperme
 • טבעתי
  • צרפתית: orbiculaire
 • טחביים
  • צרפתית: bryophytes
 • טפיל
  • צרפתית: parasite
 • טפיל למחצה
  • צרפתית: semi parasite
 • טפל
  • צרפתית: adventif; cynomoir
 • טרוּז; חדיד
  • צרפתית: lancéolé
 • טרופופיט
  • צרפתית: tropophyte
 • טרָף
  • צרפתית: limbe des feuilles; lame
 • יבלית
  • צרפתית: cynodon
 • יונקות
  • צרפתית: poils absorbants
 • יער שיחים
  • צרפתית: maquis
 • כוכבי
  • צרפתית: étoilé
 • כותרת
  • צרפתית: corolle
 • כותרת פרפרנית
  • צרפתית: corolle papilionacée
 • כידוני
  • צרפתית: sagitté
 • כיפת השורש
  • צרפתית: coiffe
 • כלורופיל
  • צרפתית: chlorophylle
 • כלל האבקנים
  • צרפתית: androcée
 • כמישה
  • צרפתית: marcescence
 • כמש
  • צרפתית: marcescent
 • כָנוּנית
  • צרפתית: organite
 • כנף
  • צרפתית: aile
 • כנפית
  • צרפתית: samare; fruit ailé
 • כפתור
  • צרפתית: bouton à fleurs / floral
 • כָּשוּת
  • צרפתית: pubescent
 • כתם
  • צרפתית: macule
 • לא נשיר
  • צרפתית: persistant
 • לא סטיף
  • צרפתית: indéhiscent
 • לאקלם
  • צרפתית: naturaliser
 • לבוב
  • צרפתית: cordé
 • לבוב
  • צרפתית: cordiforme
 • לופת העלה
  • צרפתית: amplexicaule
 • לעטוף
  • צרפתית: engainer
 • לשונית
  • צרפתית: ligule
 • מאבק
  • צרפתית: anthère
 • מאוגד
  • צרפתית: fasciculé
 • מאוגד בשתי חבילות
  • צרפתית: diadelphe
 • מאולם זירים
  • צרפתית: polyadelphe
 • מאונקל
  • צרפתית: unciné
 • מאוצבע
  • צרפתית: palmé
 • מבותר
  • צרפתית: incisé
 • מגה ספורנגיום
  • צרפתית: méga sporange
 • מגהגמטופיט
  • צרפתית: mégagamétophyte; gamétophyte femelle
 • מגהספורה
  • צרפתית: mégaspore
 • מגורה
  • צרפתית: cellule
 • מגורה
  • צרפתית: loge
 • מוהל
  • צרפתית: sève
 • מוכלא
  • צרפתית: hybride
 • מוץ
  • צרפתית: glume; paillette
 • מושתל
  • צרפתית: perfolié
 • מזופיט
  • צרפתית: mésophyte
 • מזופיל
  • צרפתית: mésophylle
 • מזוקארפ
  • צרפתית: cellules transversales; mésocarpe
 • מזוקן
  • צרפתית: aristé
 • מחודד
  • צרפתית: acuminé
 • מחונת; מכודן
  • צרפתית: hasté
 • מחוצן
  • צרפתית: extrorse
 • מחורץ
  • צרפתית: lacinié
 • מחטני
  • צרפתית: aciculaire
 • מחיצה
  • צרפתית: cloison
 • מחפש מים; סופגני
  • צרפתית: hydrophile
 • מטפס
  • צרפתית: grimpant; liane; volubile
 • מטפס; אפיפיט
  • צרפתית: épiphyte; aérophyte
 • מיצה; מפרק
  • צרפתית: nœud
 • מיקרוגמטופיט
  • צרפתית: micro gamétophyte
 • מיקרוספורה
  • צרפתית: androspore; microspore
 • מיקרוספורנגיום
  • צרפתית: micro sporange
 • מַכבד
  • צרפתית: thyrse
 • מַ‏כְבֵּ‏ר
  • צרפתית: panicule
 • מלחני; הלופיט
  • צרפתית: halophyte; plante halophile
 • מלען
  • צרפתית: barbe; arête
