ויקימילון:משלב לשוני

מתוך ויקימילון, מיזם רב לשוני ליצירת מילון חופשי שיתופי.
נא לא לערוך!
נא לא לערוך!
הבהרה: דף זה איננו מדיניות רשמית של ויקימילון, אלא רק טיוטת הצעה למדיניות כזו. ההנחיות בדף זה אינן מחייבות. הדיון בנוגע להצעה זו מתנהל בדף השיחה.
יש להשלים ערך זה
ערך זה עשוי להיראות מלא, אך הוא אינו שלם, ועדיין חסרים בו סעיפים מהותיים. הנכם מוזמנים להשלים את הסעיפים החסרים ולהסיר הודעה זו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

רקע[עריכה]

המשלב הלשוני ייבחר אך ורק מתוך רשימה סגורה של שמות משלבים אפשריים:

  1. מליצי.
  2. לשון גבוהה.
  3. לשון הדיבור.
  4. סלנג.

פערים קיימים בין המדיניות הנוכחית (הרצויה) למצב בפועל[עריכה]

(כותרת זו ממוקמת כאן באופן זמני ולא תהיה חלק מהנוהל הסופי.)

  1. התבנית {{משלב}} משמשת בערכים רבים לציון עגה/תחום/הקשר, כלומר מועברים אליה פרמטרים שחורגים מן הרשימה הסגורה שלעיל.

הנחיות לכותבים[עריכה]

יש לעשות[עריכה]

אין לעשות[עריכה]

  1. אין להמציא כינויים חדשים משלבים לשוניים.

הנחיות למפעילים[עריכה]

  1. כל שינוי מדיניות צריך לבוא לידי ביטוי בשינוי מימוש התבנית.
  2. אם שינוי המדיניות כרוך בעדכון ערכים רבים, יש להביא זאת בחשבון על מנת לשמור על האחידות במילון.

ראו גם[עריכה]