 • מנבג; ספורנגיום
  • צרפתית: sporange
 • מנגרוב
  • צרפתית: rhizophore
 • מנוצה
  • צרפתית: penné
 • מנוצה פרד
  • צרפתית: imparipenné
 • מעוּט פריחה
  • צרפתית: pauciflore
 • מעויני
  • צרפתית: rhombique
 • מעולעל
  • צרפתית: foliolé
 • מעוצה
  • צרפתית: ligneux
 • מעוקצת
  • צרפתית: pédicellé
 • מעטף
  • צרפתית: engainant
 • מעטפית
  • צרפתית: involucelle
 • מעטפת
  • צרפתית: involucre
 • מערך העורקים
  • צרפתית: nervation
 • מפוקס; כָּשוּת
  • צרפתית: pubescent
 • מפורץ
  • צרפתית: échancré; émarginé
 • מפושק
  • צרפתית: palmiséqué
 • מפרקת
  • צרפתית: légume lomentacé
 • מפרש
  • צרפתית: étendard
 • מצולב
  • צרפתית: décussé
 • מצולע
  • צרפתית: côtelé
 • מצעית
  • צרפתית: réceptacle
 • מקדים בנקבותו
  • צרפתית: protogyne
 • מקדים לנשור
  • צרפתית: fugace
 • מקור
  • צרפתית: bec
 • מרבה פרחים
  • צרפתית: multiflore
 • מריסטמה אפיקלית
  • צרפתית: méristème apical / terminal
 • מריסטמה לטראלית
  • צרפתית: méristème latéral
 • משולשל
  • צרפתית: pendant
 • משונן
  • צרפתית: denté
 • משופע אוּניות
  • צרפתית: lobulé
 • משרבב
  • צרפתית: décurrent
 • משתרג
  • צרפתית: sarmenteux
 • מִתחָל
  • צרפתית: spathe
 • מתלכד
  • צרפתית: connivent
 • מתפצל לשניים
  • צרפתית: dichotomique
 • נבג
  • צרפתית: prothalle
 • נבג חוץ
  • צרפתית: sporidie
 • נבט
  • צרפתית: semis; plant de semis
 • נושא פרחים
  • צרפתית: florifère
 • נושא פרי
  • צרפתית: fructifère; carpophore
 • נזקף
  • צרפתית: fastigié
 • נחשון
  • צרפתית: tube pollinique
 • ניזון מעצמו
  • צרפתית: autothrophe
 • נימי
  • צרפתית: filiforme
 • ניצן
  • צרפתית: œil; bourgeon; bouton à fleurs; bouton floral
 • ניצן חיקי
  • צרפתית: bourgeon axiliaire
 • ניצן ראשי
  • צרפתית: bourgeon terminal
 • ניצן תת קרקעי
  • צרפתית: turion
 • נצר
  • צרפתית: pousse; rejet
 • נקבות מוטרמת; פרוטוגיניה
  • צרפתית: protogynie
 • נשיר
  • צרפתית: caduc
 • סב זרעון
  • צרפתית: périsperme
 • סביבת השורשים
  • צרפתית: rhizosphère
 • סגלגל
  • צרפתית: ovoïde
 • סובב על צירו
  • צרפתית: pivotant
 • סוג; מין
  • צרפתית: genre
 • סוֹכך
  • צרפתית: ombelle
 • סוכך פשוט
  • צרפתית: ombelle simple
 • סוככון
  • צרפתית: ombellule
 • סטיף
  • צרפתית: déhiscent
 • סטיפות
  • צרפתית: déhiscence
 • ספורה; נבג
  • צרפתית: spore
 • ספורופיט
  • צרפתית: sporophyte
 • ספורופיל
  • צרפתית: sporophylle
 • ספלול ; גביעון
  • צרפתית: cupule
 • ספרמפיט, ספרמטופיט
  • צרפתית: spermatophyte; spermaphyte; plante supérieure
 • סקלרנכימה
  • צרפתית: sclérenchyme
 • עגול; טבעתי
  • צרפתית: orbiculaire
 • עדשית
  • צרפתית: lenticelle
 • עובר
  • צרפתית: embryon; germe; plantule
 • עוקץ
  • צרפתית: pédoncule; cuspide; queue
 • עוקץ הזרע
  • צרפתית: funicule
 • עוקץ הפרח
  • צרפתית: pédicelle; tige florale
 • עוקץ הפרי
  • צרפתית: pédoncule du fruit; pédicelle
 • עוקץ התפרחת
  • צרפתית: pédoncule
 • עורק
  • צרפתית: nervure
 • עורק משנה
  • צרפתית: nervure secondaire
 • עטור ריסים
  • צרפתית: cilié
 • עטי
  • צרפתית: gaine
 • עטיף
  • צרפתית: périanthe
 • עטיף אבקנים
  • צרפתית: périgyne
 • עטיף האשכול
  • צרפתית: spathe; involucre de certaines fleurs
 • עיי; צומח בפסולת
  • צרפתית: rudéral
 • על גבעול
  • צרפתית: stipité
 • על קרקעי
  • צרפתית: épigé
 • עלה
  • צרפתית: feuille
 • עלה גביע
  • צרפתית: sépale
 • עלה גזור
  • צרפתית: feuille sectionnée
 • עלה גזור/ מחולק
  • צרפתית: feuille pennée
 • עלה דמוי אזמל/ אזמלני
  • צרפתית: feuille lancéolée
 • עלה דמוי ביצה
  • צרפתית: feuille ovoïde
 • עלה דמוי חץ
  • צרפתית: feuille hastée
 • עלה דמוי כליה
  • צרפתית: feuille réniforme
 • עלה דמוי לב
  • צרפתית: feuille cordée
 • עלה דמוי מרית
  • צרפתית: feuillée spatulée
 • עלה דמוי סרגל
  • צרפתית: feuille linéaire
 • עלה דמוי תריס
  • צרפתית: feuille peltée
 • עלה הפריון
  • צרפתית: carpelle
 • עלה חרוק
  • צרפתית: feuille crénelée
 • עלה יושב
  • צרפתית: feuille sessile
 • עלה כותרת ; עלעל הכותרת
  • צרפתית: pétale
 • עלה כפנן
  • צרפתית: feuille palmée
 • עלה לוואי
  • צרפתית: stipule
 • עלה מאונה
  • צרפתית: feuille lobée
 • עלה מורכב
  • צרפתית: feuille composée
 • עלה מורכב מנוצה
  • צרפתית: feuille imparipennée
 • עלה מורכב מנוצה
  • צרפתית: feuille paripennée
 • עלה מנוצה
  • צרפתית: feuille pennée
 • עלה מנוצה פעמיים
  • צרפתית: feuille bipennée
 • עלה מפורץ
  • צרפתית: feuille échancrée/ émarginée
 • עלה משונן
  • צרפתית: feuille dentée/ dentelée
 • עלה סורח
  • צרפתית: feuille décurrente
 • עלה עגול
  • צרפתית: feuille arrondie
 • עלה עטיף
  • צרפתית: feuille involucrate; enveloppe
 • עלה פשוט
  • צרפתית: feuille simple
 • עלה שחלה /שחליל
  • צרפתית: carpelle
 • עלה תלתני
  • צרפתית: feuille trifoliée
 • עלה תמים
  • צרפתית: feuille entière
 • עלי
  • צרפתית: pistil; gynécée
 • עלי
  • צרפתית: supère
 • עלי גביע
  • צרפתית: sépales
 • עלים בודדים
  • צרפתית: feuilles solitaires
 • עלים דוּריים
  • צרפתית: feuilles verticillées
 • עלים מסורגים
  • צרפתית: feuilles alternes
 • עלים מקורטמים
  • צרפתית: feuilles tronquées
 • עלים מרוכבים
  • צרפתית: feuilles composées
 • עלים נגדיים
  • צרפתית: feuilles opposées
 • עלים פשוטים
  • צרפתית: feuilles simples
 • עלים תותביים
  • צרפתית: feuilles sessiles
 • עלעל
  • צרפתית: foliole
 • עלעל הגביע
  • צרפתית: sépale
 • עלעל הכותרת
  • צרפתית: pétale
 • עמוד העלי; זיר
  • צרפתית: style
 • ענבה
  • צרפתית: baie
 • ענף מדוחס
  • צרפתית: fascié
 • עפץ; אפץ
  • צרפתית: galle
 • עץ
  • צרפתית: arbre
 • עצה
  • צרפתית: bois; xylème
 • עצה משנית
  • צרפתית: xylème secondaire
 • עצה ראשונית
  • צרפתית: xylème primaire
 • עצי
  • צרפתית: ligneux
 • עקר
  • צרפתית: stérile
 • עשב
  • צרפתית: herbe
 • עשב שוטה
  • צרפתית: plante adventice
 • עשבוני
  • צרפתית: herbacé
 • פגה
  • צרפתית: sycone
 • פטוטרת
  • צרפתית: pétiole; pédicule
 • פטרייה
  • צרפתית: oreillette
 • פיונית
  • צרפתית: stomate
 • פילוד
  • צרפתית: phyllode
 • פילוקלד
  • צרפתית: phylloclade
 • פיף
  • צרפתית: fimbria
 • פיפי
  • צרפתית: fimbrié
 • פלוּמה
  • צרפתית: pubescence
 • פסיג
  • צרפתית: cotylédon
 • פקעת
  • צרפתית: bulbe; tubercule
 • פקעת קטנה; בצלצול
  • צרפתית: bulbille
 • פקעת קנה שורש
  • צרפתית: tubercule
 • פקעת שורש
  • צרפתית: raine bulbeuse
 • פקעתי
  • צרפתית: tubéreux
 • פרודה
  • צרפתית: méricarpe
 • פרוטאנדריה
  • צרפתית: protandrie
 • פרוטוקסילם
  • צרפתית: protoxylème
 • פרותליון
  • צרפתית: prothallie
 • פרח
  • צרפתית: fleur
 • פרח אבקני
  • צרפתית: fleur staminée
 • פרח דו מיני
  • צרפתית: fleur bisexuée/ hermaphrodite
 • פרח חד אבקני
  • צרפתית: fleur monandre
 • פרח חד מיני
  • צרפתית: fleur unisexuée
 • פרח עלייני
  • צרפתית: fleur pistilée
 • פרח תת שחלתי
  • צרפתית: fleur hypogyne
 • פרחים דבלוליים
  • צרפתית: fleurs tubérifères
 • פרחים מטפסים
  • צרפתית: fleurs grimpantes
 • פרחים ממולאים
  • צרפתית: fleurs doubles
 • פרחים רב שנתיים
  • צרפתית: fleurs vivaces
 • פרחים שמניים
  • צרפתית: fleurs oléifères
 • פרחים שנתיים
  • צרפתית: fleurs annuelles
 • פרי
  • צרפתית: fruit
 • פרי אמיתי
  • צרפתית: fruit vrai
 • פרי אפיל
  • צרפתית: fruit tardif
 • פרי בשרי
  • צרפתית: fruit pulpeux
 • פרי גלעיני
  • צרפתית: drupe
 • פרי מדומה
  • צרפתית: faux fruit
 • פרי מקובץ
  • צרפתית: fruit apocarpe
 • פריבייה
  • צרפתית: gamète
 • פרנכימה
  • צרפתית: parenchyme
 • פרק
  • צרפתית: joint; centre-nœud; segment
 • פרק בגבעול
  • צרפתית: entre-nœud
 • פתיל ביניים
  • צרפתית: paraphyse
 • צבר מנבגים
  • צרפתית: sore
 • צוואר השורש
  • צרפתית: collet
 • צומח בפסולת
  • צרפתית: rudéral
 • צוּף
  • צרפתית: nectar
 • צוּפָן
  • צרפתית: nectaire
 • צינור
  • צרפתית: tube; vaisseau
 • צינור הגביע
  • צרפתית: tube de corolle
 • צינורית
  • צרפתית: canalicule
 • ציפה
  • צרפתית: pulpe
 • ציפורן הכותרת
  • צרפתית: onglet
 • ציצה
  • צרפתית: glomérule; agrégation compacte de fleurs ou de fruits
 • ציצית
  • צרפתית: pappe
 • ציצית; ריזואיד
  • צרפתית: rhizoïde
 • ציצני
  • צרפתית: cespiteux
 • ציצת שורשים
  • צרפתית: racine fibreuse
 • ציצת שורשים מעובים
  • צרפתית: racine tuberculeuse
 • ציר התפרחת
  • צרפתית: rachis
 • צלע
  • צרפתית: côte
 • צלקת
  • צרפתית: stigmate
 • צִמדי
  • צרפתית: zygomorphe
 • צמוד לשחלה
  • צרפתית: épigyne
 • צמח בן חלוף
  • צרפתית: plante éphémère
 • צמח בר קיימא
  • צרפתית: plante persistante
 • צמח דבשי
  • צרפתית: plante mellifère
 • צמח חד שנתי
  • צרפתית: plante annuelle
 • צמח מרפא
  • צרפתית: simple
 • צמח רב שנתי
  • צרפתית: plante pérenne / vivace
 • צמחי
  • צרפתית: zoophyte
 • צמחים תרמיליים
  • צרפתית: angiospermes
 • צמרי
  • צרפתית: tomenteux
 • קדם פריחה
  • צרפתית: préfloraison
 • קו צבעוני
  • צרפתית: panachure
 • קולנכימה
  • צרפתית: collenchyme
 • קוץ
  • צרפתית: épine
 • קליסטוגמי
  • צרפתית: cleistogame
 • קליפה
  • צרפתית: peau; coque
 • קליפת הזרע
  • צרפתית: tégument de la graine
 • קליפת הזרע; דופן הפרי
  • צרפתית: péricarpe
 • קנה
  • צרפתית: brin; chaume
 • קנה שורש
  • צרפתית: rhizome; tige radicante
 • קנה; גבעול
  • צרפתית: hampe
 • קנוקנת
  • צרפתית: vrille
 • קסרומורפי
  • צרפתית: xéromorphe
 • קסרופיט
  • צרפתית: xérophyte
 • קִפלית
  • צרפתית: indusie
 • קרום חיצוני; קוטיקולה
  • צרפתית: cuticule
 • קרומי
  • צרפתית: scarieux
 • קריפטופיט
  • צרפתית: cryptophyte
 • קרנה
  • צרפתית: rayon; languette; demi-fleuron ligule
 • קרקפת
  • צרפתית: capitulum
 • קשה
  • צרפתית: cartilagineux
 • קשווה
  • צרפתית: valve
 • קשווי
  • צרפתית: valvaire
 • רב אוּנות
  • צרפתית: multilobé
 • רב גזעי
  • צרפתית: multicaule
 • רב מגוּרוֹת
  • צרפתית: multiloculaire
 • רב צורות
  • צרפתית: multiforme
 • רב צורתי
  • צרפתית: polymorphe
 • רב שנתי
  • צרפתית: vivace
 • רביעייה
  • צרפתית: tétrade
 • ריר צמחים; שרף
  • צרפתית: mucilage
 • רקבובית
  • צרפתית: humus
 • רקמת התחלקות; מריסטמה
  • צרפתית: méristème
 • שאינו מתבקע; לא סטיף
  • צרפתית: indéhiscent
 • שוכן סלעים; ליתופיט
  • צרפתית: lithophyte; plante lithophile
 • שולח שורשם
  • צרפתית: radicant
 • שולח שלוחות
  • צרפתית: stolonifère
 • שורש
  • צרפתית: racine
 • שורש אוויר
  • צרפתית: pneumatophore
 • שורש משני
  • צרפתית: racine secondaire
 • שורש סעד
  • צרפתית: racine adventive
 • שורש ראשי
  • צרפתית: racine principale
 • שורשון
  • צרפתית: radicelle
 • שושנת עלים
  • צרפתית: rosette
 • שחלה
  • צרפתית: ovaire; placenta
 • שחלה עלית
  • צרפתית: ovaire supérieur
 • שחלה תחתית
  • צרפתית: ovaire inférieur
 • שיבולית
  • צרפתית: épillet; petit épi
 • שיבולת
  • צרפתית: épi; tête
 • שיח
  • צרפתית: arbrisseau
 • שיחי
  • צרפתית: frutescent
 • שיפה
  • צרפתית: phloème; liber
 • שיפה משנית
  • צרפתית: phloème secondaire; liber secondaire
 • שיפה ראשונית
  • צרפתית: phloème primaire; liber primaire
 • שכבת חליפין; קמביום
  • צרפתית: cambium; assise; couche génératrice
 • של גביע אחוי
  • צרפתית: gamosépale
 • של הביצות
  • צרפתית: palustre
 • של המצליבים
  • צרפתית: crucifère
 • של חפה; דמוי חפה
  • צרפתית: bractéal
 • של כותרת
  • צרפתית: gamopétale
 • של עלה
  • צרפתית: foliaire
 • של קטנית
  • צרפתית: légumineux
 • של קצה
  • צרפתית: terminal
 • של שרף
  • צרפתית: résineux
 • שלוחה
  • צרפתית: stolon
 • שליה דפנית
  • צרפתית: placenta pariétal
 • שלפוחית; שקיק
  • צרפתית: utricule
 • שנמצא בכול מקום
  • צרפתית: ubiquiste
 • שסוע; חצוי
  • צרפתית: bifide
 • שעיר; זיפני
  • צרפתית: hispide
 • שעירות
  • צרפתית: pilosité
 • שעם
  • צרפתית: liège; suber
 • שפית
  • צרפתית: lèvre; labelle
 • שפת העלה
  • צרפתית: bord d’une feuille
 • שפת העלה אונתית
  • צרפתית: bord de feuille lobé
 • שפת העלה מפורצת
  • צרפתית: bord de feuille crénelé
 • שפת העלה משוננת
  • צרפתית: bord de feuille denté
 • שפת העלה משוננת פעמיים
  • צרפתית: bord de feuille doublement denté
 • שפת העלה שעירי/ ריסנית
  • צרפתית: bord de feuille cilié
 • שפת העלה תמימה
  • צרפתית: bord de feuille entier
 • שק אבקה
  • צרפתית: sac pollinique
 • שקוף
  • צרפתית: pellucide
 • שקיק
  • צרפתית: utricule
 • שקיק; מפוחית
  • צרפתית: follicule
 • שרָף
  • צרפתית: latex; résine
 • תא
  • צרפתית: cellule
 • תא כלורופיל; כלורופלסט
  • צרפתית: chloroplaste
 • תופעת הפריחה
  • צרפתית: anthèse
 • תחייה
  • צרפתית: reviviscence
 • תחתית; קרין
  • צרפתית: carène
 • תיק העלה
  • צרפתית: aisselle
 • תלת סדקי
  • צרפתית: trifide
 • תלת עלי; תלתני
  • צרפתית: trifolié
 • תלת פרחי
  • צרפתית: triflore
 • תפר
  • צרפתית: suture
 • תפר הגב
  • צרפתית: nervure principale
 • תפרחת
  • צרפתית: inflorescence
 • תפרחת בלתי מסוימת
  • צרפתית: inflorescence indéfinie
 • תפרחת מסוימת
  • צרפתית: inflorescence en cyme
 • תפרחת עגיל
  • צרפתית: chaton
 • תפרחת רב בדית
  • צרפתית: pleiochasium
 • תפרחת של פרחים יושבים
  • צרפתית: capitule
 • תרמיל
  • צרפתית: coque
 • תרמיל
  • צרפתית: cosse; gousse; silique
 • תרמילון
  • צרפתית: silicule
 • תת דוּרי
  • צרפתית: infère
 • תת קרקעי
  • צרפתית: hypogé
 • תת שחלתי
  • צרפתית: hypogyne